Help Peppa weer terug lopen.

Help Peppa weer terug lopen.
Tom Van Schoor
Deel deze actie via:

Operatie aan de knie rechts achter wegens gescheurde kruisband en revalidatie voor de verzwakte knie aan de linkerkant.

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Update! Maandag 13 februari heeft Peppa haar eerste operatie gehad. Alles is goed verlopen! Het steunverband is ondertussen reeds verwijderd en ze kan nu beginnen revalideren gedurende ongeveer 8 weken.

Update! Peppa heeft van hele lieve mensen een mooi en groot orthopedisch kussen gekregen waar ze heel comfortabel op kan slapen en waardoor er op heel korte tijd een vooruitgang is met haar knieën. Ze kan terug zonder al te veel hulp naar het toilet en dat is heel bijzonder, weliswaar met pijnstillers.

We maken ons echter geen illusies, de operaties moeten gebeuren want uitstel veroorzaakt alleen maar problemen op de lange duur. Maar haar lijdensweg lijkt een beetje verlicht door deze kleine hulpmiddeltjes in haar leven.

Dank alvast aan iedereen voor jullie lieve giften en voor het delen van dit verhaal! Jullie krijgen allemaal een grote plek in ons hartje!

Peppa is een speciale hond met een hart van goud. Ze wil met iedereen spelen en is uitzonderlijk zacht en zorgzaam zowel met kleine kindjes als met grotere mensjes.

Vrijdagavond 27 januari toen Peppa terugkwam van een plasje in de tuin was ze een beetje aan het manken. Het leek ons niet al te erg want een uurtje later liep ze weer gewoon rond zonder problemen. We maakten ons dus nog niet direct al te veel zorgen.

De volgende dag echter bleek het een veel groter probleem. Peppa kon nog maar met moeite recht komen en kon niet meer zonder hulp een plasje gaan doen of bij haar etensbak uitkomen...
Direct de dierenarts gebeld voor een spoedgeval en daar bleek na het nemen van foto's dat ze de kruisbanden van haar achterpoot aan de rechterkant had gescheurd.

Haar linkerknie bleek ook niet helemaal in orde, maar zou met wat revalidatie vanzelf terug in orde kunnen komen. Maar omdat ze een probleem heeft aan beide poten tegelijk loopt ze het risico dat de linker knie ook erger wordt.

Op maandag 30 januari hebben we een afspraak met de orthopedist om een eventueel verder verloop te bespreken maar we weten al wel dat het een hele tijd zal duren eer Peppa er weer helemaal bovenop zal komen. (UPDATE: Ondertussen zijn we bij de orthopedist geweest en het blijkt dat de linker knie ook een operatie zal nodig hebben, maar hij zou willen wachten tot rechts weer goed genoeg is om op te steunen terwijl links revalideert. Dit geeft ons gelukkig ook wat tijd om een beetje te sparen voor de tweede operatie)

Wat we al zeker weten is dat de gescheurde kruisband moet worden geopereerd. Dit kost al gauw tussen de 1700€ en 2100€, dan zijn er natuurlijk nog de opvolg afspraken met dierenarts en fysiotherapeut… Het is een lange weg die voor ons ligt.

Ons gezinnetje telt drie kindjes, Amy, Newton en Xavier die heel veel van Peppa houden en haar graag ten minste nog 7 jaar willen kunnen knuffelen, met haar spelen and met haar gaan wandelen op de Kalmthoutse Heide.

Peppa is een vaste waarde in ons gezinnetje en we willen haar nog zo lang als mogelijk en zo goed als mogelijk in ons leven houden. Bovendien is ze nog jong en in de fleur van haar leven, ze doet niets liever dan met haar balletje in de mond met de kindjes te komen spelen.

Ons hartje breekt als we zien hoe graag ze wil rechtspringen en meespelen, maar gewoon bijna niet recht geraakt… Soms te veel moeite doet dat we haar moeten tegen houden om te blijven rusten.

Maar door de huidige economy, de energiecrisis valt het ons zwaar om de sommen op te hoesten die nodig zijn om haar hier doorheen te helpen. We willen heel graag voor zo lang als het nodig is, weken, maanden, moeite doen, haar helpen met toilet behoeften, haar revalidatie… Dat hebben we er allemaal voor over, denken we geen twee keer over na, maar het geld is er éénvoudigweg niet op dit moment in ons leven.

Vandaar een wanhopige oproep naar de mensen met een hart voor dieren, alle kleine beetjes helpen.

Peppa is a special dog with a heart of gold. She wants to play with everyone and is exceptionally gentle and caring with both small children and adults.

Friday night January 27th when Peppa returned from a pee in the garden, she was limping a bit. It didn't seem too serious to us because an hour later she walked around normally without any problems. So we weren't immediately worried.

The next day, however, it turned out to be a much bigger problem. Peppa could barely stand up straight and could no longer pee or get to her food bowl without help. We immediately called the vet for an emergency and after taking photos, it was revealed that she had torn the cruciate ligaments of her right hind leg.

Her left knee was also not in good shape, but it could recover with some rehabilitation on its own. But because she has problems with both legs at the same time, she runs the risk of her left knee getting worse.

On Monday, January 30th, we have an appointment with the orthopedic specialist to discuss any further developments but we already know that it will take a long time for Peppa to recover completely. (UPDATE: Meanwhile we were at the orthopedic specialist and it turns out that the left knee will also need surgery, but that it would be best to wait until the right side is healed enough to support the recovery of the left side. That at least gives us some time to save up for the second surgery.)

What we do know is that the torn cruciate ligament must be surgically repaired. This will easily cost between 1700€ and 2100€, then there are follow-up appointments with the vet and physiotherapist... It's a long road ahead for us.

Our family consists of three children, Amy, Newton, and Xavier who love Peppa very much and want to cuddle, play with, and go for walks in the Kalmthout Heath with her for at least another 7 years.

Peppa is a constant in our family; we want to keep her in our lives for as long as possible and as well as possible. Moreover, she is young and in the prime of her life, and she loves nothing more than playing with the children and holding a ball in her mouth.

Our hearts break when we see how much she wants to jump up and play, but can barely stand up straight... Sometimes it takes too much effort and we have to stop her from playing to rest.

But due to the current economy and energy crisis, it is difficult for us to come up with the sums needed to help her through this. We really want to help her as much as necessary, weeks, months, do our best, help her with her toileting needs, her rehabilitation... We would not hesitate, and we would not think twice, but the money is simply not there in our lives at the moment.

Therefore, a desperate appeal to people with a heart for animals, every little bit helps.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 29-01-2023 gestart
642x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Tom Van Schoor

Tom Van Schoor

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 29-01-2023 gestart
642x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Dieren
Misbruik melden