Walk for animals

Walk for animals
Jurgen Michiels
Deel deze actie

Wandeling ten voordele van SOS Stray Dogs Romania & Aide Aux Animaux.

33 donaties
34%
€ 675 van € 2000 ingezameld

Mijn naam is Jurgen Michiels, ik ben 36 jaar, woon samen met Claire met onze honden Milo en Yzy en nog een hoop andere dieren.

In het dagelijkse leven ben ik zelfstandig elektronica-hersteller en audio-technieker en heb ik een webshop. Mijn beroepsleven speelt zich vooral binnenshuis af en ik heb eerder een zittend beroep.

Ik hou van de natuur en alles wat er in leeft en groeit. Daarom ga ik in mijn vrije tijd vaak wandelen; het leegt mijn hoofd en zo heb ik toch wat meer beweging.

Al jaren doe ik tijdens mijn vakanties en minstens één keer per jaar een lange wandeling van bij ons thuis in Lembeke, tussen Brugge en Gent (provincie Oost-Vlaanderen) naar Wéris/Durbuy (provincie Luxemburg), d.w.z. een wandeling van bijna 200 km.

Vorig jaar vernamen we dat er een grote inzamelingsactie was georganiseerd door de vereniging "Aide Aux Animaux" om de dieren (en mensen) te helpen die het slachtoffer waren van de overstromingen in juli. We hebben toen voedsel voor de dieren opgestuurd.

Claire is vrijwillig adoptie-coach bij SOS Stray Dogs Romania en ook die steunen we regelmatig.

Deze 2 goede doelen liggen ons dan ook nauw aan het hart en kunnen enkel bestaan dankzij donaties. Ze worden niet gesubsidieerd door de overheid.

Door de opeenvolgende crisissen (corona, stijgende brandstof- en energieprijzen, de oorlog in Oekraïne, enz…) hebben deze kleine verenigingen ondanks hun roep om hulp veel moeite om te overleven.

Dit jaar kwamen Claire en ik op het idee om mijn grote wandeling te koppelen aan een fondsenwerving voor deze 2 goede doelen door jullie te vragen mijn wandeling te sponsoren.
Ik vertrek in Lembeke op 13/7/2022 en kom aan te Wéris op 22/7/2022.

 Het werkt als volgt:

Iedereen die wil helpen, kan een donatie doen.
Het gehele eindbedrag dat wordt opgehaald wordt gelijk verdeeld over deze 2 mooie verenigingen.Geen bedrag is te klein of te groot, want elke euro telt voor hen.

De slaapplaatsen en andere onkosten neem ik voor mijn eigen rekening.

Alvast bedankt,

Jurgen

 

 

Bonjour,

Je m’appelle Jurgen Michiels, 36 ans, vis avec ma compagne Claire, nos chiens Milo et Yzy et beaucoup d’autres animaux.

Je suis indépendant en réparation d’électronique technicien du son. J’ai un magasin en ligne.

Ma vie professionnelle se passe donc la plus part du temps à l’intérieur et est sédentaire.

J’aime la nature et tout ce qui s’y passe.

Comme loisir, je me promène beaucoup. Ça m’aide à me vider la tête et à me dépenser physiquement.

Depuis des années, durant mes congés et au moins 1x/an je fais une grande promenade au départ de chez moi à Lembeke, entre Bruges et Gand (Province de Flandre-Orientale) jusqu’à Wéris/Durbuy (Province du Luxembourg), soit quasi 200 km.

L’année dernière, j’ai appris qu’une grande récolte était organisée par l’asbl « Aide Aux Animaux » pour aider les animaux (et les personnes) victimes des inondations de juillet.

Claire est bénévole pour les adoptions de l’association « SOS Stray Dogs Romania » et nous leur apportons notre aide régulièrement.

Amoureux des animaux et de la nature, nous avons immédiatement envoyé de la nourriture animalière à AAA pour soutenir son action.

Ces 2 bonnes causes nous tiennent donc à coeur et qui n’existent que grâce aux dons car non subsidiées par les autorités.

A cause des crises successives (le corona, la hausse des prix du carburant, énergie, etc. à cause de la guerre en Ukraine) toutes ces petites associations ont énormément de mal à survivre malgré leurs appels à l’aide.

Cette année, Claire et moi avons donc eu l’idée de lier ma grande promenade à une collecte de fonds pour ces 2 bonnes causes en vous demandant de sponsoriser ma marche.

Je pars de Lembeke le 13/07/2022 et arrive à Wéris/Durbuy le 22/07/2022.

Voici le fonctionnement :

Toute personne qui veut aider fait un don, soit fixe soit au km parcouru.

La totalité du montant final récolté sera divisé équitablement entre ces 2 belles associations.

Aucun montant n’est trop petit ni trop grand car chaque Euro compte pour elles.

Je prends à ma charge tous les frais de logement, nourriture et autres dépenses.

Cordialement,

Jurgen

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 05-06-2022 gestart
1251x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd voor:

Aide Aux Animaux & SOS Stray Dogs Romania

Aide Aux Animaux & SOS Stray Dogs Romania

Actie georganiseerd door:

Jurgen Michiels

Jurgen Michiels

33 donaties
34%
€ 675 van € 2000 ingezameld
Actie loopt tot 23-07-2022

Donaties

 
Toon alle donaties
op 05-06-2022 gestart
1251x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog