Dommage sans assurance/Schade zonder verzekering

Dommage sans assurance/Schade zonder verzekering

Indemnisation en cas d'accident avec un véhicule non inspecté Schadevergoeding bij ongeval met auto zonder keuring

 

Beste Broeders en Zusters,

Ik bevind me in een uitdagende situatie nadat ik een auto heb overgenomen en ontdekte dat de papieren niet in orde waren. Er staat nu al een schadevergoeding van €11.000 vast, wat een bedrag is dat ik op dit moment niet kan betalen. Morgen staat mijn dossier gepland voor de rechtbank vanwege rijden zonder keuring, waarbij het bedrag naar verluidt nog verder zal oplopen. Het is moeilijk voor me om hulp te vragen, maar ik richt me tot jullie met een smeekbede om bijstand om dit probleem op te lossen. Elke suggestie en vorm van assistentie worden zeer op prijs gesteld.

Harelijke dank aan iedereen

Chers frères et sœurs,

Je me trouve dans une situation difficile après avoir repris une voiture et découvert que les papiers n'étaient pas en règle. Des dommages et intérêts d'un montant de 11 000 euros ont déjà été fixés, une somme que je ne peux pas payer pour le moment. Demain, mon dossier doit être présenté au tribunal pour conduite sans contrôle technique, et le montant pourrait encore augmenter. Il m'est difficile de demander de l'aide, mais je me tourne vers vous pour vous demander de m'aider à résoudre ce problème. Toute suggestion ou forme d'aide serait grandement appréciée.

Un grand merci a tous

Dear Brothers and Sisters,

I find myself in a challenging situation after I took over a car and discovered that the papers were not in order. Damages of €11,000 are already fixed, which is an amount I cannot pay at the moment. Tomorrow my case is scheduled for court for driving without an inspection, where the amount will reportedly increase even more. It is difficult for me to ask for help, but I turn to you with a plea for assistance to solve this problem. Any suggestion and form of assistance would be greatly appreciated.

Heartfelt thanks to all

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 02-01-2024 gestart
184x bekeken

Actie georganiseerd door:

Fadma Boudrari

Fadma Boudrari

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 02-01-2024 gestart
184x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog