Help de Steenuilen om te overleven!

Help de Steenuilen om te overleven!
Deel deze actie

Leefgebied goed inrichten met o.a. nestkasten, zodat de kleine uilen beschutting kunnen vinden.

67 donaties
19%
€ 1.875 van € 10.000 ingezameld

De steenuil is de kleinste in ons land voorkomende uil. Door zijn bolle kop en het relatief dikke verenpak lijkt hij groter dan hij is, maar hij is nauwelijks groter dan een zanglijster! Gemiddeld zijn vrouwtjes iets groter en zwaarder dan mannetjes. Als strikte holenbroeder die zelf geen nestholte kan maken kampt de steenuil al snel met een schaarste aan geschikte broedplaatsen. Mede hierdoor is de steenuil sterk territoriaal. Bezetten mannetje en vrouwtje eenmaal een eigen territorium met een geschikte nestholte dan blijven ze daar – samen - doorgaans hun leven lang. De partners zoeken regelmatig contact met elkaar, waarbij ze onder andere elkaars verenkleed verzorgen.In de loop van de winter begint de baltsperiode, in maart/ begin april wordt door beide partners uitgemaakt waar gebroed gaat worden. In Nederland begint de eileg in de 2e helft van april. Gemiddeld worden 4 (3 à 5) nagenoeg ronde, witte eieren gelegd met een tussenpoos van meestal 2 dagen. Pas bij het voorlaatste ei begint het eigenlijke broeden, bij de steenuil is dat een vrouwenzaak. Het mannetje brengt voedsel aan.Er breekt nu een onzekere tijd voor de jonge uiltjes aan want ze moeten op zoek naar een eigen territorium. De gemiddelde levensverwachting van een steenuil is 2,3 à 2,8 jaar. Op Zuid-Beveland leeft medio 2016 nog een vrouwtje van 9 jaar oud. De hoogste in Nederland vastgestelde leeftijd is maar liefst 15 jaar. 

Het intensiever worden van het agrarisch grondgebruik en het  verdwijnen van overhoekjes aan de randen van de percelen, veroorzaakt een achteruitgang van het aanbod van prooien. Door de toegenomen bedrijfshygiëne op boerderijen zijn veel rommelhoekjes op erven opgeruimd. Het aanbod van insecten en muizen neemt hierdoor sterk af.

De lagere prooidichtheid noodzaakt de steenuil tot uitbreiding van zijn voedselterritorium en dus het vaker oversteken van wegen. Samen met het toegenomen autoverkeer in het buitengebied maakt het de kans op sterfte door het verkeer groter.

Sinds er 1996 nestkasten werden geplaatst op Zuid-Beveland heeft er een uitbreiding plaatsgevonden van de populatie omdat 95 % van de populatie in nestkasten is gaan broeden, waarschijnlijk door concurrentie van andere holenbroeders zoals kauw en holenduif.

Het doel van het Zeeuws Steenuilfonds is: geld inzamelen om de steenuil meer bekendheid te geven, de populaties te beschermen en versterken (bouwen van nestkasten en herinrichten van (boeren)erven) en onderzoek te doen naar het gedrag van de Zeeuwse steenuilen om deze vogels beter te kunnen beschermen (o.a. ringen). Hiervoor zal de inzet van professionele deskundigen, vrijwilligers en studenten noodzakelijk zijn. Het Zeeuws Steenuilfonds beheert het geld dat door donateurs en sponsors bijeen is gebracht.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 16-11-2021 gestart
2030x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd voor:

Zeeuws Steenuilenfonds

Zeeuws Steenuilenfonds

Actie georganiseerd door:

Janneke Flink

Janneke Flink

67 donaties
19%
€ 1.875 van € 10.000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 16-11-2021 gestart
2030x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog