Privacybeleid

Sponsor Europe B.V. (hierna te noemen Sponsor Europe), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens die wij verwerken

Sponsor Europe verwerkt je persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Adres
 • IP-adres
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer en tenaamstelling/ begunstigde
 • Kopie Bankkaart of afschrift
 • Kopie Identificatie document
 • Kopie Bedrijfsregistratie document
 • UBO en kopie UBO-verklaring
 • Overige persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, middels correspondentie en/of telefonisch

 

Persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens die worden verwerkt door de betaaldienstverleners (PSP’s) die wij gebruiken

Sponsor Europe werkt samen met betaaldienstverleners (PSP’s – Payment Service Providers) om donaties en uitbetalingen te kunnen uitvoeren.

Donaties worden gedaan via diverse betaalmethoden en worden verwerkt door Mollie B.V. en PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie. Hierbij worden persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens opgeslagen en bewaard conform de geldende wet- en regelgeving. 

Sponsor Europe verwijst hierbij naar het privacybeleid van Mollie en PayPal:

Klik hier voor het privacybeleid van Mollie   

Klik hier voor het privacybeleid van PayPal

Uitbetalingen worden verwerkt door Payaut B.V.. Om te kunnen uitbetalen moeten de houders van bankrekeningen die gekoppeld zijn aan de acties worden geverifieerd door Payaut in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Om die reden worden persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens gevraagd via het Steunactie platform door Payaut. Payaut bewaard deze gegevens in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.

Sponsor Europe verwijst hierbij naar het privacybeleid van Payaut:

Klik hier voor het privacybeleid van Payaut  

Zowel donaties alsook uitbetalingen lopen via de derdengelden rekeningen van Mollie, PayPal en Payaut. Er vindt geen vermeningen plaats van gelden die toebehoren aan de actiebeheerders en het vermogen van Sponsor Europe.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sponsoreurope.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens verwerken

Sponsor Europe verwerkt jouw persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van de financiële transacties (van zowel van donateurs alsook uitbetalingen aan actiebeheerders)
 • Het identificeren en verifieren van gebruikers van het platform (KYC)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Om e-mail notificaties aan je te kunnen sturen met betrekking tot jouw actie en om donateurs te kunnen bedanken.
 • Sponsor Europe analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
 • Sponsor Europe volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
 • Sponsor Europe verwerkt ook persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sponsor Europe neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen, bedrijven of organisaties. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Sponsor Europe) tussen zit.

 

Hoe lang we persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens bewaren

Sponsor Europe bewaart je gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. 

 

Delen van persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens met derden

Sponsor Europe deelt jouw gegevens alleen met derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichtingen.

 

Persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens delen met de actiebeheerder

Indien een bezoeker een misbruikmelding aan ons doorgeeft en deze doorgestuurd wordt aan de actiebeheerder (volgens het principe van hoor en wederhoor), worden jouw contact gegevens daarbij niet doorgegeven. Enkel de melding zelf wordt doorgestuurd aan de actiebeheerder. Misbruikmeldingen zijn altijd anoniem.

Indien een bezoeker contact opneemt met de actiebeheerder via de contactknop die naast zijn/haar naam staat op de actiepagina, dan wordt jouw e-mailadres wel bekend bij de actiebeheerder. Communicatie via de contactknop werkt zoals een e-mailsysteem met een ontvanger (de actiebeheerder) en een verzender, zodat de actiebeheerder op vragen en opmerkingen van de verzender rechtstreeks kan antwoorden/reageren.  

 

Gegevens van donateurs

 • Door de doneren gaan donateurs akkoord met de algemeen voorwaarden en het privacybeleid.
 • Donateurs kunnen anoniem óf met naam en email adres doneren. Indien een donateur niet anoniem doneert zijn/haar naam bekend bij de actiebeheerder. De actiebeheerder kan contact opnemen met een donateur (bijvoorbeeld om te bedanken) die zijn naam en e-mailadres heeft opgegeven bij zijn/haar donatie.
 • De gegevens van donateurs die niet anoniem hebben gedoneerd (naam en e-mailadres) blijven bewaard totdat de actiebeheerder de actie heeft verwijderd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Sponsor Europe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sponsor Europe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Google AdWords Remarketing 

We gebruiken Google AdWords Remarketing om op het internet te adverteren. Hierdoor kunnen we bij Google en andere derde partijen advertenties laten zien op basis van jouw eerdere bezoeken aan onze website. Je kan jezelf op elk moment afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties door jouw advertentie-instellingen te bezoeken op https://adssettings.google.com. Je kan jezelf ook afmelden voor een derde partij gebruik van cookies door naar de opt-out pagina van het Network Advertising Initiative te gaan op http://optout.networkadvertising.org.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Sponsor Europe en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw gegevens sturen naar info@sponsoreurope.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Sponsor Europe wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Procedure om gegevens te verwijderen

Het is de verantwoordelijkheid van de actiebeheerder om een actie te beëindigen en/of gegevens m.b.t. de actie te verwijderen. De actiebeheerder moet daarvoor inloggen en naar zijn/haar dashboard gaan.

Raadpleeg het volgende artikel om meer te leren over hoe een actie stopgezet kan worden en hoe je gegevens kan verwijderen.

 

Hoe wij persoons-, bedrijfs- en/of organisatiegegevens beveiligen

Sponsor Europe neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@sponsoreurope.com

 

Contactgegevens:

https://www.steunactie.nl / https://www.steunactie.be

E-mail: info@sponsoreurope.com

Tel: +31 (0)85-4884765

H.G. Lange is de Functionaris Gegevensbescherming van Sponsor Europe.