Het CoachHuis Pajottenland & Dender

Het CoachHuis Pajottenland & Dender
Michael Vansnick
Deel deze actie

Help ons om anderen te helpen die nood hebben aan hoop, contact, geestelijke zorg of gewoon wat duidelijkheid.

0 donaties
€ 0 van € 40000 ingezameld

Doneer Zet deze actie in gang en wees de eerste die deze actie steunt!

www.coachhuis.be

Waarom?

Er bestaan volgens de laatste telling meer dan 30 reguliere organisaties zoals het CGG, PAAZ afdelingen, MCT Pharos, saVHA netwerk, enzovoort. Deze organisaties richten zich vaak op kwetsbare doelgroepen en werken noodgedwongen met wachtlijsten door de overvloedige nood.

Mensen die niet kampen met acute of ‘geclassificeerde psychische stoornissen’ worden desondanks vaak doorverwezen naar deze instanties. Nochtans bestaan er heel wat kwalitatieve ‘privé-initiatieven’, waarbij we doelen op coaches, (psycho)therapeuten en psychologen. Deze sector hanteert enerzijds hogere tarieven maar anderzijds kunnen de patiënten sneller ondersteund worden. Een bredere inzet heeft daarenboven een impact op de wachtlijsten van de reguliere organisaties waardoor de kwetsbare doelgroep beter beschermd is.

Hoe?

Er worden enkele belangrijke principes gevolgd:

 • Laagdrempelig: door een neutrale branding willen we de drempel zo laag mogelijk houden
 • One stop shop: we focussen op een netwerk van partners en triage met kennis ter zake
 • Diversiteit: dankzij ons netwerk vinden we voor de meeste potjes wel een deksel
 • Aanvullende rol: we willen niets overnemen van bestaande organisaties, we zien ons eerder als smeermiddel tussen de bestaande tandwielen
 • Samenwerking met de huisarts: we zorgen voor een rapportage op maat van de huisarts
 • Kwaliteitsbewaking: De hulpverleners worden zorgvuldig geselecteerd, waarbij we eerst hun referenties nagaan bij hun geassocieerde huisartsen.

Wat?

Ons aantal en type hulpverleners groeit voortdurend. Dat stelt ons in staat om een breed pallet aan ondersteuning en diensten aan te bieden. Deze lijst is dus verre van limitatief:

Persoonlijk werk:

 • Stress- en burnout
 • Loopbaancoaching
 • Assertiviteitstraining
 • Stemmingsklachten
 • Emotie-regulatie
 • Perfectionisme
 • Zelfbeeld en/of zelfvertrouwen
 • Overprikkeld zenuwstelsel
 • Incidenteel- en ontwikkelingstrauma
 • Rouw en verdriet

 

Maar ook:

 • Bedrijfs- en teambegeleiding
 • Opleidingen
 • Ouder-kind kampen
 • Bezinningsweekend natuur
 • Verbindingsretraite voor koppels
 • Ecologische pop-up campings
 • Teambuildings
 • Netwerkevents voor gelijkgestemden
 • Partners voor bewegings- en lichaamswerk

Waar?

Het CoachHuis richtte zich in eerste instantie specifiek op regio Pajottenland en Dender maar we werken intussen ook met hulpverleners die buiten deze regio liggen. Het CoachHuis heeft voorlopig geen fysieke locatie aangezien de geassocieerde hulpverleners hun eigen praktijk hebben. Als eerste stap vindt er altijd een telefonisch of virtueel intakegesprek plaats dat gericht is op triage. Vervolgens wordt de patiënt gelinkt aan de meest gepaste hulpverlener.

Wie?

Het CoachHuis bestaat uit een netwerk dat we in 4 categorieën kunnen indelen:

 1. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers
 • An Van Beek. Werkzaam als hoofd van de psychosociale dienst & preventie bij Bpost. Daarnaast klinisch psycholoog, stress- en burn-out coach & preventieadviseur
 • Dina Verbruggen. Werkzaam bij het 'mobiel crisis team' MCT Pharos van het OLV te Asse. Daarnaast inspirerend coach, stress- en burn-out, experte psychiatrische thuiszorg en verslavingsproblematiek
 • Michael Vansnick. Werkzaam als coördinator voor Huisartsenkring Pajottenland. Daarnaast: Coach, therapeut, transactionele analyse, trainer en manager
 • Geert Cornelis: Werkzaam als vrijwilliger bij YAR Vlaanderen, bedrijfscoach en adviseur voor rekrutering & selectie. Daarnaast: ambulancier, loopbaanbegeleider, talenten-, stress- en burn-out coach

2. Een netwerk van meer dan 30 (psychologische) zorgverleners 

3. Een netwerk van partners die actief zijn binnen het domein van algemeen welzijn

4. Een netwerk van sponsors 

Hoe wordt het bekostigd?

Het CoachHuis is een initiatief dat vooral maatschappelijk wil bijdragen en draait hoofdzakelijk op vrijwillige inspanningen. Onze bestuurders zetten zich hoofdzakelijk onbezoldigd in en onze leden en partners betalen slechts een symbolische bijdrage om onze (beperkte) operationele kosten te dekken, zoals dit drukwerk en de website. De effectieve coaches/therapeuten/partners vragen hun standaard tarief na doorverwijzing en aanvang begeleiding.

We merken dat de huisartsen en patiënten ons op steeds grotere schaal beginnen te vinden wat duidelijk aantoont dat er een grote maatschappelijke nood is. Bovendien zorgt onze kwalitatieve selectie en de aandacht voor feedback naar de huisarts voor een extra accelerator. De trend voorspelt dat we op termijn een kwalitatieve coördinator moeten aanstellen die zich toelegt op de triage waardoor sponsoring stilaan maar zeker een prioriteit wordt.

Op termijn willen we evolueren naar een fysieke organisatie waar we ook praktijkruimtes en andere faciliteiten ter beschikking kunnen stellen.

Nieuws

Collectanten

Laden...
op 24-09-2021 gestart
186x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Michael Vansnick

Michael Vansnick

0 donaties
€ 0 van € 40000 ingezameld

Doneer Zet deze actie in gang en wees de eerste die deze actie steunt!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 24-09-2021 gestart
186x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog