Help overstroomd Wallonië

Help overstroomd Wallonië
Deel deze actie

Steun de mensen in Wallonië die alles verloren hebben bij de overstroming van 14 juli

63 donaties
€ 3823 ingezameld
Beschikbaar in:  Nederlands

Gisteren, tijdens onze 17de dag ter plaatse, hebben weer vele verrassende en onthutsende verhalen, mogen aanhoren. Ook zijn er weer een aantal traantjes gevloeid. Sommige van geluk om ons terug te mogen zien en voor de hulp die we bieden, maar de meesten toch van mensen die het niet meer zien zitten. Met de winter en de feestdagen in het vooruitzicht vragen velen zich af hoe dit voor hen zal verlopen.

Maar met de broden,cup cakes en abrikozenflappen die de leerlingen van de bakkerij afdeling van de Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad ons bezorgden hebben we weer een lach op vele gezichten kunnen naar voren brengen. Er was zelfs een mevrouw die haar 60ste verjaardag kon vieren met een taart die we haar konden geven.

Uit naam van allen die we gisteren iets hebben kunnen geven wil ik alle mensen die ons tijdens de afgelopen week voorzien hebben van spullen nogmaals hartelijk bedanken. Alle knuffels en kussen die we hiervoor mochten ontvangen stuur ik bij deze jullie richting uit. Speciale dank aan diegene die voor ons taarten, broden, cake, wafels, enz. ... bakten. Jullie inspanningen zijn zeker niet onberoerd voorbij gegaan.

Gisteren hebben we nog maar eens beseft dat onze hulp nog zeker nodig is daar. En we vrezen dat er nog drama's gaan volgen onder de mensen. Nu de georganiseerde voedselbedeling voor een groot deel weggevallen is merken we dat er op dat gebied opnieuw chaos begint te ontstaan. We vernemen dat de plaatselijke winkels die open zijn niet voldoende voorraad hebben en zich niet adequaat kunnen organiseren. Er wordt zelfs opnieuw om water gesmeekt! Overal waar we stopten komen de mensen naar buiten, ik zou bijna zeggen gestormd, om zich rond onze wagen te verzamelen en vragen ze naar eten en drinken. Dat heeft ons wel erg verrast nu bijna 3 maanden na de ramp.

Maar wij blijven doorgaan met hetgeen we doen zolang we op de hulp van jullie, lezers en verspreiders van dit dit verhaal kunnen rekenen. Iedereen die nog iets te doneren heeft kan met ons contact nemen en ons dit bezorgen. Wij zorgen er voor dat alles goed terecht komt. We beginnen ons zelfs al een beetje het hoofd te breken over hoe we iets zouden kunnen betekenen voor deze mensen tijdens de feestdagen. Dus iedereen die een idee hiervoor heeft en hieraan actief wil meewerken laat het maar horen.

Hier, lors de notre 17ème jour sur place, nous avons à nouveau entendu de nombreuses histoires surprenantes et déconcertantes. Un certain nombre de larmes ont également été versées. Certains viennent du bonheur de nous revoir et de l'aide que nous offrons, mais la plupart viennent de personnes qui ne peuvent plus faire face. Avec l'hiver et les vacances qui approchent, beaucoup se demandent comment cela va se passer pour eux.

Mais avec les pains, les cup cakes et les flans aux abricots que les élèves de la section boulangerie du Sint-Martinusscholen Herk-de-Stad nous ont livrés, nous avons pu redonner le sourire à de nombreux visages. Il y avait même une dame qui pouvait fêter son 60e anniversaire avec un gâteau que nous pouvions lui offrir.

Au nom de tous ceux à qui nous avons pu donner quelque chose hier, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont fourni des choses au cours de la semaine passée. Tous les câlins et baisers que nous avons reçus pour ça, je les envoie dans votre direction. Un grand merci à ceux qui ont préparé des tartes, des pains, des gâteaux, des gaufres, etc... pour nous. cuit pour nous. Vos efforts ne sont certainement pas passés inaperçus.

Hier, nous avons réalisé que notre aide est toujours nécessaire là-bas. Et nous craignons qu'il y ait d'autres tragédies parmi la population. Maintenant que la distribution organisée de nourriture a largement disparu, nous constatons que le chaos commence à réapparaître dans cette zone. Nous entendons dire que les magasins locaux qui sont ouverts n'ont pas assez de stock et ne sont pas en mesure de s'organiser de manière adéquate. Les gens mendient même à nouveau pour avoir de l'eau ! Partout où nous nous sommes arrêtés, les gens sont sortis, je dirais presque pris d'assaut, pour se rassembler autour de notre voiture et demander de la nourriture et des boissons. Cela nous a pris par surprise, presque trois mois après la catastrophe.

Mais nous continuerons ce que nous faisons tant que nous pourrons compter sur l'aide de vous, lecteurs et distributeurs de cette histoire. Tous ceux qui ont encore quelque chose à donner peuvent nous contacter et nous l'envoyer. Nous ferons en sorte que tout se passe bien. Nous commençons même à avoir des idées sur la façon dont nous pouvons faire quelque chose pour ces personnes pendant les vacances. Donc, si quelqu'un a une idée à ce sujet et veut participer activement, faites-le nous savoir.

Nieuws

Collectanten

Laden...
op 23-08-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd voor:

Hulp voor slachtoffers overstromingen Wallonië vanuit Vlaanderen

Hulp voor slachtoffers overstromingen Wallonië vanuit Vlaanderen

Actie georganiseerd door:

Johan & Solange Hermans - Tastenoye

Johan & Solange Hermans - Tastenoye

63 donaties
€ 3823 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 23-08-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

In de media

Slachtoffers overstromingen zitten in de kou: Verwarmen moeilijk of onbetaalbaar

01 Dec 2021

Na de watersnood van afgelopen zomer is de situatie in getroffen gebieden in Wallonië nog steeds schrijnend. Johan Hermans ging al meermaals ter plaatse helpen en merkt dat heel wat mensen het bijzonder moeilijk hebben om bijvoorbeeld hun huis te verwarmen.

Redactie24.be

Nog altijd schrijnende situaties na overstromingen in Wallonië: “We zien achteruitgang”

24 Nov 2021

Eind augustus startten Johan Hermans en zijn vrouw een steunactie om de mensen in Wallonië na de zware en vernietigende overstromingen te helpen door geld in te zamelen en spullen naar ginder te brengen. Nu drie maanden later geeft hij een update van de situatie op verschillende plaatsen in Wallonië.

Redactie24.be

Leerlingen Sint-Martinusscholen bakken voor Waalse slachtoffers overstromingen: “Ze hebben er zelfs geen bakker meer”

07 Oct 2021

HERK-DE-STAD - Bijna drie maanden na de vreselijke overstromingen in en rond Pepinster moeten de slachtoffers nog steeds rekenen op hulp van vrijwilligers om te overleven. Omdat de buurt geen enkele bakker meer heeft, trommelen vrijwilligers al wekenlang iedereen op om brood te bakken. Deze week zijn de leerlingen van de bakkerijschool in Herk-de-Stad de leveranciers van dienst.

Het Laatste Nieuws

Nog veel nood aan hulp na de overstromingen: "Mensen vragen sinds kort opnieuw eten"

30 Aug 2021

Anderhalve maand na de overstromingen is de nood aan hulp nog bijzonder groot in Wallonië. Johan Hermans ging al 11 keer ter plaatse om te helpen en getuigt over de schrijnende situatie.

Redactie24.be