Ninja’s tegen Lyme: 'Help een mama weer Stralen!'

Ninja’s tegen Lyme: 'Help een mama weer Stralen!'
Hilde Gallemaert
Deel deze actie via:

Steun mijn weg naar herstel en een gezonde toekomst zonder belemmeringen ….

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Hoi!

Samen met mijn lieve en gekke mama …. rond dwalen in de bibliotheek, boswandelen en vogeltjes zien, samen van de wildwaterbaan, groentjes plukken uit de tuin, fietstochtjes maken, ritjes maken op de achtbaan in een pretpark, met mama en mijn vriendjes leuke uitstapjes doen, mama die vaak op school hielp en altijd naar mijn voordrachtjes kwam, samenwonen met papa in een leuk huisje in een bos, … We waren zo blij.

En toen ... is alles veranderd. Mijn mama kon niets meer dan alleen nog maar doodziek op bed liggen. Ik speelde doktertje en zij was patiënt.

Het enige dat ik wens is dat mama beter wordt!

Liefs L

-------------------------------------------------------------------------

Enkele jaren geleden werd ik ernstig ziek. Gelukkig weten de artsen ondertussen wat er aan de oorzaak lag; ziekte van Lyme. Door de late diagnose is deze helaas chronisch geworden.

De bacterie Borrelia Burgdorferi die Lyme veroorzaakt voedt zich met bindweefsel in mijn lichaam. Dat bindweefsel was voor de besmetting al zwak door hypermobiliteit en daardoor gaan mijn gewrichten, zelfs mijn heup, regelmatig uit de kom.

Heel mijn lichaam is sindsdien heel gevoelig geworden voor allerlei ontstekingen. En heb ik regelmatig helse migraine.

Op korte tijd is er veel in mijn leven veranderd en heb ik grote aanpassingen moeten doen. Ik heb vaarwel moeten zeggen aan het actieve (sociale) leven dat ik had.

Gelukkig krijg ik zorg van een multidisciplinair team voor het behandelen van deze multisysteemziekte. De behandeling combineert zowel klassieke als alternatieve geneeskunde. Orthomoleculaire arts controleert mijn bloed en schrijft de juiste supplementen voor, de diëtist helpt me op weg met glutenvrij- en lactosevrij eten, de fytotherapeut behandelt met plantenextracten en - preparaten die aanvullend zijn op de grote aantallen pijnstilling en injecties die de fysische arts voorschrijft, de kinetherapeut en ergotherapeut leren me om stilaan pijnvrij te bewegen, de psycholoog ondersteunt me in het leren om te gaan met trauma, … .

Momenteel kan ik nog niet ver wandelen en maak ik gebruik van verschillende mobiliteitshulpmiddelen zoals een scooter en krukken.

De toekomst is heel onzeker en de financiële reserve is op.

 

Dank alvast om deze actie te delen!

En voor iedere donatie, groot of klein, zijn wij jullie heel erg dankbaar!

Hilde

Bonjour !

En compagnie de ma chère et folle maman... flâner à la bibliothèque, se promener en forêt, observer les oiseaux, profiter des toboggans aquatiques, récolter des légumes du jardin, faire des balades à vélo, faire des tours sur les montagnes russes d'un parc d'attractions, passer des moments agréables avec maman et mes amis, maman qui venait souvent à l'école pour m'aider et assister à mes récitations, vivre avec papa dans une jolie maison en forêt...

Nous étions si heureux. Et puis... tout a changé. Ma maman ne pouvait plus rien faire, à part être alitée et très malade. Je jouais au docteur et elle était ma patiente.

Tout ce que je souhaite, c'est que maman guérisse !

Avec tout mon amour, L

---------------------------------------------------------------------

Il y a quelques années, j'ai été gravement malade. Heureusement, les médecins ont maintenant identifié la cause : la maladie de Lyme. En raison du diagnostic tardif, elle est malheureusement devenue chronique.

La bactérie Borrelia Burgdorferi qui cause la maladie de Lyme se nourrit de tissu conjonctif dans mon corps. Ce tissu conjonctif était déjà affaibli avant l'infection en raison de l'hypermobilité, et mes articulations, y compris ma hanche, se déplacent régulièrement.

Mon corps entier est devenu très sensible aux inflammations, et j'ai souvent des migraines infernales.

En peu de temps, ma vie a beaucoup changé, et j'ai dû apporter de grandes adaptations. J'ai dû dire au revoir à la vie active (sociale) que j'avais.

Heureusement, je suis pris en charge par une équipe multidisciplinaire pour traiter cette maladie multisystémique. Le traitement combine à la fois la médecine conventionnelle et la médecine alternative. Un médecin orthomoléculaire surveille mon sang et prescrit les suppléments appropriés, un diététicien m'aide à manger sans gluten et sans lactose, un phytothérapeute me traite avec des extraits de plantes et des préparations complémentaires aux nombreux analgésiques et injections prescrits par le médecin physique, le kinésithérapeute et l'ergothérapeute m'apprennent à bouger sans douleur, le psychologue m'aide à faire face au traumatisme...

Actuellement, je ne peux pas marcher longtemps et j'utilise différents dispositifs de mobilité, comme un scooter et des béquilles.

L'avenir est très incertain, et les réserves financières sont épuisées.

 

Merci d'avance de partager cette action !

Et pour chaque don, grand ou petit, nous vous en sommes très reconnaissants !

Hilde"

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 17-10-2023 gestart
102x bekeken

Actie georganiseerd door:

Hilde Gallemaert

Hilde Gallemaert

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 17-10-2023 gestart
102x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog