Help deze alleenstaande mama haar huis te behouden

Help deze alleenstaande mama haar huis te behouden
Christy Pierard

Wie helpt deze mama 🤲🏼🤲🏼🤲🏼

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Dit is het verhaal van een mama die alles over heeft voor haar gezin.

Een mama dat ondanks alle tegenslagen in het leven is blijven vechten en against all odds bleef geloven in de liefde.

Dat laatste geloof nam haar bijna alles af.

Een zware en ondraaglijke thuissituatie die je bijna niet voor mogelijk houdt. Een gevaarlijke situatie waarbij ontelbare keren de politie werd gebeld, om ook ontelbare keren te horen dat ze niets kon doen omdat haar “man” op haar adres stond ingeschreven.

Wat volgde was een strijd om te kunnen scheiden, om haar 2 zonen (12jaar en 13jaar) uit een vorige relatie en hun gezamenlijke dochter van ondertussen amper bijna 11maanden jong veilig te houden en te behoeden van de dingen die ze zagen dat een kind niet hoort te zien.

Deze mama hield haar hoofd hoog, werkte als enige en probeerde zo alles te blijven betalen, ook voor haar 3 pluskinderen.

Na een echtscheiding kreeg ze exclusief ouderlijk gezag en mocht haar ex-man haar niet meer lastigvallen, ze dacht eindelijk verlost te zijn en een last viel van haar schouders, maar daar stopte het leed niet.

Nu 4 maanden later staat ze op het punt om haar huis te verliezen als ze niet minimum 15.000euro bijeen krijgt. Dit huis is van haar alleen en de enige veilige plek voor haar en haar kinderen.

Als dit openbaar verkocht wordt, bouwt ze een schuldenberg op die niet te overzien is en heeft deze alleenstaande mama geen (t)huis meer voor haar kinderen.

Na een beroerte 5jaar geleden is deze stress ondraaglijk ?

 

Wie wil en kan deze mama helpen? Haar dank is onmetelijk groot ❤️

Help a single mom keep her home This is the story of a mom who would do anything for her family. A mom who, despite all the setbacks in life, kept fighting and believed in love against all odds. That last belief took almost everything from her. A tough and unbearable home situation that you hardly think possible. A dangerous situation in which the police were called countless times, only to be told countless times that she couldn't do anything because her "husband" was registered at her address. What followed was a struggle to get a divorce, to keep her 2 sons (12 years old and 13 years old) from a previous relationship and their joint daughter, now barely almost 11 months young, safe and safe from the things they saw that a child should not hear to see. This mom held her head high, worked alone and tried to keep paying for everything, including for her 3 plus children. After a divorce, she was given exclusive parental authority and her ex-husband was no longer allowed to harass her, she thought she was finally redeemed and a burden fell off her shoulders, but the suffering did not stop there. Now 4 months later she is about to lose her house if she doesn't raise a minimum of 15,000 euros. This house is hers alone and the only safe place for her and her children. If this is sold publicly, she will build up a mountain of debt that is incalculable and this single mother will no longer have a home for her children. Who wants and can help this mom? Her thanks are immeasurably great ❤️

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 15-06-2023 gestart
3735x bekeken

Actie georganiseerd door:

Christy Pierard

Christy Pierard

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 15-06-2023 gestart
3735x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog