CMP 'De Vierde B' - huurgeld nog nodig in 2022

CMP 'De Vierde B' - huurgeld nog nodig in 2022
Deel deze actie via:

CMP 'De Vierde B' is een initiatief van 5 Gentse vrijzinnig-humanistische verenigingen tvv Een Hart voor Vluchtelingen vzw.

 

CMP ‘De Vierde B’ is een gezamenlijk initiatief van vijf Gentse vrijzinnig-humanistische verenigingen ten voordele van ‘Een Hart voor Vluchtelingen’ vzw in Gent.

Het project ‘De Vierde B’ werd opgestart om een menswaardige oplossing te bieden voor dakloze vrouwen in precaire situaties. Deze vrouwen kunnen nergens terecht voor een adequate opvang; sommigen van hen zijn bezig met een tweede of derde asielprocedure waardoor ze geen recht (meer) hebben op de normale basisopvang : Bed, Bad en Brood. ‘Een Hart voor Vluchtelingen’ (EHVV) wil dit pijnlijk hiaat dichten, niet enkel met het aanbieden van de basis 3B’s, maar met nog een extra B, die van Begeleiding.

De Vierde B’ wil vrouwen begeleiden die geen toegang hebben tot deze basisopvang. Vrouwen die een negatief advies kregen, maar evenmin terug kunnen naar hun land van herkomst. Vrouwen met elk een eigen verhaal en een traumatisch verleden. Naast praktische basishulp wordt ingezet op het mentaal sterker maken van deze vrouwen. Vaak hebben ze nood aan (oorlogs)traumaverwerking of algemene psychologische ondersteuning.

Er is een intensieve samenwerking met diverse diensten en organisaties, o.m. Asiel en Migratie, Fedasil, OCMW, CAW, Lejo vzw, de Wijkgezondheidscentra, het Zorgcentrum na seksueel geweld van UZ Gent en tal van andere organisaties in het Gentse.

De Vierde B, praktisch

Opzet is om er een roterend systeem van te maken. Bij de aanvang van het verblijf wordt er een traject op maat uitgewerkt  met een timing en afspraken rond cruciale sleutelmomenten. Wekelijks is er een één-op-één- overleg met een persoonlijke vertrouwenspersoon (vrijwilliger vanuit EHVV). EHVV coördineert de begeleiding, er wordt een dossier opgestart bij een advocaat en een buddy of partnerorganisatie aangeduid. Tevens wordt gewerkt aan een zinvolle dagbesteding. Op deze manier wordt er ingezet op het empoweren en emanciperen van deze kwetsbare vrouwen.

De meisjes blijven in principe zes maanden. Na dat half jaar volgt er een evaluatie en kan het verblijf verlengd worden met nog eens zes maanden. In principe kunnen de vrouwen maximum een jaar blijven. Deze timing is belangrijk. De vrouwen zouden na een jaar sterk genoeg moeten zijn om autonoom verder te gaan. Ze maken dan plaats voor nieuwe bewoners. Een belangrijke kanttekening is echter dat de administratieve molen tijdrovend is. Een asielaanvraag duurt al snel twee jaar. EHVV heeft  ervaren hoe belangrijk het nestgevoel voor deze vrouwen is. Voor het eerst in hun leven hebben ze 'a room of their own’. Een rustpunt. Gewapend met een eigen plek, een persoonlijk traject kan er samen stap voor stap gewerkt worden aan een perspectief.

Samen is een belangrijk element in de opzet.  Samen met de vrouwen worden de mogelijkheden bekeken, onderzocht, wordt nagegaan welke juridische weg best gevolgd wordt (asiel/regularisatie). EHVV opteert ervoor om zo min mogelijke verplichtingen op te leggen, maar zacht en empathisch mee te gaan in hun groei naar zelfstandigheid.

Het eerste huis – Meisjeshuis

In maart 2021 werd in Gent het Meisjeshuis opgericht voor jongvolwassen dakloze vrouwen tussen 18 en 26 jaar in precaire situaties. Er worden momenteel in het Meisjeshuis vier vrouwen opgevangen. 

Het tweede huis - Dameshuis

In maart 2022 werd er een nieuw huis opgestart, waar 6 à 7 vrouwen kunnen huizen. In dit tweede huis kunnen ook vrouwen met kleine kinderen worden opgevangen. Zij zijn zo mogelijk nog kwetsbaarder en voor hen is het bovendien nog veel moeilijker om een plek te vinden. De werking voor dit huis is hetzelfde. de vrouwen leven samen gedurende maximum een jaar. De steun van ons gezamenlijk initiatief richt zich op dit tweede (grotere) huis met haar zeven bewoners.

De opstart van het tweede huis vraagt extra organisatie, mankracht, financiën,… Zowel nu als op lange termijn. De doelstelling is ‘De Vierde B’ structureel sterker te maken om de overlevingskansen van het project te garanderen. 

We durven daarbij om uw gulle bijdrage voor de opstart en de financiering van het tweede huis te vragen. Gedurende het eerste werkjaar hebben we 26.840 € nodig. Het betreft hier de huur, EGW, onderhoudskosten, verzekeringen en leefgeld voor de vrouwen voor de periode vanaf 1 maart 2022 tot en met 28 februari 2023.

Concreet trachten we minstens de maandelijkse huur van 1100 € voor het tweede huis op te halen via donaties.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 05-04-2022 gestart
1955x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd voor:

CMP De Vierde B

Actie georganiseerd door:

Eli DH

Eli DH

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 05-04-2022 gestart
1955x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog