Hulphond voor Michelle

Hulphond voor Michelle
Michelle B.
Deel deze actie

Via de gemeente heb ik een indicatie gekregen voor een hulphond, maar niet voor de hond zelf.

0 donaties
€ 0 van € 1500 ingezameld

Doneer Zet deze actie in gang en wees de eerste die deze actie steunt!

!!! English below !!! 

Hoi allemaal, 

Mijn naam is Michelle, een 21-jarige HBO-studente met onder andere Autisme en traumatische ervaringen. Naast de mentale moeilijkheden heb ik sinds mijn 12de het syndroom van Acnes, het wordt ook wel het buikwandpijnsyndroom genoemd. 

Het gevolg hiervan is dat ik naast de chronische zenuwpijn ook uitschieters heb, wanneer ik bijvoorbeeld last heb van stress of spanning. Door de jaren heen heb ik al mooie stappen gezet, met behulp van lieve mensen en mijn hond (Brandy). Tijdens de basis- en middelbare school steunde Brandy me wanneer ik thuis kwam. Helaas wordt Brandy met de dag ouder en wordt hij dit jaar 11. 

Om toch verdere stappen te kunnen zetten zou een hulphond mij kunnen helpen. Om vanaf het begin van het traject een band op te kunnen bouwen ga ik haar zelf opleiden. Als ze klaar is met de opleiding zou ze me moeten helpen om naast gesprekken aan te gaan en gaande te houden ook me moeten helpen om uit herbelevingen te komen of zelfs voorkomen en me veilig te laten voelen. Ze zal dat gaan doen door mij in het hier en nu te houden en in de nacht om rustig te blijven.

Een hulphond kan mij hierbij dus helpen, maar daarnaast kan ze me ook helpen op school en in het openbaar om mij veiliger en zelfverzekerder te voelen.   

Helaas wordt dit traject niet volledig vergoed en komt er een eigen bijdrage bij kijken. Zo moet ik ook de hond zelf aanschaffen. 

Hiervoor heb ik jullie hulp nodig. Elke donatie helpt mij om dit doel te bereiken en dus verdere stappen in het echte leven te zetten. 

Alvast bedankt voor de steun. 

Veel liefs! 

 

Hi all,  

My name is Michelle, a 21-year-old college student with Autism and traumatic experiences, among other things. Besides the mental difficulties, I have Acnes syndrome since I was 12 years old, it is also called abdominal pain syndrome. 

As a result, in addition to the chronic nerve pain, I also have outbursts when I suffer from stress or tension, for example. Over the years I have already made beautiful strides, with the help of kind people and my dog (Brandy). During elementary and middle school, Brandy supported me when I came home. Unfortunately, Brandy is getting older every day and will be 11 this year.  

To be able to take further steps, a service dog could help me. To be able to build a bond from the beginning I will train her myself. When she is finished with the training she should help me not only to start conversations and keep them going, but also to help me get out of or even prevent relapses and to make me feel safe. She will do that by keeping me in the here and now and in the night to stay calm.

A service dog can help me with this, but she can also help me at school and in public to feel safer and more confident. 

Unfortunately, this route is not fully reimbursed and there is a contribution of my own. I also have to buy the dog myself. 

For this I need your help. Every donation helps me to achieve this goal and thus to take further steps in real life.  

Thank you in advance for your support.  

Lots of love!  

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 23-07-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Michelle B.

Michelle B.

0 donaties
€ 0 van € 1500 ingezameld

Doneer Zet deze actie in gang en wees de eerste die deze actie steunt!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 23-07-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog