CI operatie/opération/surgery Hélène

CI operatie/opération/surgery Hélène

Récolte pour la pose d'un implant cochléaire non remboursé. Steunactie voor een niet-vergoede cochleair implantaat.

 
Beschikbaar in:  Frans

UPDATE 1/12/2022!!

(FR/NL)

Sourde à l'oreille gauche depuis 4 ans, des suites d'une otosclérose/otospongiose qui pourrait se développer à mon oreille droite également, la seule solution qu'il me reste est de placer un implant cochléaire. La surdité unilatérale n'étant pas reconnue comme un handicap valable en Belgique, l'intervention est vue comme de la chirurgie esthétique, tous les frais (hors frais standards d'hospitalisation couverts par mon assurance) sont à ma charge…

Grâce au partage de cette action, j'ai pu entrer en contact avec le chef de service du CHU de Liège qui propose la prise en charge d'une grosse partie de l'implant… L'implant seul coûte 13,000€ mais serait ramené à 5,500€! Quel soulagement. Merci à tous!

J'aimerais cependant toujours rassembler 8,000€ pour compenser les coûts de revalidation en 2023 et de maintenance de l'appareil (+- 1,000 euros par an). 

Tous les dons excédant le montant de 8,000€ seront reversés à la recherche (https://www.uza.be/uza-foundation/fondsen/fonds-nko).

PRENEZ SOIN DE VOS OREILLES! Surdité/Surdité unilatérale : isolement, non-localisation des sons, fatigue, dépression, stress,… Des conséquences au quotidien d'un handicap souvent invisible, qu'on sous-estime énormément!

Opération : 21 Décembre 2022.

//

Sinds 4 jaar doof in mijn linkeroor, als gevolg van otosclerose die zich ook in mijn rechteroor zou kunnen ontwikkelen, is de enige oplossing nog het plaatsen van een cochleair implantaat. Eenzijdige doofheid wordt niet erkend als een geldige handicap in België, en de interventie is dus gezien als cosmetische chirurgie. Daardoor zijn alle kosten (exclusief standaard hospitalisatie kosten) voor mij…

Dankzij het delen van deze actie kon ik in contact komen met het hoofd van de NKO-dienst van CHU Luik, die een ​​groot deel van het implantaat kan terugbetalen... Het implantaat alleen kostte € 13.000 maar zou worden teruggebracht tot € 5.500! Wat een opluchting. Bedankt iedereen!

Toch zou ik graag € 8.000 willen inzamelen om de kosten van revalidatie in 2023 en de kosten van het onderhoud van het apparaat (+- € 1.000 per jaar) te compenseren. 

Alle bedragen boven de € 8.000 worden gedoneerd aan onderzoek (https:/ /www.uza.be/uza-foundation/fondsen/fonds-nko).

ZORG VOOR JE OREN! Eenzijdige doofheid/doofheid: isolatie, niet-lokalisatie van geluiden, vermoeidheid, depressie, stress,… Dagelijkse gevolgen van een onzichtbare handicap, die vaak wordt onderschat!

Operatie : 21 December 2022.

(NL/FR)

Sinds 4 jaar doof in mijn linkeroor, als gevolg van otosclerose die zich ook in mijn rechteroor zou kunnen ontwikkelen, is de enige oplossing nog het plaatsen van een cochleair implantaat. Eenzijdige doofheid wordt niet erkend als een geldige handicap in België, en de interventie is dus gezien als cosmetische chirurgie. Daardoor zijn alle kosten (exclusief standaard hospitalisatie kosten) voor mij…

Het implantaat alleen al kost € 13.000, maar ik wil graag € 20.000 inzamelen om de kosten van revalidatie in 2023 en de kosten van het onderhoud van het apparaat (+- € 1.000 per jaar) te compenseren. 

Alle bedragen boven de € 20.000 worden gedoneerd aan onderzoek (https:/ /www.uza.be/uza-foundation/fondsen/fonds-nko).

ZORG VOOR JE OREN! Eenzijdige doofheid/doofheid: isolatie, niet-lokalisatie van geluiden, vermoeidheid, depressie, stress,… Dagelijkse gevolgen van een onzichtbare handicap, die vaak wordt onderschat!

Operatie : 20 December 2022.

//

Sourde à l'oreille gauche depuis 4 ans, des suites d'une otosclérose/otospongiose qui pourrait se développer à mon oreille droite également, la seule solution qu'il me reste est de placer un implant cochléaire. La surdité unilatérale n'étant pas reconnue comme un handicap valable en Belgique, l'intervention est vue comme de la chirurgie estéthique, tous les frais (hors frais standards d'hospitalisation couverts par mon assurance) sont à ma charge…

L'implant seul coûte 13,000€ mais j'aimerais rassembler 20,000€ pour compenser les coûts de revalidation en 2023 et de maintenance de l'appareil (+- 1,000 euros par an). 

Tous les dons excédant le montant de 20,000€ seront reversés à la recherche (https://www.uza.be/uza-foundation/fondsen/fonds-nko).

PRENEZ SOIN DE VOS OREILLES! Surdité/Surdité unilatérale : isolement, non-localisation des sons, fatigue, dépression, stress,… Des conséquences au quotidien d'un handicap souvent invisible, qu'on sous-estime énormément!

Opération : 20 Décembre 2022.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 18-11-2022 gestart
4485x bekeken

Actie georganiseerd door:

Hélène Hendrickx

Hélène Hendrickx

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 18-11-2022 gestart
4485x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog