Help Fatmawati om haar bedrijf op te starten!

Help Fatmawati om haar bedrijf op te starten!

Beperkte financiën zorgen ervoor dat Fatmawati geen startkapitaal op kan bouwen voor haar nieuwe bedrijf. Help en doneer!

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands

Hallo, mijn naam is Fatmawati en ik kom uit Lombok, Indonesië. Ik ben geboren met een handicap aan mijn benen, waardoor ik moeite heb met het lopen van lange afstanden en het tillen van zware dingen. Hoewel ik naar school ging, kon ik mijn studie niet afronden vanwege financiële beperkingen. Er waren geen schoolkosten beschikbaar om me te helpen betalen voor mijn opleiding. Nadat ik van school was gegaan, werkte ik op een traditionele markt waar ik plastic flessen opruimde. Deze baan maakte me niet gelukkig, maar vanwege mijn beperking en het ontbreken van een schooldiploma had ik geen mogelijkheid om elders werk te vinden. Ik besloot mijn eigen bedrijf op te zetten en te bewijzen dat ik hard kan werken. Ik begon met het verkopen van vogelvoer, maar door de hevige concurrentie in de buurt ging mijn bedrijf uiteindelijk failliet. Om toch wat geld voor mijn familie te verdienen, begon ik mijn eigen koffiepoeder te produceren en aan huis te verkopen.

Ik wil mijn bedrijf opnieuw starten. Vanwege de hevige concurrentie in vogelvoer zal ik me nu richten op andere producten die naar mijn ervaring goed zullen verkopen in mijn buurt, zoals mijn zelfgemaakte koffie, ijsdrankjes in verschillende smaken en voorgekookte rijst. Ik heb er vertrouwen in dat mijn bedrijf deze keer wel zal slagen, aangezien uit een klein buurtonderzoek blijkt dat deze producten in mijn buurt weinig worden aangeboden.

Het hebben van mijn eigen bedrijf geeft me een gevoel van onafhankelijkheid en zelfvertrouwen. Alle tegenslagen in mijn leven hebben me sterker gemaakt, en ik gebruik deze momenten als motivatie om door te gaan en mijn bedrijf opnieuw te starten omdat ik weet dat ik het kan. Het is mijn doel om de economie van mijn familie te verbeteren. Ik hoop dat ik op een dag genoeg geld zal verdienen om mijn nicht te helpen naar school te gaan, zodat ze kan afstuderen en een goede toekomst kan hebben.

 

Fatmawati leeft dagelijks van een klein budget en is daarom niet in staat om geld opzij te zetten voor een eigen startkapitaal. Met de 200 euro die we met deze fondsenwerving kunnen inzamelen, zullen we Fatmawati helpen om een bedrijf op te zetten waarmee ze haar familie financieel kan ondersteunen en haar leven kan verbeteren. Help Fatmawati nu en doneer! Alle kleine beetjes zullen Fatmawati helpen!

Hello, my name is Fatmawati and I come from Lombok, Indonesia. I was born with a disability in my legs, which makes it difficult for me to walk long distances and lift heavy objects. Although I attended school, I was unable to complete my studies due to financial constraints. There were no school fees available to assist me in paying for my education. After leaving school, I worked at a traditional market where I cleaned up plastic bottles. This job did not make me happy, but due to my disability and lack of a school diploma, I had no opportunity to find other work. I decided to start my own business and prove that I can work hard. I began by selling bird food, but due to intense competition in the area, my business eventually failed. In order to earn some money for my family, I started producing my own coffee powder and selling it from home.

 

I want to restart my business. Due to the intense competition in bird food, I will now focus on other products that I believe will sell well in my neighborhood, such as my homemade coffee, ice drinks in various flavors, and precooked rice. I am confident that my business will succeed this time, as a small neighborhood survey has shown that these products are not widely available in my area.

 

Having my own business gives me a sense of independence and confidence. All the setbacks in my life have made me stronger, and I use these moments as motivation to keep going and restart my business because I know I can do it. It is my goal to improve my family's economy. I hope that one day I will earn enough money to help my niece go to school so she can graduate and have a bright future.

 

Fatmawati lives on a small budget every day and is therefore unable to set aside money for her own startup capital. With the 200 euros that we can collect through this fundraising, we will help Fatmawati set up a business that will financially support her family and improve her life. Help Fatmawati now and donate! Every little bit will help Fatmawati!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 22-04-2024 gestart
22x bekeken

Actie georganiseerd door:

Maud Benneker

Maud Benneker

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 22-04-2024 gestart
22x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog