Loodgieters school Malawi

Loodgieters school Malawi
Liza Longwe
Deel deze actie via:

Help met het afmaken van de bouw van een school die mensen met weinig/geen geld helpt met een opleiding tot loodgieter.

 

Macdonald Simbi is een man met een missie. Zelf heeft hij de mogelijkheid (door hard werken) gehad tot een opleiding voor loodgieter.

Graag wil hij zijn kennis delen met zijn mede mens om ook hun een kans te geven op een betere toekomst. 

Kennis is de sleutel om uit de armoede te komen.

Het is hem gelukt om te beginnen met een school te bouwen. Op de foto is te zien tot waar hij gekomen is. Maar helaas is zijn spaargeld opgeraakt.

Ondanks dat is hij nu klein begonnen met een klas van 10 studenten om toch iets te kunnen betekenen. Ze krijgen voor een deel les bij hem thuis en gaan mee op projekten die hij krijgt toegewezen. Door zijn goede naam in Malawi is dit gelukkig mogelijk.

Er is dus geld nodig om de school af te bouwen en materialen te kunnen kopen voor de lessen.

Hij wil uiteindelijk ook mensen de kans op educatie geven die dat niet kunnen betalen. Vanwege zijn eigen situatie is dat nu nog niet te realiseren.

Het doel en zijn hart van goud heeft mij zo geraakt dat ik hem wil proberen te helpen. 

Daarvoor heb ik uw hulp nodig. Elke donatie is welkom en hij zou u eeuwig dankbaar zijn.

 

10 jaar geleden ben ik meedere malen in Malawi geweest en altijd contact gehouden met Macdonald en zijn familie. Daardoor ken ik hem persoonlijk goed. Al het geld wat gedoneerd wordt komt direct bij hem terecht.

Macdonald Simbi ist ein Mann mit einer Mission. Er selbst hatte die Möglichkeit (durch harte Arbeit), eine Ausbildung zum Klempner zu machen.

Er möchte sein Wissen mit seinen Mitmenschen teilen, um auch ihnen eine Chance auf eine bessere Zukunft zu geben.

Wissen ist der Schlüssel, um aus der Armut herauszukommen.

Er hat es geschafft, mit dem Bau einer Schule zu beginnen. Das Bild zeigt, wie weit er schon gekommen ist. Aber leider sind seine Ersparnisse aufgebraucht.

Trotzdem hat er jetzt mit einer Klasse von 10 Schülern klein angefangen, um noch etwas bewirken zu können. Sie werden teilweise bei ihm zu Hause unterrichtet und arbeiten mit ihm zusammen an Projekten, die ihm aufgetragen werden. Sein guter Name in Malawi macht dies glücklicherweise möglich.

Es wird also Geld benötigt, um die Schule fertigzustellen und Materialien für den Unterricht zu kaufen.

Schließlich will er auch Menschen die Chance auf eine Ausbildung geben, die sich diese nicht leisten können. Aufgrund seiner eigenen Situation ist dies im Moment nicht möglich.

Das Ziel und sein Herz aus Gold haben mich so sehr berührt, dass ich versuchen möchte, ihm zu helfen. Dafür brauche ich Ihre Hilfe. Jede Spende ist willkommen und er wäre mir unendlich dankbar.

 

Ich habe Malawi vor 10 Jahren mehrmals besucht und immer Kontakt zu Macdonald und seiner Familie gehalten. Daher kenne ich ihn persönlich gut. Alle Spenden werden direkt an ihn weitergeleitet.

Macdonald Simbi is a man on a mission. He has had the opportunity (through hard work) to become a plumber.

He would like to share his knowledge to give them a chance for a better future.

Knowledge is the key to get out of poverty.

He managed to start building a school. The picture shows how far he has come. But unfortunately his savings ran out.

Despite that, he has now started small with a class of 10 students to still be able to make a difference. They are partly taught at his home and go along on projects he is assigned. Because of his good name in Malawi, this is fortunately possible.

So money is needed to finish the school and buy materials for the lessons.

Eventually he also wants to give people the chance of an education who cannot afford it. Because of his own situation, this cannot be realized at this time.

The goal and his heart of gold touched me so much that I want to try to help him. To do so, I need your help. Any donation is welcome and he would be eternally grateful to you.

 

10 years ago I visited Malawi several times and always kept in touch with Macdonald and his family. Therefore I know him well personally. All money donated will go directly to him.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 22-02-2023 gestart
125x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Liza Longwe

Liza Longwe

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 22-02-2023 gestart
125x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog