Help Tala en haar moeder uit Gaza

Help Tala en haar moeder uit Gaza
Tala Ealiyan

Oorlog en ziekte samen ، Talamoeder moet dringend naar Egypte reizen en een niertransplantatie ondergaan

 
Beschikbaar in:  Engels

Hallo Cher supporters :

Dear Friends, Family, and Kind Supporters,

I am reaching out to you with a heavy heart and a plea for help. My family and I have recently faced unimaginable devastation due to the ongoing conflict and violence in Gaza. Our once peaceful home, where we built countless memories and dreams for the future, has been reduced to rubble. Six years ago, we invested all our savings into building this house, hoping it would be a sanctuary for us amidst the turmoil. Now, everything we worked for is gone, and we find ourselves displaced and heartbroken

My picture in front of the destroyer :


Our story:

My name is Tala Alayan and I live in northern Gaza. I am 15 years old. I am active on social media and live in Gaza with my family of 3 members. Like many others, we were caught in the crossfire of conflict, and our home became a victim of war. The devastation has left us with nothing but despair and uncertainty about the future

This is a picture of my mother suffering from kidney problems

 

Why We Need Your Help:

Rebuilding our home is not just about bricks and mortar; it's about rebuilding our lives and restoring hope for a better tomorrow. Unfortunately, the financial burden of reconstruction is overwhelming, especially considering the economic challenges facing our community. Without assistance, we are unable to rebuild and move forward

How You Can Help:

Your generous donations will make a world of difference to us. Every contribution, no matter how small, brings us closer to rebuilding our home and reclaiming our lives. With your support, we can create a safe and stable environment for our family to thrive once again

Your donation will go towards:

Construction materials

Labor costs

Basic furnishings and appliances

Utility connections

Any additional expenses related to rebuilding

Your support means more than words can express. Together, we can turn tragedy into triumph and rebuild not just a house, but a home filled with love, laughter, and hope.

Thank you for standing with us during this difficult time. Your generosity will be remembered forever.

With gratitude

Instagram tala of more information :https://www.instagram.com/tala.ealiyan 

Thank you from the heart

Hallo Cher-supporters:

 

Beste vrienden, familie en sympathisanten,

 

Ik neem contact met je op met een bezwaard hart en een smeekbede om hulp. Mijn familie en ik zijn onlangs geconfronteerd met onvoorstelbare verwoestingen als gevolg van het aanhoudende conflict en geweld in Gaza. Ons eens vredige huis, waar we talloze herinneringen en dromen voor de toekomst hebben opgebouwd, is tot puin gereduceerd. Zes jaar geleden investeerden we al ons spaargeld in de bouw van dit huis, in de hoop dat het een toevluchtsoord voor ons zou zijn te midden van de onrust. Nu is alles waarvoor we hebben gewerkt weg, en zijn we ontheemd en diepbedroefd

 

Mijn foto voor de torpedobootjager:

 

Ons verhaal:

 

Mijn naam is Tala Alayan en ik woon in het noorden van Gaza. Ik ben 15 jaar oud. Ik ben actief op sociale media en woon in Gaza met mijn gezin van 3 leden. Net als vele anderen kwamen we terecht in het kruisvuur van conflicten en werd ons huis het slachtoffer van oorlog. De verwoesting heeft ons alleen maar wanhoop en onzekerheid over de toekomst nagelaten

 

Dit is een foto van mijn moeder die lijdt aan nierproblemen

 

 

 

Waarom wij uw hulp nodig hebben:

 

Het herbouwen van ons huis gaat niet alleen over stenen en mortel; het gaat over het opnieuw opbouwen van ons leven en het herstellen van de hoop op een betere toekomst. Helaas is de financiële last van de wederopbouw overweldigend, vooral gezien de economische uitdagingen waarmee onze gemeenschap wordt geconfronteerd. Zonder hulp zijn we niet in staat om opnieuw op te bouwen en vooruit te komen

 

Hoe je kan helpen:

 

Uw genereuze donaties zullen voor ons een wereld van verschil maken. Elke bijdrage, hoe klein ook, brengt ons dichter bij de wederopbouw van ons huis en het terugwinnen van ons leven. Met uw steun kunnen we een veilige en stabiele omgeving creëren waarin ons gezin weer kan gedijen

 

Uw donatie gaat naar:

 

Bouwmaterialen

 

Arbeidskost

 

Eenvoudig meubilair en apparaten

 

Nutsaansluitingen

 

Eventuele extra kosten in verband met de wederopbouw

 

Uw steun betekent meer dan woorden kunnen uitdrukken. Samen kunnen we een tragedie omzetten in triomf en niet alleen een huis herbouwen, maar een huis vol liefde, gelach en hoop.

 

Bedankt dat u naast ons stond in deze moeilijke tijd. Je vrijgevigheid zal voor altijd herinnerd worden.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 22-04-2024 gestart
727x bekeken

Actie georganiseerd door:

Tala Ealiyan

Tala Ealiyan

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 22-04-2024 gestart
727x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog