Nieuwe Heupen voor Karma!

Nieuwe Heupen voor Karma!
Zoë Rodeyns
Deel deze actie

Nieuwe heupen voor karma!

0 donaties
€ 0 van € 5000 ingezameld

Doneer Zet deze actie in gang en wees de eerste die deze actie steunt!

*We hebben 10000 euro nodig, maar aangezien we ook een doneeractie account hebben. Heb ik het bedrag hier wat lager gezet! 

Nieuwe Heupen voor Karma

Translation in English down below

Hallo,

Over mij

Ik ben Karma een lieve speelse Mechelse herder van 5 jaar, Je zou het niet zeggen als je me ziet lopen maar in februari hebben ze bij mij de diagnose gesteld van heupdysplasie (HD) en artrose in mijn beide heupen. 

Ik krijg maandelijks een spuitje tegen de pijn en ontstekingsremmers, deze lijken helaas niet te helpen en maakt dat de operatie voor nieuwe heupen onze laatste optie is om mij nog een pijn vrij leven te geven. Per heup zou het 4300 euro kosten inclusief nazorg.

Een klein achtergrond verhaal

Mijn eerste jaar als puppy ging alles perfect, ik ging regelmatig spelen in de honden wei en in het park maar na verloop van tijd begon het mijn baasje op te vallen dat mijn poten vanachter stijver begonnen te worden. Als we thuis kwamen ging ik liggen en deed ik niet veel meer. De dierenarts zei altijd dat er niets aan de hand was, maar de jaren erna begon het erger te worden. Ik kon niet meer van mijn plaats na een wandeling/ speeluurtje. De dag erna kon ik ook bijna niets meer zelfs niet meer wandelen. Mijn baasje begon zich echt zorgen te maken toen ze zag dat mijn achter poten begonnen te blokkeren. Ik twijfelde te lang om in de juiste houding te gaan zitten om mijn behoefte te doen. Daarom is ze met mij naar een dierenkliniek gegaan, wat blijkt de vorige dierenarts heeft altijd een misdiagnose gesteld. Bij de dierenkliniek hebben ze me grondig onderzocht (foto’s en echo’s) hier uit is gebleken dat ik een chronische blaasontsteking heb ontwikkeld door heupdysplasie gecombineerd met artrose vorming. Dit zou een aangeboren afwijking zijn die ik al van puppy zijnde heb. Op dit moment heb ik een wandelverbod, maar ik hoop dat ik snel terug kan spelen en wandelen. Want ondanks de pijn heb ik nog altijd véél te veel energie.

 Project save Karma

Het zou fijn zijn moesten jullie mijn baasje hiermee kunnen helpen door te doneren en/of deze pagina te delen met familie en vrienden. 

Elke euro helpt ons een stapje dichter bij ons eind doel.. 

 

Prins Laurent Foundation en andere interessante initiatieven in verband met dieren welzijn. 

Alles wat overschiet na de operatie en de medische kosten tot aan de operatie worden geschonken aan de Prins Laurent Foundation en andere interessante vzw’s die instaan voor dierenwelzijn (vb. VZW Lamana, … ) zij staan hier allemaal volledig los van. 

Meer info over de Prins Laurent Foundation volgt in een update. 

Extra info

*Deze doneeractie is om mijn beste vriendin een steuntje in de rug te geven zodat ze de operatie van haar hond kan betalen!

Het rekening nummer waarop gestort wordt is speciaal geopend voor Karma haar operatie.

Het geld zal gebruikt worden om de maandelijkse spuitjes, de ontstekingsremmers, de aangepaste voeding en de operatie te betalen, alsook de kosten verbonden aan het gebruik van doneeractie.nl, alles wat over is gaat naar een goed doel of initiatief ivm dierenwelzijn. 

 

Translation in English: 

Hello,

About me

I’m Karma, a sweet 5 year old playful Belgian Malinois. You would’nt tell if you see me walk but back in februari they diagnosed me with Hip dysplasia and artritis in both my hips.

Every month i get a injection against the pain and an anti-inflammatorie. These doesn't seem to work so a operation to replace both my hips is my last resort so i can live a life free of pain. 

Each hip would cost us 4300 euros (+/- 5000 USD) . this includes the operation and after care. The operations are gonna be planned in Januari or februari (when the specialist is free) 

A little backstory..

When I was a puppy everything was perfect, I went out and played in the park but after awhile my owner noticed that my back paws where very stif. At home I had to lay down and couldn’t do much. The vet said it was normal, but as the years go by it got worse. I couldn’t get up after a walk or a play date. Even the day after I didn’t want to go out for my walk. My owner started to get worried, and saw that my back paws where locked and I hesitated for a long time to find the right sitting position to do my needs. Thats when she decided to go too a veterinary clinic, it turns out my previous vet always misdiagnosed me. At the veterinary clinic they examined me thoroughly (photos and ultrasounds) and it turned out that I have developed a chronic bladder infection due to hip dysplasia combined with osteoarthritis.

This would be a birth defect that I have had since I was a puppy. At the moment I have a walking ban, but I hope to be able to play and walk again soon. Because despite the pain, I still have way too much energy.

#projectsavekarma

It would be very sweet of you if you can help my owner to reach her goal by donating and/or sharing this page with friends and family

Each penny helps us a step closer to our end goal.

Thanks in advance for showing interest in this page and every form of support that you would be willing to contribute.

Prince Laurent Foundation and interesting initiatives related to animal welfare.

Everything that is left over after the operation and the medical costs up to the operation are donated to the Prins Laurent Foundation and other interesting non-profit organizations that are responsible for animal welfare (e.g. VZW Lamana, ...) they are all completely separate from this.

 

More information about the Prince Laurent Foundation will follow in an update.

This project is for Karma my best friend"s dog so she can afford the operations. 

The bank account is created especially for Karma so we can be transparent about every cent. 

Nieuws

Collectanten

Laden...
op 15-08-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Zoë Rodeyns

Zoë Rodeyns

0 donaties
€ 0 van € 5000 ingezameld

Doneer Zet deze actie in gang en wees de eerste die deze actie steunt!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 15-08-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog