Hulp voor Lora en Polina

Hulp voor Lora en Polina
Kelly Detrez
Deel deze actie

Een gezin, op de vlucht voor de gruwelijke oorlog in Oekraïne. Moeder en een dochtertje van 12 jaar. Wie steunt hun?

14 donaties
24%
€ 240 van € 1000 ingezameld
Beschikbaar in:  Nederlands

"Je hoort de eerste bommen vallen. Je moet wegrennen...

Je krijgt te horen dat je man niet mee mag, omdat hij moet vechten in de oorlog. Je hond mag ook niet mee, dus breng je hem naar een asiel in de hoop je beste vriend ooit op te halen. Oma's gezondheid is te slecht om het land te verlaten...

Daar ga je dan... Met je dochter hand in hand en 2 koffers.

Een reis van 5 dagen non stop. van de ene bus naar de andere. Uitgeput en vol angst kom je aan in een vreemde stad Brussel. Mensen in een vreemde taal stellen je eindeloze vragen... Uiteindelijk krijg je een veldbed toegewezen in een grote hal. Jullie zijn uitgeput en willen slapen, maar je dochter is doodsbang en durft haar ogen niet te sluiten voor de ontelbare zorgen die dan opkomen: Leeft papa nog? Hoe is het met oma? Zal ik mijn hond nog terugzien? Hebben mijn klasgenootjes een veilige plek gevonden? ....?

De volgende dag krijg je te horen dat je weer op een bus wordt gezet. bestemming? Geen uitleg. De onzekerheid is moordend. Getraumatiseerd, vol angst en volledig uitgeput word je zonder veel woorden bij een huis afgezet.

De eerste uren zijn onwennig, maar je bent heel dankbaar dat je een warme douche kunt nemen, je kleren kunt wassen en een eigen kamer hebt waar je alle gebeurtenissen kunt verwerken. De angst voor familie blijft, maar je bent blij dat je dochter alles nu rustig kan verwerken en een veilig bed heeft, zodat ze even haar ogen kan sluiten,

hopend op een betere toekomst....

Als deze woorden je niet raken, dan ben je ongevoelig... Ja, wij zijn een gastgezin voor een Oekraïense moeder en kind, en ja daar ben ik trots op. 

✌️

"You hear the first bombs fall. You have to run away...

You are told that your husband cannot come, because he has to fight in the war. Your dog is not allowed either, so you take him to a shelter hoping to pick up your best friend someday. Grandma's health is too bad to leave the country...

There you go... With your daughter hand in hand and 2 suitcases.

A 5 day non stop journey. from one bus to another. Exhausted and full of fear, you arrive in a strange city of Brussels. People in a foreign language ask you endless questions... Finally you are assigned a camp bed in a large hall. You are exhausted and want to sleep, but your daughter is terrified and doesn't dare to close her eyes to the countless worries that then arise: Is daddy still alive? How is grandma? Will I see my dog ​​again? Have my classmates found a safe place? ....?

The next day you will be told that you will be put on a bus again. destination? No explanation. The uncertainty is killing. Traumatized, full of fear and completely exhausted, you are dropped off at a house without many words.

The first hours are awkward, but you are very grateful that you can take a hot shower, wash your clothes, and have your own room where you can process all the events. The fear of family remains, but you are glad that your daughter can now quietly process everything and has a safe bed so that she can close her eyes for a while,

hoping for a better future....

If these words don't touch you, then you are insensitive... Yes, we are a host family for a Ukrainian mother and child, and yes I am proud of that. 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 06-04-2022 gestart
735x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Kelly Detrez

Kelly Detrez

14 donaties
24%
€ 240 van € 1000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 06-04-2022 gestart
735x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog