Bouw Servisch-Orthodoxe Kerk in Gotovusa, Kosovo

Bouw Servisch-Orthodoxe Kerk in Gotovusa, Kosovo
Deel deze actie

De bouw van de Servisch-Orthodoxe kerk is belangrijk en onmisbaar voor Serviërs in Kosovo, waar ze jarenlang werden verdreven

67 donaties
33%
€ 1641 van € 5000 ingezameld

Dames en heren! Beste broeders en zusters! Aan alle goede mensen over de hele wereld! (Serbian and English translation below!)

Naast de kerk van St. Nicholas, de zogenaamde bovenkerk in het dorp Gotovuša op de hellingen van de Shar-berg, is er een bijgebouw dat in verschillende behoeften van de gelovigen van ons dorp voorziet, waaronder de meest belangrijke retentie van de overledene. Het genoemde gebouw is bijna niet meer gerenoveerd sinds de bouw ervan meer dan 40 jaar geleden, en in sommige delen is er dringend behoefte aan renovatie. Er is dringend behoefte aan vervanging van een deel van het timmerwerk, herstel van het gevallen pleisterwerk, vervanging van de plafondconstructie, plaatsen van de gevel van de binnenmuren, repareren van de schoorsteen en bouwen van een nieuw toilet met een nieuw rioleringsnet.

Vertrouwend op God hebben we al enkele bouwwerken overgenomen om verdere verslechtering van het gebouw te voorkomen, maar er moet nog een aanzienlijke investering worden gedaan om het gebouw zijn doel te geven. Ondanks ons vrijwilligerswerk en zelf geïnitieerde fondsen, moeten we twee werkers betalen, evenals de gekochte bouwmaterialen die nodig zijn voor de voltooiing van de bouw, dwz rehabilitatie en wederopbouw van het gebouw. Aangezien de ingezamelde fondsen niet voldoende zijn, vragen wij u, in overeenstemming met uw capaciteiten en goede wil, donateur te worden en ons te helpen bij onze inspanningen om het bovenstaande te realiseren.

Wij danken u uit het diepste van onze harten.

Srpski prevod:

Poštovana Gospodo! Draga braćo i sestre! Svim dobrim ljudima širom sveta!

Pored crkve Sveti Sava Sveti Nikola takozvanа gornja crkva u selu Gotovuša na obroncima šar-planine nalazi se pomoćna Zgrada koja služi za različite potrebe vernicima našeg sela između ostalog kao i najvažnije zadržavanje podušja upokojenima. Navedena zgrada skoro od njene izgradnje pre više od 40 godina nije obnavljajanja, а u nekim delovima ima urgentne potrebe za istom. Urgentna je potreba za zamenom dela stolarije, sanacije otpalog maltera, zamenа tavanske konstrukcije, ugradnja fasade unutrašnjih zidova, sanacija dimnjaka kao i izgradnja novog toaleta sa novom kanalizacionom mrežоm. 

Uzdajući se u Boga, mi smo već preuzeli neke građevinske radove kako bi sprečili dalje propadanje objekta, ali tek prestoji značajnija investicija kako bi smo objekat priveli svojoj nameni. I pored našeg dobrovoljnog rada i samoinicijativno prikupljenih novčanih sredstava imamo potrebe da plaćamo dva majstora kao i nabavljeni građevinski materijal neophodan za završetak izgradnje, odnosno sanacije i rekonstrukcijе  zgrade. Budući, da prikupljena sredstva nisu dovoljna, molimo da u skladu sa vašim mogućnostima i dobrom voljom i vi da budete donator i da pomognete nam u našem nastojanju da uspemo u realizaciji gore navedenog.

Hvala od srca.

English translation:

Ladies and Gentlemen! Dear brothers and sisters! To all the good people around the world!

Next to the church of St. Nicholas, the so-called upper church in the village of Gotovuša on the slopes of the Shar Mountain, there is an auxiliary building that serves various needs of the believers of our village, including the most important retention of the deceased. The mentioned building has not been renovated almost since its construction more than 40 years ago, and in some parts there is an urgent need for the same. There is an urgent need to replace part of the carpentry, repair the fallen plaster, replace the ceiling construction, install the facade of the interior walls, repair the chimney and build a new toilet with a new sewer network.

Relying on God, we have already taken over some construction works in order to prevent further deterioration of the building, but significant investment is still pending in order to bring the building to its purpose. Despite our voluntary work and self-initiated funds, we need to pay two masters as well as the purchased construction material necessary for the completion of construction, for example, rehabilitation, and reconstruction of the building. Since the funds raised are not enough, we ask you, in accordance with your capabilities and goodwill, to be a donor and to help us in our efforts to succeed in the realization of the above.

We thank you from the bottoms of our hearts.

Poštovana Gospodo! Draga braćo i sestre! Svim dobrim ljudima širom sveta!

Pored crkve Sveti Sava Sveti Nikola takozvanа gornja crkva u selu Gotovuša na obroncima šar-planine nalazi se pomoćna Zgrada koja služi za različite potrebe vernicima našeg sela između ostalog kao i najvažnije zadržavanje podušja upokojenima. Navedena zgrada skoro od njene izgradnje pre više od 40 godina nije obnavljajanja, а u nekim delovima ima urgentne potrebe za istom. Urgentna je potreba za zamenom dela stolarije, sanacije otpalog maltera, zamenа tavanske konstrukcije, ugradnja fasade unutrašnjih zidova, sanacija dimnjaka kao i izgradnja novog toaleta sa novom kanalizacionom mrežоm. 

Uzdajući se u Boga, mi smo već preuzeli neke građevinske radove kako bi sprečili dalje propadanje objekta, ali tek prestoji značajnija investicija kako bi smo objekat priveli svojoj nameni. I pored našeg dobrovoljnog rada i samoinicijativno prikupljenih novčanih sredstava imamo potrebe da plaćamo dva majstora kao i nabavljeni građevinski materijal neophodan za završetak izgradnje, odnosno sanacije i rekonstrukcijе  zgrade. Budući, da prikupljena sredstva nisu dovoljna, molimo da u skladu sa vašim mogućnostima i dobrom voljom i vi da budete donator i da pomognete nam u našem nastojanju da uspemo u realizaciji gore navedenog.

Hvala od srca.

Ladies and Gentlemen! Dear brothers and sisters! To all the good people around the world!

Next to the church of St. Nicholas, the so-called upper church in the village of Gotovuša on the slopes of the Shar Mountain, there is an auxiliary building that serves various needs of the believers of our village, including the most important retention of the deceased. The mentioned building has not been renovated almost since its construction more than 40 years ago, and in some parts there is an urgent need for the same. There is an urgent need to replace part of the carpentry, repair the fallen plaster, replace the ceiling construction, install the facade of the interior walls, repair the chimney and build a new toilet with a new sewer network.

Relying on God, we have already taken over some construction works in order to prevent further deterioration of the building, but significant investment is still pending in order to bring the building to its purpose. Despite our voluntary work and self-initiated funds, we need to pay two masters as well as the purchased construction material necessary for the completion of construction, for example, rehabilitation, and reconstruction of the building. Since the funds raised are not enough, we ask you, in accordance with your capabilities and goodwill, to be a donor and to help us in our efforts to succeed in the realization of the above.

We thank you from the bottoms of our hearts.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 25-05-2022 gestart
1337x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Angela Radic

Angela Radic

67 donaties
33%
€ 1641 van € 5000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 25-05-2022 gestart
1337x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog