AIDE ! HULP ! HELP !

AIDE ! HULP ! HELP !
Deel deze actie

J'ai besoin d'aide ! Ik heb hulp nodig ! Ik need help !

0 donaties
€ 0 van € 14500 ingezameld

Doneer Zet deze actie in gang en wees de eerste die deze actie steunt!

Nederlands :

Deel deze steunactie zo veel mogelijk aub !!!

In juni 2021 heb ik een krediet gemaakt op mijn naam voor een zo gezegde vriend die mij smeekte te hem financieel te helpen via een winkel die mijn vriend kende, omdat hij op de zwarte lijst zit en zelfs geen krediet kan doen

Hij heeft mij beloofd de krediet te betalen, en ook mijn geld terug te geven die ik heb hem geleend ( 2270€ ) ik heb de krediet kunnen doen voor hem zelf als ik geen recht heb om een krediet te doen normaal gezien , omdat ik gehandicapt ben omdat ik psychologische problemen heb, de eigenaar van de winkel heeft ervoor gezorgd dat ik toch die krediet krijg , hij heeft een % genomen en de rest aan hem gegeven 

Wij waren akkoord voor 10 000€ maximum , dat heeft de eigenaar van de winkel ook gezegd dat het alleen 10 000 was maar hij heeft gelogen en 2500€ extra bij gedaan , die ik later heb geweten toen ik gecontacteerd werd door de krediet firma Santanders die daar 2 krediet werd open gedaan

Mijn zo gezegde vriend had mij beloofd om de krediet te betalen die ik voor hem heb gedaan om hem te helpen en ook mijn geld terug te geven die ik had hem geleend 

Maar heeft gewoon gelogen , heeft het geld cash van de eigenaar van de winkel gekregen, en heeft geen enkel bedrag betaald of mijn geld terug gegeven , geen enkel factuur die ik hem gaf , omdat de krediet firma's mij daarna contacteren om te zeggen dat niets werd betaald 

Ik zit nu de krediet te betalen om niet op de zwarte lijst te zijn bij de centrale bank , om niet dat de bedrag erger wordt dan all het all is , en dat ik niet in de rechtbank terecht val , ik krijg maar ±800€ van de invaliditeit en ik moet ±700€ betalen , er blijft alleen ±100€ om te overleven, voor mijn medicijnen en eten, ik ziet nu vol met onbetaald facturen die ik niet kan betalen door die krediet 

Ik heb familie problemen gehad door dat en ik kon niet meer met mijn ouders leven , ik woon voorlopig bij een vriend maar hij kan mij niet voor altijd logeren , ik zal binnen een maand op straat moeten leven, ik heb geen geld meer om iets te huren , of een advocaat te nemen , of nog mijn medicijnen te kunnen betalen 

Ik moest een appartement huren om met mijn vriendin te wonen deze jaar en met haar te trouwen maar dat kan ik niet meer doen 

Ik ben nog zieker geworden dan dat ik al was….help mij aub als het mogelijk is voor u , dank u 

Deel deze steunactie zo veel mogelijk aub !!!

Er werd 5 krediet open gedaan 2 Santanders , 1 buyway , 1 cofidis , en 1 fimaser , die elk 2500€ is , met interest is het 2900€ voor elke krediet , ik betaal bekans ±150€ voor elke krediet

En een goede raad , maakt nooit een krediet voor iemand anders op u naam of leen nooit aan iemand veel geld of zonder een geldig gekeurde schriftelijk bewijs

Mvg 

Yassin 

---------------------------------------------------

Français :

Veuillez partager cette action de soutien le plus possible svp , merci !!!

En juin 2021, j'ai fait un crédit à mon nom pour un soi-disant ami qui m'a supplié de l'aider financièrement par le biais d'un magasin que mon ami connaissait, car il est sur la liste noire et ne pouvait pas faire de crédit.

Il m'a promis de payer le crédit, et aussi de rendre l'argent que je lui ai prêté (2270€) Je pouvais pas faire de crédit normalement, car je suis handicapé car j'ai des problèmes psychologiques, mais le propriétaire du magasin a fait en sorte que je reçoive le crédit, il a pris un % et lui a donné le reste.

Nous avions convenu d'un montant maximum de 10 000 €, le propriétaire du magasin a également dit qu'il ne s'agissait que de 10 000 € mais il a menti et a ajouté 2 500 €, ce que j'ai découvert plus tard lorsque j'ai été contacté par la société de crédit Santanders ou 2 crédit ont été ou ouvert de chaque 2500€.

Mon soi-disant ami m'avait promis de payer le crédit que j'avais fait pour lui et de lui rendre l'argent que je lui avais prêté.

Mais il a simplement menti, a obtenu l'argent en liquide du propriétaire du magasin, et n'a pas payé de montant ni rendu mon argent que je lui avais prêté auparavant, et aucune facture que je lui ai donnée, car les sociétés de crédit m'ont contacté par la suite pour me dire que rien n'avait été payé...

Je paie maintenant le crédit pour ne pas être mis sur la liste noire de la banque centrale, pour que le montant ne soit pas pire que se que il est déjà, et pour ne pas finir au tribunal, je ne reçois que ±800€ de l'invalidité et je dois payer ±700€, il ne reste que ±100€ pour survivre, pour mes médicaments et ma nourriture, je suis maintenant plein de factures impayées que je ne peux pas payer à cause de ce crédit.

J'ai u des problèmes familiaux a cause de ça et je ne pouvais plus vivre chez mes parents, je vis avec un ami pour l'instant mais je ne pourrais pas resté vivre avec lui, dans un mois je vivrai dans la rue, je n'aurai pas d'argent pour louer quoi que ce soit, ou pour prendre un avocat, ou pour payer mes médicaments.

Je devais louer un appartement pour vivre avec ma petite amie cette année et l'épouser, mais je ne peux plus le faire.

Je suis devenue encore plus malade que je ne l'étais déjà..... Aidez-moi s'il vous plaît si c'est possible pour vous,  je vous remercie d'avance.

Veuillez partager cette action de soutien autant que possible !!!

 

Il y avait 5 crédits ouverts 2 Santanders , 1 buyway , 1 cofidis , et 1 fimaser , qui sont 2500€ chacun , avec les intérêts c'est 2900€ pour chaque crédit , je paye presque ±150€ pour chaque crédit .

 

Et un bon conseil, ne faites jamais un crédit pour quelqu'un d'autre sur votre nom ou ne prêté jamais une grosse somme ou sans un preuve officiel valable sur papier .

Bien a vous 

Yassin

Nieuws

Collectanten

Laden...
op 05-11-2021 gestart
245x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Yassin Achahbar

Yassin Achahbar

0 donaties
€ 0 van € 14500 ingezameld

Doneer Zet deze actie in gang en wees de eerste die deze actie steunt!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 05-11-2021 gestart
245x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog