Help Ricardo een agressieve kanker van het immuunsysteem te bestrijden

Help Ricardo een agressieve kanker van het immuunsysteem te bestrijden
Deel deze actie via:

Deze actie is ondernomen om Ricardo te helpen zijn strijd tegen kanker te winnen in deze zeer moeilijke tijd die hij doormaak

 
€ 0 ingezameld
Beschikbaar in:  Nederlands

Deze actie is in het leven geroepen om onze lieve vriend en geliefde Ricardo te helpen.  Het is ontstaan ​​met NON-HODGKIN'S LYMFOMA, een zeldzame vorm van bloedkanker die B-cellen aantast, specifiek BURKITT'S LYMFOMA genoemd, die uw immuunsysteem aantast.  Hij ondergaat al een behandeling met intense chemotherapie om de 3 weken en elke sessie zal hem 5 dagen in het ziekenhuis brengen om de medicatie te ontvangen en deze eerste behandeling zal ongeveer 1 jaar duren totdat hij erin slaagt zijn immuuncellen in zijn lichaam te stabiliseren, om vervolgens te slagen voor het tweede deel van de behandeling, een beenmergtransplantatie.

Het is duidelijk dat zo'n behandeling veel geld gaat kosten, hoeveel weten we nog niet.  Er kunnen nog deelbehandelingen of herhaalde behandelingen plaatsvinden.  Hij herhaalt elke week consultaties, bloedonderzoeken, beeldvormende onderzoeken, apotheekmedicijnen en Ricardo wil graag deel uitmaken van dit verhaal en blijft optimistisch.  We blijven in de toekomst geloven zodat de door de doktoren voorgestelde behandeling kan garanderen dat we onze vriend Ricardo nog lang bij ons kunnen hebben.  Dit kan alleen door uw steun aangezien hij niet meer kan werken en door zal gaan met de onkosten en nu de medische behandeling die betaald moet worden en in de toekomst de beenmergtransplantatie waar hij geld voor nodig heeft.

lieve groeten

Vrienden, familie en Ricardo.

Esta ação foi criada para ajudar nosso querido amigo e amado Ricardo. Ele foi originado com LINFOMA NÃO-HODGKIN, uma forma rara de câncer no sangue que afeta as células B, especificamente chamada de LINFOMA DE BURKITT, que afeta seu sistema imunológico. Ele já está em tratamento com quimioterapia intensa a cada 3 semanas e cada sessão terá que ficar internado por 5 dias para receber a medicação e esse primeiro tratamento levará cerca de 1 ano até que ele consiga estabilizar suas células imunológicas em seu organismo, para então passar Para a segunda parte do tratamento, que é um transplante de medula óssea.

É claro que tal tratamento vai custar muito dinheiro, quanto ainda não sabemos.  Ainda pode haver tratamentos parciais ou tratamentos repetidos.  Semanalmente repete consultas, exames de sangue, exames de imagem, remédios de farmácia e o Ricardo está ansioso para fazer parte dessa história e segue otimista.  Continuamos a acreditar no futuro para que o tratamento proposto pelos médicos possa garantir que possamos ter o nosso amigo Ricardo conosco por muito tempo. Isso só pode ser feito através do seu apoio, pois ele não pode mais trabalhar e continuará com as despesas e agora o tratamento médico que precisa ser pago e futuramente o transplante de medula óssea que ele precisará de fundos para fazer.

Queridos cumprimentos

Amigos, família e Ricardo.

 

ENGLISH:

This action was created to help our dear friend and beloved Ricardo.  He was diagnosed with NON-HODGKIN LYMPHOMA, a rare form of blood cancer that affects B cells, specifically called BURKITT LYMPHOMA, which affects your immune system.  He is already undergoing treatment with intense chemotherapy every 3 weeks and at each session he will have to be hospitalized for 5 days to receive the medication and this first treatment will take about 1 year until he manages to stabilize his immune cells in his body, and then move on to the second part of the treatment, which is a bone marrow transplant.

It is clear that such treatment will cost a lot of money, how much we do not yet know.  There may still be partial treatments or repeated treatments.  He repeats consultations, blood tests, imaging tests, pharmacy drugs every week and Ricardo is anxious to be part of this story and remains optimistic.  We continue to believe in the future so that the treatment proposed by the doctors can guarantee that we can have our friend Ricardo with us for a long time.  This can only be done through his support as he is no longer able to work and will continue with the expenses and now the medical treatment that needs to be paid for and in the future the bone marrow transplant that he will need funds to do.

dear regards

Friends, family and Ricardo.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 27-03-2023 gestart
3455x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Ricardo Oliveira

Ricardo Oliveira

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 27-03-2023 gestart
3455x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog