Alles kwijt behalve…hoop en vertrouwen! 2 bouwvrouwen gaan ervoor!

Alles kwijt behalve…hoop en vertrouwen! 2 bouwvrouwen gaan ervoor!
Rianne Hoekstra
Deel deze actie via:

Steunactie voor Dajenne en Marita, die een fatsoenlijk dak boven hun hoofd verdienen na deze ellendige tijd!

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Alles kwijt behalve…hoop en vertrouwen! 
2 bouwvrouwen gaan ervoor!

Deze steunactie willen wij heel graag opzetten voor Dajenne en Marita. Zij hadden een droom: een fijne en levensloop bestendige woning bouwen in Deventer. Met als duurzame basis het gebruik van originele zeecontainers volledig geïsoleerd met houten binnen en buitenwanden. 

Ze verkochten hun eigen huis, waarna een geschikte bouwkavel en een gespecialiseerde aannemer werd gevonden. Maar toen… volgde Covid19 en de oorlog in Oekraïne en de ene vertraging volgde de andere op. Ook de prijzen schoten tussentijds omhoog dus er werden door Dajenne en Marita vele overwerk uren gedraaid. 1 zomer kamperen werden 2 winters kamperen in hun caravan. Maar ze hadden het er allemaal voor over! Want ze hadden een droom. Medio maart 2023 sloeg deze mooie droom om in een nachtmerrie.

Op 24-03-2023 is hun leverancier en aannemer door de rechtbank in Overijssel failliet verklaard. Dajenne en Marita zagen al hun aanbetaalde spaargeld (bijna € 250.000,-) en hun 5 zeecontainers die al in de opslag van de aannemer stonden- als sneeuw voor de zon verdwijnen. 

Dajenne en Marita zijn alles kwijt. Geen dak boven hun hoofd, droom weg, huis weg, en al het spaargeld weg. 

Wat niemand heeft kunnen afnemen is hun vertrouwen in de mensheid en hun hoop. Hoop dat met hulp van lieve familie, vrienden en onbekenden alles nog wel goed zal komen, waardoor zij minimaal weer een fatsoenlijk dak boven hun hoofd kunnen realiseren. 

Help ons alsjeblieft om Dajenne en Marita een steuntje in de rug te geven. Elke financiële donatie is zo enorm nodig en gewaardeerd!! 

Ook een donatie in een andere vorm is erg belangrijk. Bijvoorbeeld door het geven van hulp voor wat betreft materialen. Denk hierbij aan de aanschaf van een warmtepomp, leidingwerk, elektriciteit, gereedschap etc. Heb je hier vragen over stuur een berichtje via de contact button. Dajenne en Marita staan je heel graag te woord! 

Een concrete start is nu gemaakt doordat Dajenne en Marita de lieve hulp hebben gekregen van familie om een begin te kunnen maken met de bouw van een nieuw verblijf op hun eigen kavel. Met deze hulp zullen ze proberen om via de curator een deel van de woning (kozijnen en de houten rasters)  “terug te kopen” om hiermee een houtskelet woning af te bouwen.

De geschatte kosten bovenop de eigen investering: 

- Een gewijzigd bouwplan zal opnieuw gemaakt moeten worden en ter goedkeuring moeten worden ingediend bij de gemeente (architect, diverse berekeningen volgens het nieuwe bouwbesluit (BENG), vergunning, enz): €  6.000,-

- De aanschaf en bouw van een houtskeletbouw woning (casco): € 125.000,-

- Aanschaf van diverse bouwmaterialen waaronder een warmtepomp, zonnepanelen etc:  € 55.000,-

Wij bewonderen hun doorzettingsvermogen.

Vrienden en familie van Dajenne en Marita 

Lost everything except... hope and trust! 2 construction women go for it!

We would very much like to set up this support action for Dajenne and Marita. They had a dream: to build a nice and life-course-proof home in Deventer (Holland). With the use of original sea containers fully insulated with wooden inner and outer walls as a sustainable basis.  

They sold their own house, after which a suitable building plot and a specialized contractor were found. But then... followed Covid19 and the war in Ukraine and one delay followed after another. The prices also went up in the meantime, so Dajenne and Marita worked many overtime hours. 1 summer camping became 2 winter camping in their caravan. But they were all up for it! Because they had a dream. In mid-March 2023, this beautiful dream turned into a nightmare.

On 24-03-2023, their supplier and contractor was declared bankrupt by the court of Overijssel in Holland. Dajenne and Marita lost all their prepaid savings (almost € 250,000,-) and their 5 shipping containers that were already in the contractor's storage. 

Dajenne and Marita have lost everything. No roof over their heads, dream away, house gone, and all there savings gone. 

What no one has been able to take away is their faith in humanity and their hope. Hope that with the help of dear family, friends and strangers everything will still be fine, so that they can at least realize a decent roof over their heads again.  

Please help us to give Dajenne and Marita a helping hand. Every financial donation is so much needed and appreciated!! 

A donation in another form is also very important. For example, by giving help with materials. Or think about everyting you need in a house: a heat pump, piping, electricity, etc. If you have any questions about this, send a message via the contact button. Dajenne and Marita are very happy to speak to you about it! 

A concrete start has now been made because Dajenne and Marita have received the kind help of family to start building a new residence on their own plot. With this help, they will try to "buy back" part of the house (window frames and the wooden grids) through the curator in order to finish a wood-frame house.

The estimated costs on top of the own investment:  

- An amended building plan will have to be remade and submitted to the municipality for approval (architect, various calculations according to the new building decree, permit, etc.): € 6.000,-

- The purchase and construction of a timber-frame house (hull house): € 125.000,-

- Purchase of various building materials including a heat pump, solar panels etc: € 55.000,-

We admire their perseverance.

Friends and family of Dajenne and Marita 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 26-04-2023 gestart
12838x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Rianne Hoekstra

Rianne Hoekstra

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 26-04-2023 gestart
12838x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog