Help my dogs come to Europe

Help my dogs come to Europe
Vanessa Coppens
Deel deze actie via:

Need some help to get my dogs in Belgium

 

For English/French scroll down.

Hallo, 

Ik ben Vanessa, ik woon in België. Lange tijd heb ik in Boa Vista gewoond waar ik verschillende honden heb gered van het straat leven. Maar in Maart 2020 ben ik hals overkop naar België moeten gaan door de uitbraak van Covid 19. Ik was toen hoogzwanger en door omstandigheden ben ik met de laatste vlucht naar België moeten reizen. Doordat alles zo snel ging heb ik mijn honden moeten achterlaten. Deze worden goed opgevangen door mijn vriendin. Echter is het financieel zwaar om de kosten te blijven betalen. Ik ben in november naar Boa Vista gereisd zodat mijn zoontje kennis kon maken met de papa. Ook heb ik bekeken of er een mogelijkheid was om in Boa Vista te blijven, maar financieel was dit niet haalbaar. Ik heb dus besloten in België te blijven omdat er geen andere optie is. Maar dit wil dus zeggen dat men hondjes daar zitten en ik hier in België. Graag zou ik hen bij mij hebben, maar de vluchten zijn momenteel heel duur en ik moet via Sal waardoor de kosten nog hoger oplopen. Ik heb gezocht of er mensen zijn die ze eventueel kunnen meebrengen maar dit is moeilijker dan gedacht. Daarom deze actie in de hoop vele dierenliefhebbers te charmeren en zo wat centen bijeen te krijgen om toch mijn schatjes te kunnen ophalen. Ik heb een vriendin die 17 augustus naar Boa Vista reist die eventueel een hond kan meebrengen. Echter zijn hier wel kosten aan verbonden. Zelf zou ik graag ook gaan zodat ik ineens al men hondjes kan meenemen en zo de kosten die ik elke maand in Boa Vista moet betalen zou kunnen stop zetten. Dit met pijn in het hart want Boa Vista is als een thuis voor mij. Het zou in totaal meer dan 1500 euro kosten om deze in België te krijgen, het zou dus leuk zijn om jullie steun te hebben. Daarom de vraag en hoe klein het bedrag ook is alle beetjes helpen want de volledige som kan ik financieel niet betalen.

Alle kleine donaties zijn welkom en daar zal ik en men viervoeters u eeuwig dankbaar voor zijn.

Hey

I'm Vanessa, I live in Belgium. For a long time I lived in Boa Vista where I rescued several dogs from street life. But in March 2020 I had to go headlong to Belgium due to the outbreak of Covid 19. I was heavily pregnant at the time and due to circumstances I had to travel to Belgium on the last flight. Because everything went so fast I had to leave my dogs behind. These are well received by my girlfriend. However, it is financially difficult to continue to pay the costs. I traveled to Boa Vista in November so that my son could meet the daddy. I also looked into whether there was a possibility to stay in Boa Vista, but this was not financially feasible. So I decided to stay in Belgium because there is no other option. But this means that there are dogs there and I am here in Belgium. I would like to have them with me, but the flights are very expensive at the moment and I have to go through Sal, which increases the costs even more. I've looked for people who might be able to bring them along, but this is more difficult than I thought. That's why this action in the hopes to charm many animal lovers and to collect some money to be able to pick up my darlings. I have a friend who is traveling to Boa Vista on August 17th who may bring a dog with her. However, there are costs involved. I would also like to go so that I can suddenly take all my dogs with me and thus stop the costs that I have to pay every month in Boa Vista. This with a heavy heart because Boa Vista is like a home to me. It would cost a total more then 1500 euros to get these in Belgium, so it would be nice to have your support. That's why the question and no matter how small the amount is, every little bit helps because I can't pay the full amount financially.

All small donations are welcome and I and my four-legged friends will be eternally grateful to you for that.

Hé,

Je m'appelle Vanessa, j'habite en Belgique. J'ai longtemps vécu à Boa Vista où j'ai sauvé plusieurs chiens de la rue. Mais en mars 2020, j'ai dû partir tête baissée en Belgique en raison de l'épidémie de Covid 19. J'étais alors très enceinte et en raison des circonstances, j'ai dû me rendre en Belgique sur le dernier vol. Parce que tout est allé si vite, j'ai dû abandonner mes chiens. Ceux-ci sont bien reçus par ma petite amie. Cependant, il est financièrement difficile de continuer à payer les frais. J'ai voyagé à Boa Vista en novembre pour que mon fils puisse rencontrer le papa. J'ai aussi regardé s'il y avait une possibilité de rester à Boa Vista, mais ce n'était pas faisable financièrement. J'ai donc décidé de rester en Belgique car il n'y a pas d'autre option. Mais cela veut dire qu'il y a des chiens là-bas et je suis ici en Belgique. J'aimerais bien les avoir avec moi, mais les vols sont très chers en ce moment et je dois passer par Sal, ce qui rend les coûts encore plus élevés. J'ai cherché des gens qui pourraient les amener, mais c'est plus difficile que je ne le pensais. C'est pourquoi cette action dans l'espoir de charmer de nombreux amoureux des animaux et ainsi récolter un peu d'argent pour pouvoir récupérer mes loulous. J'ai une amie qui voyage à Boa Vista le 17 août et qui pourrait amener un chien avec elle. Cependant, il y a des coûts impliqués. J'aimerais aussi y aller pour pouvoir du coup emmener tous mes chiens avec moi et ainsi arrêter les frais que je dois payer chaque mois à Boa Vista. Ceci avec un cœur lourd parce que Boa Vista est comme une maison pour moi. Cela coûterait au total environ 2000 euros pour les obtenir en Belgique, donc ce serait bien d'avoir votre soutien. C'est pourquoi la question et peu importe la taille du montant, chaque petit geste compte parce que je ne peux pas payer le montant total financièrement.

Tous les petits dons sont les bienvenus et mes amis à quatre pattes et moi vous en serons éternellement reconnaissants.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 02-08-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Vanessa Coppens

Vanessa Coppens

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 02-08-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Dieren
Misbruik melden