Hulp aan overstromingsgebied Brazilië

Hulp aan overstromingsgebied Brazilië

Onze vriend Matheus komt uit Brazilië. Zijn geboortestreek kampt met grote overstromingen. We zamelen geld in voor hulp.

 
€ 0 ingezameld
Beschikbaar in:  Nederlands

Lieve allemaal,

Onze dierbare vriend Matheus komt uit het zuiden van Brazilië. Voor zijn liefde Nina verhuisde hij naar Nederland. Ze wonen in Amsterdam. Matheus is pizzaiolo en daarnaast samen met Nina druk bezig met de bouw van een collectieve woontoren en broedplaats, Bajesdorp.

Sinds een aantal weken voelt Matheus zich machteloos. Aan de andere kant van de wereld, in zijn geboortestreek, vindt een ramp plaats. Overstromingen hebben honderdduizenden mensen in de deelstaat Rio Grande Do Sul dakloos gemaakt. Het dodental is opgelopen tot meer dan 160 mensen.

Het dorp waar Matheus is opgegroeid en waar zijn oma, broertje en zusje nog wonen heeft de afgelopen weken compleet onder water gestaan. Alle gewassen in de omgeving zijn verloren gegaan en veel dieren zijn overleden. En dat terwijl de regio zijn inkomsten voor het grootste deel uit de landbouw moet halen. Ook de stad Porto Alegre, waar Matheus lang woonde, is zwaar getroffen.

Als vrienden hier in Nederland staan we met lege handen. We hebben geen idee hoe het moet zijn als de plekken waar je bent opgegroeid en die je thuis zijn, worden verwoest door zo’n natuurramp. We willen iets doen om de familie en vrienden van Matheus te helpen en vanaf zo’n grote afstand is er eigenlijk maar één zinnige optie: geld.

Vandaar deze inzameling. Het bedrag dat we ophalen sturen we naar Matheus' goede vriendin Heléna, die in Porto Alegre woont. Zij zet zich sinds de overstromingen in voor directe hulp in de regio en ze kan het geld samen met de familie gebruiken voor het vervangen van benodigde spullen die verloren zijn gegaan, voor het weer opbouwen van het dorp, of waar ze het ook maar voor nodig hebben.

Als je iets kunt missen en wil doneren: heel erg bedankt!

De vrienden van Matheus

P.S. De Belastingdienst stelt het verplicht om een lijst bij te houden met de namen van alle donateurs en de rekeningnummers. Dit om aan te tonen dat we allemaal kleine bedragen hebben ontvangen en niet één groot bedrag. Daarover zouden we namelijk schenkbelasting moeten betalen en dat is zonde, want dat gaat af van het bedrag dat naar Brazilië kan. Wil je liever niet met je naam bij je donatie op de website? Het zou heel fijn zijn als je ons dan wel een privéberichtje stuurt met je naam, rekeningnummer en het donatiebedrag. Dankjewel!

Dear all,

Our dear friend Matheus comes from the south of Brazil. For his love Nina, he moved to the Netherlands. They live in Amsterdam. Matheus is a pizzaiolo and, together with Nina, he is busy building a collective living tower and creative space, Bajesdorp.

For the past few weeks, Matheus has felt powerless. On the other side of the world, in his native region, a disaster is unfolding. Floods have left hundreds of thousands of people in the state of Rio Grande Do Sul homeless. The death toll has risen to more than 160 people.

The village where Matheus grew up, where his grandmother, brother, and sister still live, has been flooded. The land and crops in the area have gone lost and many animals have died. This is devastating for a region that relies heavily on agriculture for its income. The city of Porto Alegre, where Matheus lived for a long time, has also been heavily affected.

As friends here in the Netherlands, we feel helpless. We can't imagine what it must be like when the places where you grew up and that are your home are destroyed by such a natural disaster. It must be heartbreaking. We want to do something to help Matheus' family and friends, and from such a great distance, there is really only one meaningful option: money.

That's why we're organizing this fundraiser. The amount we collect will be sent to Matheus' good friend Helena, who lives in Porto Alegre. Since the floods, she has been dedicated to providing direct assistance in the region, and she can use the money along with the family to replace necessary items that have been lost, rebuild the village, or whatever else they need.

If you can spare something and would like to donate: thank you very much!

Friends of Matheus

P.S. The Dutch Tax Administration requires us to keep a list with the names of all donors and their account numbers. This is to demonstrate that we received small amounts from many people and not one large amount, as the latter would require us to pay gift tax, which would be a waste since it would reduce the amount that can go to Brazil. If you prefer not to have your name on the donation list on the website, it would be great if you could send us a private message with your name, account number, and donation amount. Thank you!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 31-05-2024 gestart
402x bekeken

Actie georganiseerd door:

Anne Wijn

Anne Wijn

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 31-05-2024 gestart
402x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog