Help Manou to defeat her cancer by supporting her

Help Manou to defeat her cancer by supporting her
walenka raeyen

Manou helpen in haar strijd tegen Lymfeklierkanker. Helping Manou in her fight with Lymphoma cancer.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

(English see below)

Manou woonde en werkte in Nairobi, toen er plots een gezwel werd ontdekt: 

In mei 2023 werd een gezwel ontdekt in de borststreek bij Manou in Nairobi. Eerst leek het om louter iets ‘kleins’ te zijn. Vele onderzoeken later werd echter vastgesteld dat het om een zeldzame vorm van lymfeklierkanker gaat. 

Het was een schokkend bericht voor Manou waarbij haar leven op haar kop gezet werd. 

Manou moest plots in enkele dagen tijd urgente beslissingen maken over haar toekomst en levensverwachting. Immers deze kanker nam een agressieve vorm aan en er was ook al sprake van een groot gezwel.  

Zoals Manou vertelde aan ons is het gezwel “groter dan een tennisbal en zit het tussen mijn longen en mijn hart..”

Manou besliste hierdoor om: 

 • In sneltempo terug te keren naar België. Haar recent opgebouwde leven in Kenia moest ze abrupt verlaten (mei 2023).
 • In België onderging ze verdere medische onderzoeken (mei 2023).
 • In België startte ze een vruchtbaarheidsbehandeling op om haar kindwens te verzekeren (juni 2023).
 • In België startte ze intensieve immuno- en chemotherapie als behandeling voor de bloedkanker (juli 2023- oktober 2023).

 

Manou en haar vriend, Douglas, moesten opeens alles achterlaten in Kenia. In België aangekomen moeten ze letterlijk weer helemaal van nul starten. Momenteel mag Douglas voorlopig nog niet werken in België en Manou kan door haar chemo-behandeling niet werken.

Deze inzamelingsactie is opgestart door Manou's vrienden.

Als vrienden willen we Manou extra ondersteunen in haar strijd tegen Lymfeklierkanker. De diagnose van kanker op 27-jarige leeftijd is al stevig nieuws om te verwerken, laat staan om door het proces van chemotherapie te gaan. En bovenop het nieuws van lymfeklier kanker kwamen er ook financiële tegenslagen bij voor Manou. 

Manou ervaart veel stress rond de financiële kosten die zich vermenigvuldigen. De mutualiteit dekt immers slechts de basiskosten. Daar bovenop zijn er nog vele andere, noodzakelijke kosten, die slechts gedeeltelijk terugbetaald worden. Dit zijn onder andere:: de dagelijkse medicatie, de wekelijkse controles, hart- en longonderzoeken, vele onderzoeken van bijvoorbeeld het hart, de longen, de drie -wekelijkse opnames, de labo onderzoeken en de fertiliteitsbehandelingen.

Manou is dankbaar en hoopvol met deze actie: 

“Naast het vechten tegen deze kanker, het ziek zijn, mijn leven en leuke job in Kenia achterlaten, het plots zien stilstaan van mijn leven, voel ik ook veel financiële zorgen. Ik ben enorm dankbaar dat mijn vrienden deze zorg willen verkleinen.”

Elke donatie kan een verschil maken. 

 

>>> ENGLISH ENGLISH ENGLISH <<<

Manou lived and worked in Nairobi when suddenly a tumor was discovered:

In May 2023, a tumor was discovered in Manou's chest in Nairobi. At first it appeared to be merely something “small”. Several tests later, however, it was determined to be a rare form of lymphoma.

It was shocking news for Manou and her life was turned upside down.

Manou suddenly had to make urgent decisions about her future and life expectancy in a matter of days. After all, this cancer was taking an aggressive form, and there was already a large tumor growing in her chest.  

As Manou told us, the tumor is "bigger than a tennis ball and sits between my lungs and my heart..."

Manou decided because of this to:

 • To return back to Belgium- in a matter of days. Abruptly she had to leave her recently constructed life in Kenya (May 2023).
 • In Belgium, she underwent further medical examinations (May 2023).
 • In Belgium, she initiated fertility treatment to ensure her chances to get children in the future (June 2023).
 • In Belgium, she started intensive immuno- and chemotherapy as treatment for the blood cancer (July 2023- October 2023).

Manou and her boyfriend, Douglas, suddenly had to leave everything behind in Kenya. Arriving in Belgium, they literally had to start from scratch again. For now, Douglas isn't allowed to work in Belgium, while Manou is undergoing her chemo treatment. In short: life has shown a lot of setback lately. 

This fundraiser was started by friends of Manou

As friends, we want to give extra support to Manou in her battle against Lymphoma. Being diagnosed with cancer at the age of 27 is already tough news to deal with, let alone going through the process of chemotherapy. And on top of the news of lymphoma cancer came also financial setbacks for Manou.

Manou experiences a lot of stress about the financial costs that continue to rise. After all, health insurance, only covers a part of the basic costs. Other necessary expenses are only partially reimbursed. These include: the daily medication, weekly check-ups, heart and lung examinations, many examinations of, for example, the heart, lungs, three -weekly admissions, lab examinations and fertility treatments.

Manou is grateful and hopeful with this action:

"Besides fighting this cancer and being sick, leaving my life and nice job in Kenya, suddenly seeing my life is taking a stop, I also feel a lot of financial worries. I'm extremely grateful that my friends want to reduce this worry."

Every donation can make a difference.

Manou lived and worked in Nairobi when suddenly a tumor was discovered:

In May 2023, a tumor was discovered in Manou's chest in Nairobi. At first it appeared to be merely something “small”. Several tests later, however, it was determined to be a rare form of lymphoma.

It was shocking news for Manou and her life was turned upside down.

Manou suddenly had to make urgent decisions about her future and life expectancy in a matter of days. After all, this cancer was taking an aggressive form, and there was already a large tumor growing in her chest.  

As Manou told us, the tumor is "bigger than a tennis ball and sits between my lungs and my heart..."

Manou decided because of this to:

 • To return back to Belgium- in a matter of days. Abruptly she had to leave her recently constructed life in Kenya (May 2023).
 • In Belgium, she underwent further medical examinations (May 2023).
 • In Belgium, she initiated fertility treatment to ensure her chances to get children in the future (June 2023).
 • In Belgium, she started intensive immuno- and chemotherapy as treatment for the blood cancer (July 2023- October 2023).

Manou and her boyfriend, Douglas, suddenly had to leave everything behind in Kenya. Arriving in Belgium, they literally had to start from scratch again. For now, Douglas isn't allowed to work in Belgium, while Manou is undergoing her chemo treatment. In short: life has shown a lot of setback lately. 

This fundraiser was started by friends of Manou

As friends, we want to give extra support to Manou in her battle against Lymphoma. Being diagnosed with cancer at the age of 27 is already tough news to deal with, let alone going through the process of chemotherapy. And on top of the news of lymphoma cancer came also financial setbacks for Manou.

Manou experiences a lot of stress about the financial costs that continue to rise. After all, health insurance, only covers a part of the basic costs. Other necessary expenses are only partially reimbursed. These include: the daily medication, weekly check-ups, heart and lung examinations, many examinations of, for example, the heart, lungs, three -weekly admissions, lab examinations and fertility treatments.

Manou is grateful and hopeful with this action:

"Besides fighting this cancer and being sick, leaving my life and nice job in Kenya, suddenly seeing my life is taking a stop, I also feel a lot of financial worries. I'm extremely grateful that my friends want to reduce this worry."

Every donation can make a difference.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 03-09-2023 gestart
7617x bekeken

Actie georganiseerd door:

walenka raeyen

walenka raeyen

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 03-09-2023 gestart
7617x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog