Kom op voor de STEM en Rechten van het kind in schrijnende noodsituaties

Kom op voor de STEM en Rechten van het kind in schrijnende noodsituaties
Campagne S&RK

Help ons kinderen & zorgende ouders die juridisch monddood worden gemaakt bij scheidingen terug draagkracht & gehoor te geven

 

Komt u mee op voor kinderen die mishandeld of misbruikt worden? 

Wij maakten ons alvast bekend om aan kinderen te tonen dat we er voor hen zijn, en blijven opkomen.

Bij de vierdaagse van de IJzer hebben we 100km meegestapt, dit was onze eerste publieke zichtbaarheidsactie.  En we willen het hier uiteraard niet bij laten, ook bij volgende gelegenheden willen we onze T shirt dragen en problematiek verkondigen zodat de publieke bewustwording kan vergroten.  De organisatie van de vierdaagse had op zich niks met onze actie en doelstellingen te maken, maar er was wel een symbolische link vanwege kinderen die nu helaas afwezig moesten zijn op de tochten, vandaar onze keuze voor hier het startschot mee te geven.  

 U kan steeds een T-shirt bestellen aan 20 euro om onze visibiliteit te vergroten.

 • De T-shirt heeft de turquoise kleur dat over alle culturen heen bescherming biedt tegen negatieve energie en kwaad.
 • De kleur symboliseert ook vriendschap - vreugde - vrede, en wordt ook geassocieerd met verfijning, sereniteit, liefde en wijsheid.
 • Omdat turquoise stenen als geluksbrenger worden gedragen, kozen wij hiervoor als overal herkenbare actiekleur voor onze initiatieven rond de STEM en Rechten van het Kind.

Indien u niet kan meedoen, mag u steeds sponsoren voor elke km die we stappen voor alle kinderen in nood, en zeker voor hen die er niet bij kunnen zijn.

Wees welkom onder welke vorm ook – sponsoring – bestelling T-shirt of deelname aan de wandeling en volgende acties!

 

Steun mee kinderen die in noodsituatie gedwongen worden tengevolge van het institutionele falen.  

Bij conflictueuze echtscheidingen komen kinderen in handen van het instituut “Opgroeien" doordat ze onder toezicht van een jeugdconsulente van de Sociale Dienst van de Jeugdrechtbank worden geplaatst. 

In praktijk staat dienst “Opgroeien” te dicht bij justitie waardoor de onafhankelijkheid vaak zoek is.  Velen betrokkenen van aanleunende instanties en vzw's hangen hun jas aan dezelfde kapstok die door iemand werd geplaatst ipv een eigen onafhankelijk onderzoek te voeren rechtstreeks vertrekkende vanuit de kinderen. Vaak is er niémand die in aanslepende situaties de verantwoordelijkheid op zich neemt om het kind te horen en te helpen?

De door het instituut aangestelde jeugdconsulentes en jeugdadvocaten krijgen een buitenproportionele macht in het aansturen van de beslissingen door de rechter, en bepalen het verdere verloop van de jeugdjaren van de betrokken kinderen, los van wat het kind echt wil. 

Vaak worden deze kinderen mateloos geschonden in hun basisrechten. Hier wensen we iets aan te doen en daarom vragen wij jullie steun om voor deze kinderen te stappen.

Hun belangen op de rechtbank worden waargenomen door zowel een jeugdconsulente als een jeugdadvocaat waar de kinderen niet vrij voor mogen kiezen maar die zogezegd bij de zittingen wel hun wil en stem vertolken.  

De jeugdrechtbank beslist over alles zonder objectief vastgestelde kwetsuren in acht te nemen, de wil van de kinderen (rechtstreeks) te vragen en mee te nemen en baseert zich alleen op info dat hun eigen rechterhand aanleveren.

Hierdoor maken ze vaak de verkeerde beslissingen, brengen ze kinderen in schrijnende noodsituaties en bezorgen ze hen nog extra trauma’s boven deze die ze reeds meemaakten in de echtscheiding van hun ouders.

 

Onze campagne : 

Wij willen ons inzetten om kinderen die in zulke situatie terechtkomen toch te helpen.  We willen hen een STEM en KRACHT geven tijdens de periode dat ze door het instituut gedwongen worden bij een ouder te verblijven waarvan ze aangaven dat die hen psychisch of fysiek onderdrukte of mishandelde. 

Ook zorgende ouders willen we beschermen en in ere helpen herstellen. 

 • Door wetswijzigingen willen we het instituut dwingen anders met de kinderen om te gaan en hun rechten niet langer te schenden en monddood te maken.
 • Door wetswijzigingen willen we ook proberen te voorkomen dat kinderen die veilig zijn, tegen hun wil in gedwongen worden in te stappen op onveilige situaties én bovendien vermijden dat er een voedingsbodem wordt gekweekt om ook adolescenten met problemen in de toekomst te creëren.  Wij willen deze continue instroomcyclus doorbreken.
 • Invoeren van doorgedreven interne audit's, controles en inspecties op het functioneren van de instituten zoals de dienst “Opgroeien”, en aanleunende adviesorganen zoals het CLB, VK, OCJ, CAW.  Ook de klachtenlijnen zouden moeten doorgelicht worden in hun onderzoekswerk en de behandeling van dossiers in lijn met de neergelegde klachten.  Nu handelen bijvoorbeeld de Jo-lijn en het Kinderrechtencommissariaat volgens de uitspraken van de rechter en hun adviesorgaan (= de jeugdconsulente van de SDJ).  Zo kan via een klacht momenteel geen elk kind geholpen worden en de cirkel niet worden doorbroken.
 • Door wetswijzigingen willen we voorkomen dat veilige en zorgende ouders steeds verder in de hoek worden gedrumd als ze hun kind willen beschermen, juridisch alle rechten op hun kinderen verliezen, contactverbod opgelegd krijgen en tot slot ook nog eens financieel worden gepluimd.

De trieste waarheid achter het huidige systeem is dat hoe meer kinderen in de jeugdhulp terecht komen, hoe meer opbrengsten zij genereren voor instandhouding van het systeem. “Opgroeien” en de vzw’s hebben er daarom alle belang bij om zoveel mogelijk kinderen onder hun vleugels te krijgen en te houden.  Iedereen hangt ook af van de subsidiëring van “opgroeien” en blijft ondanks gekende wantoestanden datzelfde pad volgen ipv waar nodig correcties uit te voeren op basis van een eigen onderzoek.

Situaties die Opgroeien en de Jeugdrechtbank zouden kunnen oplossen door naar de kinderen zelf te luisteren, handelen ze daarom mogelijk op zulke manier af dat de kinderen in de jeugdhulp blijven “hangen” en ze op die manier opbrengsten blijven genereren. Alleen zorgende ouders gaan immers zover tot ze zichzelf in problemen brengen zoals financieel aan de grond geraken en het contact te verliezen met hun kinderen -  dit omdat ze niet zwijgen maar blijven spreken en hun kinderen blijvend proberen te beschermen. Het gaat zelfs verder dat kinderen wijsgemaakt worden te zwijgen en braaf te blijven bij de ouder, waar ze schrik van hebben, of ze de zorgende ouder anders nooit meer zullen kunnen zien. Echter zullen deze kinderen vaak pas op hun 18jaar hun zorgende ouder kunnen terug zien,  wanneer hun jeugd voorbij is.

 

“Vechtscheiding geen excuus om weg te kijken van kindermisbruik!” 

Naast de wetswijzigingen voor de kinderen te bevrijden en ondersteunen, willen wij zorgende ouders die slachtoffer zijn geworden van dit institutioneel falen helpen met :

 • Hen te verenigen zodat alle slachtoffers niet alleen geïsoleerd blijven en in een hoekje van hun huis moeten zitten huilen, maar door met lotgenoten de krachten te bundelen net zichzelf en de kinderen opnieuw een stem en moed te kunnen geven.
 • Kinderen meer op de hoogte brengen van hun rechten via bepaalde informatiekanalen en sessies op de scholen, en ook jeugdfora op te richten waar kinderen en jongeren die gelijkaardige situatie meemaken met elkaar hierover in gesprek kunnen gaan.  Vanuit deze fora kunnen dan ook concrete voorstellen en initiatieven voortvloeien om gebundeld problemen aan de kaak te stellen.
 • Terug financiën bezorgen aan de zorgende ouder en zorgende familie, of dit nu de papa of de mama is, zodat ze hun leven niet volledig worden ontnomen, in schuldbemiddeling belanden, hun job verliezen of in ziekte terecht komen, hun woonst moeten verkopen om het gerecht en alimentatie te kunnen blijven betalen, en hen vooral helpen te blijven rechtstaan en klaarstaan voor hun kinderen - eens ze terug vrij zijn -  te kunnen opvangen, ondersteunen en een toekomst te bieden.
 • Fondsen te vinden om nieuwe en krachtigere acties te lanceren die de verantwoordelijke politici en beleidsvoerders dwingen om de materie onder ogen te zien en daadwerkelijk aan te pakken, ipv in de doofpot te blijven steken of te negeren.

We willen ons niet verlagen tot het niveau van de betrokken vechtende ouders, en dit aanpakken via de correcte, rechtvaardige juridische weg.

Daarom willen we samen ook op zoek gaan naar integere advocaten die zulke case (of een groep van identieke cases) echt willen behartigen en diplomatisch, maar to-the-point, de tekortkomingen van de instituten willen aanpakken.  

Ook hopen we dat er politici willen opstaan nu om dit institutioneel en maatschappelijk falen aan te pakken.

Bedankt dat je dit alles wou lezen en ons eventueel te willen steunen en kracht te geven! 

 

Noot : In België en Nederland heerst een “klassenjustitie” – kwam ook duidelijk naar voren in de zaak van de Reuzengommers eerder dit jaar. Opmerkelijk dat de bovenbeschreven wantoestanden nooit rijke mensen overkomt, of “bekende” mensen, of “beschermde” politici, maar het alleen gewone ouders zijn die dit meemaken – vaak zelfs hoog geschoolden – mensen die wel mondig en sterk genoeg waren om hun kinderen te proberen beschermen en alle wettelijke instrumenten daarvoor in te zetten - maar finaal onvoldoende krachtig zijn om tegen een gekleurd en bevooroordeeld (en daardoor blind) instituut op te botsen?

 

Échte onderzoeksjournalistiek in België en Nederland

Mede dankzij hun beroepseer om volledig onafhankelijk van beïnvloedingen journalistiek werk op te leveren én hun moed om deze gevoelige materie tot op het bot uit te spitten, zijn er in 2023 belangrijke tekortkomingen in het huidige systeem aan het licht gebracht.  Echter worden deze onderzoeken in de doofpot gestoken en geweerd in de brede publieke media.  Ipv dat de instituten hun eigen rangen en werking kritisch onder de loep begonnen te nemen nav deze naar de buitenwereld getoonde schandaaldossiers, negeren ze al deze signalen en misbruiken ze hun macht om de pers en media te proberen de mond te snoeren!!  Laat ons allen samen blijven rechtstaan en ook hen beschermen tegen deze druk én geef hen de support en het vertrouwen die hen toelaat het recht op vrije meningsuiting en onderzoekswerk te blijven verderzetten zoals het in een democratie gehoord te zijn!

 

www.HLN.be  :  onderzoeken door Jeroen Bossaert : 

https://www.hln.be/binnenland/expert-ongerust-over-mentaliteit-bij-justitie-rechters-die-kinderen-terugsturen-naar-hun-verkrachter-dat-is-crimineel~a964fb07/

https://www.hln.be/binnenland/hln-onderzoek-sofie-7-zei-dat-vader-haar-pijn-deed-en-toch-moest-ze-bij-hem-blijven-overnachten-tot-politie-op-zijn-laptop-keek~a25455a6/

 

www.APACHE.be : onderzoek door Ruben en Marieke Brugnera      

Dossier “Kinderen in Gevaar

Full text (in Dutch): https://www.apache.be/kinderen-in-gevaar

https://www.apache.be/2023/06/29/vechtscheiding-geen-excuus-om-weg-te-kijken-van-kindermisbruik

https://www.apache.be/2023/06/29/bram-ik-ben-gaan-lopen-want-ik-ben-bang-van-papa

https://www.apache.be/2023/06/29/amelie-papa-moeke-en-vake-doen-mij-pijn-wilt-u-mij-helpen

https://www.apache.be/2023/08/24/sperma-bloed-en-mannelijk-dna-gevonden-slipjes-misbruikzaak-amelie-8

Research File “Childs in danger”

Today, we are publishing an in-depth investigation into the court cases of 3 under-age children in Belgium: Amelie ( 8 ), Bram (13) and Charlotte (7).

Whereas there are strong indications of physical and sexual abuse of the children, the public prosecutor and the criminal court conducted only a very shallow investigation.

The juvenile courts entrusted the children to their fathers, whom the children themselves identified as perpetrators. The mothers, who reported the suspected abuse, were banned from contact with their children. 

The children are asking for help. 

Corinne Dettmeijer, former Dutch National Rapporteur on Human Trafficking and Sexual Violence against Children: "This appears to be a serious violation of the Convention on the Rights of the Child."

-- Please help us share this post. As journalists Marieke Brugnera and I are trying to discuss the role of the Belgian courts in cases of child abuse. It turned out to be very hard to publish our findings in the Belgian press. --

 

Links : 

https://medium.com/@ruben.brugnera/belgian-authorities-and-child-abuse-730c2949c79e

https://www.instagram.com/reel/CuEDZAGsj0S/

https://www.twitter.com/rubbru/status/1674289037966753792

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7080068148904779776/

https://www.youtube.com/watch?v=ctt60B88ilg

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 17-08-2023 gestart
810x bekeken

Actie georganiseerd voor:

De STEM & Rechten van het kind

De STEM & Rechten van het kind

Actie georganiseerd door:

Campagne S&RK

Campagne S&RK

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 17-08-2023 gestart
810x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog