Help Max Walk: Support Our Campaign for Max's Surgery

Help Max Walk: Support Our Campaign for Max's Surgery

Urgent Surgery Needed: Help Max Overcome Patellar Luxation

 
Beschikbaar in:  Engels

I am reaching out to you for help in supporting a critical cause close to my heart. Let me introduce you to Max, an adorable canine companion I adopted from a Romanian family. The decision to bring him home was prompted by the family's unfortunate circumstances; the wife's allergies necessitated that they find a new home for Max. Unfortunately, the details of Max's background remain shrouded in mystery, as he was initially purchased through an online transaction.

Despite my limited financial resources, I was determined to provide Max with a loving home. Before finalizing the adoption, I made it a priority to ensure Max's health by scheduling a thorough examination with a trusted veterinary practice. Thankfully, the veterinarian gave Max a clean bill of health, and I joyfully welcomed him into my life. However, recent observations have raised concerns about Max's well-being. During a recent visit to the same veterinary clinic, the veterinarians diagnosed Max with patellar luxation, a condition where the kneecap dislocates from its normal position, causing him considerable discomfort.

The vet explained that Max is suffering from this condition in both his hind legs, and if left untreated, it could lead to more severe complications such as early-onset arthritis, chronic pain, and reduced mobility. The recommended course of action is a surgical procedure for each leg, with an estimated cost of 850€ per leg, amounting to a total of 1700€, not including additional post-operative care expenses.

As much as I adore Max and am committed to providing him with a happy and healthy life, my family and I are unable to bear the financial burden of this unexpected medical expense. I am now reaching out to you, hoping that you might find it in your heart to contribute to Max's surgery fund. Your support, no matter how small, will make a significant difference in improving Max's quality of life and ensuring his ability to walk pain-free once again.

Join me in making a positive impact on Max's life and enabling him to live the life he deserves. Your generous contribution will directly contribute to Max's surgery and aftercare, enabling him to run, play, and enjoy life to the fullest. Thank you for considering supporting Max on his journey to recovery.

Ik neem contact met je op voor hulp bij het ondersteunen van een belangrijke zaak die mij na aan het hart ligt. Laat me je voorstellen aan Max, een schattige hondenmaat die ik heb geadopteerd van een Roemeense familie. De beslissing om hem mee naar huis te nemen werd ingegeven door de ongelukkige omstandigheden van de familie; de allergieën van de vrouw maakten het noodzakelijk dat ze een nieuw thuis voor Max vonden. Helaas blijven de details van Max's achtergrond gehuld in mysterie, omdat hij aanvankelijk online werd gekocht.

Ondanks mijn beperkte financiële middelen was ik vastbesloten om Max een liefdevol thuis te bieden. Voordat ik de adoptie definitief maakte, zorgde ik ervoor dat Max's gezondheid voorop stond door een grondig onderzoek te plannen bij een vertrouwde dierenartsenpraktijk. Gelukkig gaf de dierenarts Max een schone gezondheidsverklaring, en ik verwelkomde hem vol vreugde in mijn leven. Echter, recente observaties hebben bezorgdheid geuit over het welzijn van Max. Tijdens een recent bezoek aan dezelfde dierenkliniek stelden de dierenartsen bij Max patella luxatie vast, een aandoening waarbij de knieschijf uit zijn normale positie raakt en hem aanzienlijk ongemak bezorgt.

De dierenarts legde uit dat Max aan deze aandoening lijdt in beide achterpoten, en als het onbehandeld blijft, kan het leiden tot ernstigere complicaties zoals vroegtijdige artritis, chronische pijn en verminderde mobiliteit. De aanbevolen koers van actie is een chirurgische ingreep voor elke poot, met een geschatte kost van 850€ per poot, wat neerkomt op een totaal van 1700€, exclusief bijkomende kosten voor nazorg.

Zoveel als ik van Max houd en vastbesloten ben om hem een gelukkig en gezond leven te bieden, kunnen mijn familie en ik de financiële last van deze onverwachte medische kosten niet dragen. Ik neem nu contact met je op in de hoop dat je het in je hart zult vinden om bij te dragen aan het operatiefonds van Max. Jouw steun, hoe klein ook, zal een aanzienlijk verschil maken in het verbeteren van Max's kwaliteit van leven en het waarborgen van zijn vermogen om weer pijnvrij te kunnen lopen.

Doe met mij mee om een positieve impact te hebben op het leven van Max en hem in staat te stellen het leven te leiden dat hij verdient. Jouw genereuze bijdrage zal rechtstreeks bijdragen aan de operatie en nazorg van Max, waardoor hij kan rennen, spelen en van het leven ten volle kan genieten. Bedankt dat je overweegt Max te ondersteunen op zijn weg naar herstel.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 09-11-2023 gestart
96x bekeken

Actie georganiseerd door:

Eileen Gysels

Eileen Gysels

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 09-11-2023 gestart
96x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Dieren
Misbruik melden