Opstarten bedrijf

Opstarten bedrijf
Jan Lormans
Deel deze actie

Officiële Start eenmanszaak en cliëntenwerving. Bedrijfsnaam: Juridische Bemiddeling-Helmond

1 donaties
€ 10 van € 20000 ingezameld

Bovendien moet ik bij het opstarten van dit bedrijf nog gaan investeren in bedrijfsmiddelen en dat zal eveneens nog veel geld gaan kosten.

Daarom wil ik u vragen om mij hierin financieel te ondersteunen.

Wilt u mij en mijn bedrijf een warm hart toedragen door middel van het geld te schenken, dan zal uw gift, van klein tot groot welkom zijn en zeker worden gewaardeerd.

Als blijk van waardering krijgt u voor de bemiddeling in uw casus een korting van het halve uurtarief.

U kunt uw donatie storten op rekeningnummer: NL70rabo0100915558 ten name van J.J. Lormans, onder vermelding van: “Geef aan Juridische Bemiddeling-Helmond”.

Ik dank u bij voorbaat vriendelijk voor uw financiële bijdrage.

 Het is de bedoeling om mijn bedrijf nu officieel op te starten en hoe ik dit ga aanpakken, zal Ik hieronder nader toelichten.

Ik roep mensen met een juridisch probleem via deze flyer op om zich via onderstaande contactgegevens bij mij aan te melden. Dit kunt u doen via het contactformulier als het e-mailadres; beiden treft u op de website aan.

U kunt zich ook nog telefonisch aanmelden voor bemiddeling.

Ik ben gespecialiseerd in het bestuursrecht en het burgerlijk recht. Het laatst genoemde rechtsgebied is veelomvattend. Het bevat de onderdelen personen- en familierecht, rechtspersonenrecht en vermogensrecht. Het erfrecht hoort ook bij het vermogensrecht.

Binnenkort zal ik me in meerdere rechtsgebieden gaan specialiseren.

Mijn afzetgebied is verspreid over Helmond en de regio daarvan. Onder de regio vallen onder andere Gemert, Bakel, Someren, Asten, Deurne, Mierlo en Geldrop.

Mijn doelgroep bestaat uit cliënten van jong tot oud. Kinderen onder de 18 jaar worden voor het recht geacht handelingsonbekwaam te zijn. Dit wil zeggen dat zij nog geen rechtshandelingen mogen verrichten. Een rechtshandeling is een handeling die juridische gevolgen heeft.

De ouders moeten namens hun minderjarig kind optreden. Zij moeten zich bij mij aanmelden voor de juridische bemiddeling in de casus van hun kind.

Vanaf 18 jaar en ouder is iedereen meerderjarig en mag zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Hij/zij mag zelfstandig naar een rechtshulpverlener stappen en vragen om bemiddeling.

Ik zal mijn cliënten integer behandelen. Ik zal geen onderscheid maken tussen mannen en vrouwen, mensen die een andere godsdienst of levensovertuiging naleven, of personen met een beperking, mensen met een andere seksuele geaardheid of een ander ras, ik zal deze personen op een gelijke manier behandelen en niemand discrimineren.

  Ik zal mijn toekomstige cliënten integer benaderen en streven naar behoeftebevrediging bij mijn doelgroep.

 Ik laat hen niet gaan voordat ik in hun casus succesvol heb bemiddeld.

Ik vraag voor mijn juridische bemiddeling veel minder dan alle andere rechtshulpverleners.

Bij mij betaalt u een uurtarief van€75,--, exclusief btw, daar bovenop hef ik 21% btw en kom daarmee uit op €90,75.

Ik heb de prijs bewust laag gehouden om het voor mijn cliënten laagdrempelig te maken.

Bovendien bescherm ik me hiermee tegen concurrentie.

Mensen met een laag tot modaal inkomen kunnen in de meeste gevallen in aanmerking komen voor een toevoeging van de overheid. Deze moet ik voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand.

  U hoeft dan alleen een kleine eigen bijdrage aan mij te betalen. De rest van de bemiddelingskosten betaalt de overheid aan mij.

Ik hoop, dat ik erin ben geslaagd meer bekendheid aan mijn bedrijf te geven.

Bij de bemiddeling van uw probleem staan eerlijkheid en rechtvaardigheid hoog in het vaandel en in die hoedanigheid zal ik u ook behandelen en wat ik beloof, maak ik ook waar.

Tot slot roep ik u nogmaals op met de woorden: Beste mensen, schroom niet en meld u aan met uw juridisch probleem en ik doe mijn uiterste best om in uw casus te bemiddelen, tot Ziens!

Juridische Bemiddeling-Helmond

Jan Lormans

Adonislaan 1A

5702 GE  Helmond

T: 06-52784996

E: info@juridischebemiddeling-helmond.nl

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 27-04-2022 gestart
51x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Jan Lormans

Jan Lormans

1 donaties
€ 10 van € 20000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 27-04-2022 gestart
51x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog