Mijn hart voor Oeganda.

Mijn hart voor Oeganda.
Gianni Franceschi
Deel deze actie

Met hart en toewijding ben ik sinds 2009 actief in Oeganda om de levensomstandigheden van de vele weeskinderen te verbeteren.

1 donaties
€ 500 van € 37000 ingezameld

In de jaren zeventig na mijn schoolopleiding verliet ik Italië en kwam in Nederland wonen, waar vanaf 1976 tot 2019 met veel plezier werkzaam was bij Dow Benelux in Terneuzen, nu al drie jaar met pensioen. Met veel passie, hart, liefde en toewijding ben ik sinds 2009 naast mijn werk, ook actief in Oeganda om de levensomstandigheden van de vele verlaten weeskinderen te verbeteren.

 Helaas worstelt Oeganda nog steeds met de nasleep van de lange en bloedige burgeroorlog, die meer dan eenentwintig jaar duurde en slechts veertien jaar geleden eindigde, waarbij honderdduizenden slachtoffers vielen en meer dan 1,8 miljoen wezens achterliet, waaronder kinderen die hun ouders verloren hebben, door conflicten of als gevolg van hiv dat zich vanaf de jaren tachtig exponentieel in het land heeft verspreid.

 De laatste dertien jaar werk ik in dit land met echte liefde en toewijding; tot 2014 heb in verschillende weeshuizen geholpen. Later in Kasaala, in centraal Oeganda, waar erin slaagde een put met schoon en drinkbaar water te boren waaruit nu niet alleen de kinderen en het personeel van het weeshuis kunnen drinken, maar ook de hele gemeenschap in de omgeving. Deze rijke bron staat garant voor gezond water voor tientallen jaren. Heb hier ook de elektriciteit laten aansluiten; en renoveerde de oude slaapzaal in het weeshuis, kocht bedden en matrassen voor alle kinderen; en bouwde later een kleine basisschool voor de wezens en ook voor de kinderen uit armere lokale families. 

 Toen ik dit weeshuis verliet, sprak af met de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van deze gemeenschap, om me altijd en elke keer te informeren; zodat ik er altijd kan zijn in geval van kosten verbonden aan gezondheidsproblemen met de kinderen. Tot op heden is de belangrijkste hulp die het Kasaala-weeshuis ontvangt, te danken aan de vrijgevigheid van een paar dierbare Zweedse vrienden; die voor deze kinderen zorgden toen we samenwerkten, maar nog steeds zorgen alsof ze hun eigen kinderen zouden zijn.
 
Dit land herstelt zich nu langzaam. Maar als aan de ene kant de burgeroorlog voorbij is, aan de andere kant, maken de problemen in verband met armoede en het ontbreken van een adequaat socialezekerheidsstelsel het helaas nog steeds een kwetsbaar land. De reis van het jonge Oeganda is nog lang, hier leeft de meerderheid van de bevolking van 46 miljoen inwoners onder de beroemde drempel van één dollar per dag inkomen. Met een dollar per dag kun je amper een kilo rijst kopen en daarom is het ondenkbaar om je kinderen naar een staatsschool te kunnen sturen, ook omdat de basisonderwijs in Oeganda betaald dient te worden. Door de gevolgen van de oorlog en de extreme armoede die grote delen van het land teistert, is het aantal weeshuizen in dit land de afgelopen decennia snel toegenomen; maar zeer weinig mensen, zijn helaas in staat financiële hulp of steun te geven aan het welzijn van de talrijke weeskinderen.

Scholen zijn er niet, te duur of te ver van kleine dorpen en gemeenschappen. Vaak als er kinderen zijn die het geluk hebben nog een gezin te hebben, maar dezelfde ouders die het belang van onderwijs niet inzien en liever hebben dat hun kinderen van jongs af aan werken of thuis blijven om te helpen. De ergste gevolgen van deze manier van denken vallen op meisjes, die in veel gevallen verplicht worden tot gedwongen huwelijken, zodat ze geen last meer zijn voor hun ouders.

   Vervolgens verhuisde ik naar een andere regio van dit land, naar Katugo, Nakasongola District, waar de ellende helaas nog groter was dan ik aanvankelijk had gedacht. In deze regio runnen twee jonge vrouwen, Barbra en Esther een ander weeshuis, met veel liefde, toewijding en respect voor de weeskinderen. Ging persoonlijk naar Katugo en tijdens mijn lange verblijf aldaar, maakte deze gemeenschap veel indruk op mij. Iets onbeschrijfelijk voor ons ... ze te zien leven in omstandigheden van extreme ellende; en een manier van  omgaan met de wereld die totaal anders is dan de onze. Via de link van GoFundMe geef ik via foto's en video's de situatie aan van het oude keuken in 2019, maar ook van de nieuwe situatie.

 Gezien de moeilijke situatie van het Katugo-weeshuis, voelde ergens in mijn hart dat ik moest ingrijpen om wat verlichting te brengen, ook in deze gemeenschap. Na de basisbehoeften van de leefgemeenschap te hebben beoordeeld en goed contact te hebben opgenomen met de lokale autoriteiten; heb daarom in eerste instantie de fondsen verstrekt die nodig waren voor de bouw van een nieuwe keuken voor het weeshuis, een onmisbaar element voor de opvang van de zovele kinderen. Later heb een nieuwe slaapzaal voor de weeskinderen laten bouwen en bedden en matrassen gekocht voor elk kind dat het nodig had. Elektriciteit werd hier ook naartoe gebracht en aangesloten.

Bovendien werd twee jaar geleden een nieuwbouwproject, voor in het terrein van het weeshuis goedgekeurd, voor een school, welke toestemming kreeg van de lokale overheid. Met mijn laatste spaargelden en met dank aan de verkoop van mijn eigen woning aan de oostkust van Sardinië, begon ik een nieuwe school te bouwen, gedeeld in drie blokken, welke een totaal van tien klaslokalen hebben, behoorlijk groot, en elke bedoeld voor een capaciteit van tweeëndertig kinderen. Verschillende lokale leerkrachten zullen deze kinderen les geven gedurende de hele basisschool, die in Oeganda seven jaar duurt. Heb oprecht het gevoel dat in de laatste jaren grote stappen heb gemaakt, door alles wat ik had te investeren in de toekomst van deze weeskinderen.

 Hierbij enkele foto's (zie de pagina van GoFundMe) van de situatie van de oude school actief tot december 2019; en de huidige gebouwen, voltooid in januari j.l.

 De doelstellingen van mijn inzamelingsactie zijn:

 1. Als eerste prioriteit de bouw van nieuwe aparte toiletten voor zowel jongens als meisjes, aangezien de oude badkamers onmenselijk waren. (voltooid)

 2. Het voltooien van de bouw van de derde schoolgebouw en het functioneel maken, zodat er eind januari lessen gegeven kunnen worden. (voltooid)
 
3. Het storten, aanleggen van een betonnen terras tussen de gebouwen, zodat de kinderen bij hevige regen niet met modder en vuil, zowel in de school als de slaapzaal in hoeven te treden. Wachtende op financiële steun (nog niet begonnen)
 
4. De school en het weeshuis dienen volledig omheind te zijn met een goede stevige stenen omheining. (ben momenteel er mee bezig)
 
5. Als laatste, en zeker niet als minste, zou ik graag een stuk grond naast het weeshuis willen kopen, waar een nieuwe medische hulppost/kliniek kan laten bouwen. Hiervoor heb deze campagne gestart, zowel op GoFundMe als via deze site. De kosten welke gemoeid zijn met de bouw en afwerking hiervan zijn circa €74000. Gezien dat dit bedrag te hoog is voor een enkele steunactie, heb ik dit bedrag verdeeld op zowel GoFundMe.com als op Steunactie.nl Bedankt voor uw begrip.

6. Laatste update: Na jaren van opoffering en veel energie is het mij eindelijk gelukt om de bouw van mijn tweede school af te werken, bedoeld voor ca 330 kinderen, welke op 10 januari j.l. werd ingehuldigd en nu volledig operationeel is. 

Een droom die bijna vorm krijgt, mijn droom welke werkelijkheid wordt … als je denkt aan degene die vanuit bijna niets een weeshuis heeft opgezet, alleen vertrouwend op zijn eigen financiële kracht en de hulp van enkelen .. het lijkt me surrealistisch, maar de vreugde in mijn hart is enorm. De eerste beelden komen uit deze muren, waar, dankzij de geweldige steun en samenwerking van Barbra en Esther, welke dit weeshuis runnen, we dit prachtige project hebben kunnen voltooien, beelden welke hoop ik, vele anderen zullen bereiken. Elke emotie is niet alleen die van deze nieuwsgierige kinderen, maar het is ook de mijne, en het is zo leuk om er deel vanuit te maken, geloof me.

Onze weeshuis zorgt, met toestemming van de lokale overheid, voor zowel de school en de opvang en verzorging van de vele weeskinderen, kinderen zonder ouderlijke referentie of kinderen die door hun families zijn achtergelaten. De oprichters van dit instituut zijn twee jonge vrouwen die met hart en toewijding werken: mijn lieve zusters Barbra Nampeera en haar dochter Esther Nalinya.

Na een paar jaar hard werken is het me gelukt om het eerste, tweede en derde gebouw af te werken, in wiens klaslokalen het schooljaar al sinds 10 januari jl is begonnen. Helaas zijn de grondstoffenprijzen als gevolg van de Covid-pandemie de afgelopen jaren ook in Afrika flink omhooggeschoten. Zodra deze schoolstructuur klaar is, zou ik ook graag het hele terrein inclusief de school willen kunnen omheinen, dit om meer veiligheid voor het hele complex te garanderen, ook gezien het feit dat de meerderheid van de bewoners in het weeshuis en de scholieren meisjes zijn (momenteel ben ik volop bezig met de afbouw van de muur-omheining). Deze school en weeshuis is een zegen voor Katugo en de omliggende gemeenschappen.
 
Toen ik me realiseerde hoeveel deze mensen lijden, voelde ik meteen de behoefte om ze te helpen, niet in woorden maar in daden. Het zijn vooral vrouwen en kinderen die niet ver van ons wonen, maar tussen ons en hen lijkt het alsof we door twee werelden zijn gescheiden. Concreet kunnen we eigenlijk doen wat we onszelf vaak beloven te doen, als we ze de mogelijkheid ontzeggen om een ​​betere toekomst buiten hun land te zoeken: dan hebben we in dit geval, de mogelijkheid om ze daar direct te helpen, in hun land, bij hen thuis. 

We kunnen ze allemaal op onze eigen manier een hand helpen. Door ze een veilige en beschermde onderdak te geven om te wonen, te groeien en te trainen, toegang tot drinkwater en betere gezondheidsgaranties. Anderzijds zijn dit fundamentele mensenrechten .... Heb je er ooit aan gedacht om de kans te krijgen om iets geweldigs te doen, iets waar je kinderen trots op zullen zijn, zelfs over vele jaren. We hebben allemaal de kans om honderden, misschien zelfs duizenden mensen in hun eigen waardigheid te herstellen.
 
Ook bij deze laatste weeshuis was ik betrokken bij het afsluiten van een ziektekostenverzekering voor verschillende kinderen, in het bijzonder kinderen met ernstige gezondheidsproblemen en/of handicaps. Zoals blijkt uit de verhalen van deze mensen, is er zoveel te doen in dit land dat half verwoest is door menselijke wreedheid ... stap voor stap ga ik vooruit met al mijn kracht en mogelijkheden. Voor mij is het belangrijk om de kwaliteit van leven van kinderen in deze weeshuizen te verbeteren, door ze basisbehoeften zoals water, studie, gezondheidsdiensten en een comfortabel bed te garanderen.

Tegelijkertijd is het voor mij en voor hun welzijn van fundamenteel belang, dat ook de ontbrekende nieuwe structuren kunnen worden gegarandeerd, evenals het onderhoud van de reeds gebouwde, zoals de slaapzaal, de keuken, de toiletten, de school en later, zodra voor mij mogelijk de medisch hulppost/kliniek.

Mijn droom voor een kliniek in Katugo, Nakasongola District.

Deze kliniek zou de basisgezondheidszorg en behandeling voor het hele dorp van Katugo en omgevingen garanderen. Dit nieuwe project zal een zeer belangrijke referentiepunt zijn voor veel inwoners van de naburige dorpen. Twee lokale artsen, een apotheker, vier verpleegkundigen, een voedingsdeskundige en een maatschappelijk werker (allemaal plaatselijk vrijwilligers) zullen elke dag voor de vele patiënten zorgen met een holistische en multidisciplinaire benadering. Elke patiënt krijgt een gezondheidsvoorlichtingsprogramma en voedingsbeoordeling voor ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

Mijn doel en hoop is om de prevalentie van behandelbare ziekten te verminderen door patiënten vanaf het begin voor te lichten over preventie en behandeling van ziekten. Binnen de structuur zal de medische geschiedenis van elke patiënt worden bijgehouden en zal een medisch dossier worden georganiseerd dat als referentie kan dienen voor toekomstige behandelingen en diagnoses. Elke drie maanden wordt de algemene voortgang van de kliniek geëvalueerd met bijzondere aandacht voor de algehele verbetering van de medische toestand van elke patiënt. In de video zien we het weesje Patience (zie video's via mijn link naar GoFundMe) die bij ons weeshuis hoort; die ze malaria heeft opgelopen en met een taxi voor meer dan 30 km naar een dokter is gebracht; die het kind tegen betaling helpt. Op de foto's Patience en Barbra ... helaas spaart malaria noch kinderen noch volwassenen. Met slechts €40 redden we een persoon die besmet is met malaria; want zonder de nodige behandeling zouden ze binnen een paar weken de dood onder ogen zien .....

Het multidisciplinaire team zal voor alle patiënten specifieke onderwijsplannen, ad-hoc diagnoses of specifieke zorgtrajecten ontwikkelen en de aanpak opnieuw evalueren als hun gezondheidstoestand niet verbetert. Helaas, zoals vaak gebeurt in deze landelijke gebieden, is de toegang tot medische zorg en basisgezondheidsdiensten niet gegarandeerd en liggen de belangrijkste ziekenhuizen en gezondheidscentra mijlenver van kleine plattelandssteden. Ongeveer 83% van de Oegandezen woont in plattelandsdorpen en heeft geen gemakkelijke toegang tot medische klinieken.

Mannen, vrouwen, kinderen en ouderen blijven vaak lijden en sterven soms aan behandelbare ziekten, alleen maar omdat ze geen toegang hebben tot de medische zorg. Zelfs in het geval van Katugo moeten de inwoners van de omliggende dorpen, nu, vele kilometers lopen en enorme kosten maken om toegang te krijgen tot de gezondheidszorg. Het is om deze reden dat ik het essentieel vind om in mijn project deze kliniek op te nemen die eerstelijnszorg en evt hulpdiensten, medicijnen en gezondheidsvoorlichting kan bieden.
 
Komende juli ga ik terug naar Oeganda voor een periode van drie maanden, om aldaar bij het weeshuis een naastgelegen stuk grond te kopen. Ter plaatse wordt een officiele bouwtekening gemaakt voor de constructie van deze nieuwe hulppost. Nadat de lokale autoriteiten dit goedkeuren en vrijgeven, in dat geval kan ik starten met de bouw van deze kleine kliniek. Na dertien jaar financiële hulp, en het verkopen van zowel al mijn aandelen en zelfs van mijn woning in Italië, om deze kinderen te kunnen helpen; zijn nu mijn spaarcenten helaas op.

Ik richt me nederig tot jullie allen, en via jullie tot iedereen die financiële hulp wil bieden aan deze trieste realiteit. Van mijn kant beloof ik je dat elk gedoneerd dubbeltje een directe hulp gaat zijn. Via deze pagina kunt u de ontwikkelingen van onze inzet in het veld volgen, de foto's van het "voor" en "na" bekijken, de bouwwerkzaamheden van het derde blok van de structuur en het hek volgen via fotografische en video grafische rapporten en een tijdige rapportage van wat we doen. Voor Katugo en voor de vele weeskinderen van Oeganda, hoop en toekomst van een land dat even gewond als trots en prachtig is. Bedankt voor jullie vertrouwen.

Met een hartelijke dank voor uw vertrouwen, Gianni

Meer video's en foto's via https://gofund.me/4954cede

Heart for Uganda.

Back in the 70's after my school period, I left Italy and came to live in the Netherlands, where I enjoyed working at the Dow Benelux in Terneuzen from '76 to 2019; being now retired for three years. With a lot of passion, heart, love and dedication I've been active in Uganda since 2009 in addition to my work; to improve the living conditions of the many abandoned orphans.

Sadly, Uganda is still grappling with the aftermath of its long and bloody civil war, which lasted more than twenty-one years and ended just fourteen years ago, killing hundreds of thousands and leaving behind more than 1.8 million orphans, including children who have lost their parents, due to conflict or as a result of HIV that has spread exponentially in the country since the 1980's.

For the last thirteen years I have been working in this country with real love and dedication; until 2014 I helped in several orphanages. Later at Kasaala, in central Uganda, where we managed to drill a well with clean and potable water from which not only the children and staff of the orphanage can now drink, but also the entire community in the area. This rich source guarantees healthy water for decades. Bought beds and mattresses for all the children; and later built a small primary school for the orphans and also for the children from poorer local families.

When I left this orphanage, I agreed with the person in charge of the management of this community, to inform me always and every time; so that I can always be there in case of costs related to health problems with the children. To date, the main help the Kasaala Orphanage receives has been due to the generosity of a few dear Swedish friends; who took care of these children when we worked together, but still care as if they were their own children.
 
This country is now slowly recovering. But on the one hand, when the civil war is over, on the other hand, the problems associated with poverty and the lack of an adequate social security system unfortunately still make it a vulnerable country. The journey of young Uganda is still long, here the majority of the population of 46 million, lives below the famous threshold of one dollar a day income. With a dollar a day you can barely buy a kilo of rice and therefore it is unthinkable to send your children to a state school, also because primary education in Uganda has to be paid. Due to the effects of the war and the extreme poverty that plagues large parts of the country, the number of orphanages in this country has increased rapidly in recent decades; very few people unfortunately, are able to provide financial aid or support to the welfare of the numerous orphans.

There are no schools, too expensive or too far from small villages and communities. Often when there are children who're lucky enough to still have a family, but the same parents who do not see the importance of education and would rather prefer, their children to work from an early age, or stay at home to help. The worst effects of this way of thinking falls on girls, who in many cases are forced into marriages, so that they ain't longer a burden to their parents.

Later on I moved to another region of this country, to Katugo, in the Nakasongola District, where unfortunately the misery was even greater than I initially thought. In this region two young women, Barbra and Esther, run another orphanage, with a lot of love, dedication and respect for the orphans. Went personally to Katugo and during my long stay there, this community impressed me a lot. Something indescribable to us ... to see them living in conditions of extreme misery; and a way of interacting with the world that is completely different from ours. Via this page I indicate through photos and videos the situation of the old kitchen in 2019, but also of the new situation.

Given the difficult situation of the Katugo Orphanage, somewhere in my heart I felt that I had to intervene to bring some relief in it, so also in this community. After assessing the basic needs of the community and making good contact with the local authorities; I therefore initially provided the funds needed for the construction of a new kitchen for the orphanage, an indispensable element for the care of so many children. Later I built a new dormitory for the orphans and bought beds and mattresses for every child who needed them. Electricity was also brought here and connected.

In addition, two years ago, a new project for a school was approved for the site of the orphanage, which received permission from the local government. With my last savings and thanks to the sale of my own house on the east coast of Sardinia, I started to build this new school, divided into three blocks, which have a total of ten classrooms, quite large, and each intended for a capacity of thirty-three children. Several local teachers will teach these children throughout primary school, which lasts seven years in Uganda. Somehow I sincerely feel that I've made great steps in the recent years, by investing everything I had in the future of these orphans.

Below are some photos and videos of the situation of the old school active until February 2020; and the current buildings, completed in January 2022.

 My fundraiser goals are:
 1. The first priority was the construction of new separate toilets for both boys and girls, as the old bathrooms were inhumane. (completed)

 2. Completing the construction of the third school building and making it functional so that classes can be held at the end of January '22. (completed)
 
3. The construction of a large concrete terrace between the buildings, so that the children won't have to enter both the school and the dormitory with mud and dirt during the heavy rains. Waiting for financial support (not started yet)
 
4. The school and orphanage must be completely enclosed with a good solid stone-fence. (currently working on it)
 
5. Last, but certainly not least, I would like to buy a new piece of land next to the orphanage, where a new medical aid station/clinic can be built. For this, I have started this campaign, both on GoFundMe and via this site. The costs involved in building and finishing it, are approximately €74000. Given that this amount is too high for a single support campaign, I have divided this amount both on GoFundMe.com and on Steunactie.nl Thanks for your understanding.

6. Latest update: After years of sacrifices and a lot of energy I finally managed to finish the construction of my second school, intended for more than 300 children, which was opened and inaugurated on January 10th and is now fully operational.

 A dream that is almost taking shape, my dream that becomes reality… when you think to a person, who has set up an orphanage from almost nothing, relying only on his own financial strength and the help of a few .. it seems surreal to me, but the joy in my heart is huge. The first images are coming from these walls where, thanks to the great support and collaboration of Barbra and Esther, who run this orphanage, we have been able to complete this wonderful project, images which I hope will reach many others. Every emotion is not just these curious children's, but it's mine, and it's so much fun to be a part of it, trust me.

Our orphanage provides, with the permission of the local government, both the school and care of the many orphans, children without parental reference or children left behind by their families. The founders of this institute are two young women who work with heart and dedication: my dear sisters Barbra Nampeera and her daughter Esther Nalinya.

After a few years of hard work I managed to finish the first, second and third building, in whose classrooms the school year has already started since January 10th. Unfortunately, as a result of the Covid pandemic, commodity prices have also skyrocketed in Africa in recent years. Once this school structure is ready, I would also like to be able to fence off the whole site including the school, to ensure more security for the whole complex, also given that the majority of the residents in the orphanage and the students are girls ( I am currently busy finishing the wall fence). This school and orphanage is a blessing to Katugo and the surrounding communities.
 
When I realized how much these people were suffering, I immediately felt the need to help them, not in words but in deeds. It is mainly women and children who live not far from us, but between us and them it seems, as if we're separated by two worlds. Specifically, we can actually do what we often promise ourselves to do, if we deny them the opportunity to seek a better future outside their country, then in this case, we've the opportunity to help them directly there, in their own country, in their homes.

We can all help them in our own way. By providing them with a safe and protected shelter to live; access to drinking water and better health guarantees. On the other hand, these are basic human rights …. Have you ever thought of having the opportunity to do something amazing, something your kids will be proud of, even many years from now. We all have the opportunity to restore hundreds, maybe even thousands of people to their own dignity.

Also at this last orphanage I was involved in taking out health insurance for several children, especially children with serious health problems and/or disabilities. As evidenced by the stories of these people, there is so much to do in this country half devastated by human cruelty… step by step I am moving forward with all my strength and potential. For me it is important to improve the quality of life of children in these orphanages by guaranteeing them basic needs such as water, study, health services and a comfortable bed.

At the same time, it is fundamental for me and for their well-being that also the missing new structures can be guaranteed, as well as the maintenance of the ones already built, such as the dormitory, the kitchen, the toilets, the school and later, as soon as possible for me the medical aid-centre.

My dream for a clinic in Katugo, Nakasongola District.

This clinic would guarantee basic health care and treatment for the entire village of Katugo and surrounding areas. This new project will be a very important reference point for many residents of the neighboring villages. Two local doctors, a pharmacist, four nurses and a social worker (all local volunteers) will care for the many patients every day with a holistic and multidisciplinary approach. Each patient receives a health education program and nutritional assessment for disease prevention and health promotion.

My goal and hope is to reduce the prevalence of treatable diseases by educating patients about disease prevention and treatment from the outset. Within the structure, each patient's medical history will be maintained and a medical record will be organized to serve as a reference for future treatments and diagnoses. Every three months, the general progress of the clinic is reviewed with particular attention to the overall improvement of each patient's medical condition. In the video we see the orphan Patience (see below) who belongs to our orphanage; that she was infected by malaria and was taken to a doctor by taxi for more than 30 km; where she can be helped. In the pictures Patience and Barbra ... unfortunately malaria spares neither children nor adults. With only $45 we save a person infected with malaria; because without the necessary treatment they would face death in a few weeks.

The multidisciplinary team will develop specific education plans, ad hoc diagnoses or specific care pathways for all patients and re-evaluate the approach if their health status does not improve. Unfortunately, as often happens in these rural areas, access to medical care and basic health services is not guaranteed and the main hospitals and health centers are miles away from small rural towns. About 83% of Ugandans live in rural villages and do not have easy access to medical clinics.

Men, women, children and the elderly often continue to suffer and sometimes to die from treatable diseases, simply because they do not have access to medical care. Even in the case of Katugo, residents of the surrounding villages now have to walk many miles and incur enormous costs to access health care. It is for this reason that I find it essential to include in my project this clinic that can provide primary care and possibly emergency services, medicines and health education.
 
Next July I'm back to Uganda for a period of three months, to buy a plot of land next to the orphanage. An official construction drawing is made on site for the construction of this new aid-centre. After the local authorities approve and release this, in that case I can start building this small clinic. After thirteen years of financial help, using all my life savings and even having sold my house in Italy; being able in completing the buildings and the school construction, unfortunately my savings are gone.

I humbly address all of you; and through you all who'd wish to provide financial assistance to this sad reality. For my part, I promise you that every dime donated is going to be an immediate help. Through this page you can follow the developments of our deployment in the field, view the photos of the "before" and "after", follow the construction work of the third block of the structure and the fence through photographic and video-graphics reports; and a timely reporting of what we really do on spot. For Katugo and for the many orphans of Uganda, hope and future of a country as wounded as it is proud and beautiful. Thank you for your trust.

With heartfelt regards, Gianni Franceschi

More video's and pictures via: https://gofund.me/4954cede

Uganda nel cuore.

Negli anni settanta, ho lasciato la bella Sardegna per cominciare una nuova vita in Olanda, dove, con grande piacere ho sempre lavorato per la Dow Benelux in Terneuzen dal 1976 al 2019, ormai in pensione da tre anni. Con molta passione, cuore, amore e dedizione sono attivo anche in Uganda dal 2009, questo per migliorare le condizioni di vita dei tanti orfani abbandonati.

Purtroppo, l'Uganda è ancora alle prese con le conseguenze della sua lunga e sanguinosa guerra civile, durata più di ventuno anni e terminata appena quattordici anni fa, uccidendo centinaia di migliaia di persone e lasciando dietro di sé più di 1,8 milioni di orfani, compresi bambini che hanno perso i loro genitori, a causa di conflitti o a seguito dell'HIV che si è diffuso in modo esponenziale nel Paese dagli anni '90.

Negli ultimi tredici anni ho lavorato in questo paese con vero amore e dedizione; fino al 2014 ho aiutato in diversi orfanotrofi. Successivamente a Kasaala, nell'Uganda centrale, qui siamo riusciti a perforare un pozzo con acqua pulita e potabile da cui ora possono bere non solo i bambini e il personale dell'orfanotrofio, ma anche l'intera comunità della zona. Questa ricca fonte garantisce acqua salubre per decenni. Acquistato letti e materassi per tutti i bambini; e in seguito costruì una piccola scuola elementare per gli orfani e anche per i bambini delle famiglie locali più povere.

Quando ho lasciato questo orfanotrofio, ho concordato con il responsabile della gestione di questa comunità, di informarmi sempre e ogni volta; in modo da poter essere sempre presente in caso di costi legati a problemi di salute con i bambini. Ad oggi, il principale aiuto che riceve l'orfanotrofio di Kasaala è dovuto alla generosità di alcune care amiche svedesi; che si prendevano cura di questi bambini quando lavoravamo insieme, ma si prendono cura ancora come se fossero i loro propri figli.

Questo paese, l'Uganda, si sta lentamente riprendendo. Da un lato finita la guerra civile, dall'altro, i problemi legati alla povertà e alla mancanza di un adeguato sistema di previdenza sociale, purtroppo, ne fanno ancora un paese vulnerabile. Il viaggio del giovane Uganda è ancora lungo, qui la maggioranza della popolazione di 46 milioni, vive al di sotto della famosa soglia di un dollaro al giorno di reddito. Con un dollaro al giorno si compra a malapena un chilo di riso e quindi è impensabile mandare i propri figli in una scuola statale, anche perché l'istruzione primaria in Uganda si paga. A causa degli effetti della guerra e dell'estrema povertà che affligge gran parte del Paese, il numero degli orfanotrofi è aumentato rapidamente negli ultimi decenni; pochissime persone purtroppo sono in grado di fornire aiuti economici o sostegno al benessere dei numerosi orfani.

Non ci sono scuole, troppo costose o troppo lontane da piccoli villaggi e comunità. Spesso quando ci sono bambini abbastanza fortunati da avere ancora una famiglia, ma gli stessi genitori che non vedono l'importanza dell'istruzione e preferiscono che i loro figli lavorino fin da piccoli, o stessero a casa per aiutare. Gli effetti peggiori di questo modo di pensare ricade sulle ragazze, che in molti casi sono costrette a sposarsi, per non essere più un peso per i genitori.

Successivamente mi sono trasferito in un'altra regione di questo paese, a Katugo, nel distretto di Nakasongola, dove purtroppo la miseria è stata anche più grande di quanto pensassi inizialmente. In questa regione due giovani donne, Barbra ed Esther, gestiscono un altro orfanotrofio, con tanto amore, dedizione e rispetto per gli orfani. Sono andato personalmente a Katugo e durante il mio lungo soggiorno lì, questa comunità mi ha impressionato molto. Qualcosa di indescrivibile per noi... vederli vivere in condizioni di estrema miseria; e un modo di interagire con il mondo completamente diverso dal nostro. Tramite questa pagina indico attraverso foto e video la situazione della vecchia cucina nel 2019, ma anche della nuova situazione.

Vista la difficile situazione dell'Orfanotrofio di Katugo, nel cuore ho sentito che dovevo intervenire per portare un po' di sollievo in esso ed anche in questa comunità. Dopo aver valutato i bisogni primari della comunità e aver preso buoni contatti con le autorità locali; ho quindi fornito inizialmente i fondi necessari per la realizzazione di una nuova cucina per l'orfanotrofio, elemento indispensabile per la cura di tanti bambini. In seguito ho costruito un nuovo dormitorio per gli orfani e comprato letti e materassi per ogni bambino che ne avesse il bisogno. Anche l'elettricità è stata portata qui e collegata, grazie all'aiuto di Salvatore, un caro amico del mio paese.

Inoltre, due anni fa, è stato approvato un nuovo progetto per una scuola per il sito dell'orfanotrofio, che ha ricevuto il permesso dal governo locale. Con gli ultimi risparmi e grazie alla vendita della mia casa in Sardegna, ho iniziato a costruire questa nuova scuola, divisa in tre blocchi, che hanno un totale di dieci aule, abbastanza grandi, e ciascuna destinata ad una capienza di trentatré alunni. Diversi insegnanti locali, insegneranno a questi bambini durante la scuola primaria (da noi elementari e medie) che dura sette anni in Uganda. In qualche modo sento sinceramente di aver fatto grandi passi in questi ultimi anni, investendo nel futuro di questi orfani.

Di seguito alcune foto e video della situazione della vecchia scuola attiva fino al febbraio del 2020; e gli edifici attuali, completati ad inizio  gennaio 2022.

I miei obiettivi per la raccolta fondi sono:

1. La prima priorità era la costruzione di nuovi bagni separati per ragazzi e ragazze, poiché i vecchi bagni erano disumani. (completato)

2. Completare la costruzione del terzo edificio scolastico e renderlo funzionale per lo svolgimento delle lezioni a fine gennaio '22. (completato)

3. La costruzione di una grande terrazza in cemento tra gli edifici, in modo che i bambini non debbano entrare sia nella scuola che nel dormitorio con fango e terra durante le forti piogge. In attesa di supporto finanziario (non ancora iniziato)

4. La scuola e l'orfanotrofio devono essere completamente recintati con una buona e solida recinzione murata (attualmente ci sto lavorando)

5. Infine, ma certamente non meno importante, vorrei comprare un nuovo pezzo di terra vicino all'orfanotrofio, dove posso costruire un nuovo ambulatorio/clinica. Per questo, ho iniziato questa campagna, sia su GoFundMe che tramite questo sito. I costi per la costruzione e la finitura sono di circa 74000 euro. Dato che questo importo è troppo alto per una sola campagna di sostegno, ho diviso questo importo sia su GoFundMe.com che su Steunactie.nl Grazie per la vostra comprensione.

6. Ultimo aggiornamento: Dopo anni di sacrifici e tante energie sono finalmente riuscito a portare a termine la costruzione della mia seconda scuola, destinata a più di 300 bambini, che è stata aperta e inaugurata il 10 gennaio scorso ed è ora pienamente operativa.

Un sogno che sta quasi prendendo forma, il mio sogno che diventa realtà … quando pensi a una persona, che dal nulla ha messo in piedi un orfanotrofio, contando solo sulla propria solidità, forza e sull'aiuto di pochi .. sembra surreale a me stesso, ma la gioia nel cuore è enorme. Le prime immagini arrivano da queste mura dove, grazie al grande supporto e collaborazione di Barbra ed Esther, che gestiscono questo orfanotrofio, abbiamo potuto portare a termine questo meraviglioso progetto, immagini che spero raggiungano molti altri. Ogni emozione non è solo di questi bambini curiosi, ma è anche mia, ed è così bello farne parte, credetemi.

Il nostro orfanotrofio fornisce, con il permesso del governo locale, sia la scuola che la cura dei tanti orfani, bambini senza riferimento genitoriale o bambini lasciati dalle loro famiglie. Le fondatrici di questo istituto sono due giovani donne che lavorano con cuore e dedizione: le care sorelle Barbra Nampeera e sua figlia di lei Esther Nalinya.

Dopo alcuni anni di duro lavoro sono riuscito a terminare il primo, secondo e terzo edificio, nelle cui aule l'anno scolastico è iniziato già dallo scorso gennaio. Purtroppo, a causa della pandemia di Covid, negli ultimi anni i prezzi delle materie prime sono saliti alle stelle anche in Africa. Una volta che questa struttura scolastica sarà pronta, vorrei anche poter recintare l'intero sito compresa la scuola, per garantire maggiore sicurezza all'intero complesso, anche visto che la maggior parte dei residenti dell'orfanotrofio e degli studenti sono ragazze (Attualmente sono impegnato a finire la recinzione del muro). Questa scuola e orfanotrofio è una benedizione per Katugo e le comunità circostanti.

Quando ho capito quanto stessero soffrendo queste persone, ho sentito subito il bisogno di aiutarle, non con le parole ma con i fatti. Sono soprattutto donne e bambini che vivono non lontano da noi, ma tra noi e loro sembra, come se fossimo separati da due mondi. In particolare, possiamo effettivamente fare ciò che spesso ci promettiamo di fare, se neghiamo loro l'opportunità di cercare un futuro migliore fuori dal loro paese, allora in questo caso, abbiamo l'opportunità di aiutarli direttamente lì, nel loro paese, nelle loro case.

Tutti possiamo aiutarli a modo nostro. Fornendo loro un rifugio sicuro e protetto in cui vivere; accesso all'acqua potabile e migliori garanzie sanitarie. D'altra parte, questi sono diritti umani fondamentali... Hai mai pensato di avere l'opportunità di fare qualcosa di straordinario, qualcosa di cui i tuoi figli saranno orgogliosi, anche tra molti anni. Abbiamo tutti l'opportunità di riportare centinaia, forse anche migliaia di persone alla propria dignità.

Anche in quest'ultimo orfanotrofio mi sono occupato di fare delle assicurazioni sanitarie per diversi bambini, soprattutto bambini con gravi problemi di salute e/o disabilità. Come dimostrano le storie di queste persone, c'è così tanto da fare in questo Paese mezzo devastato dalla crudeltà umana … passo dopo passo sto andando avanti con tutte le mie forze e le mie potenzialità. Per me è importante migliorare la qualità della vita dei bambini in questi orfanotrofi garantendo loro i bisogni primari come acqua, studio, servizi sanitari e un letto comodo.

Allo stesso tempo è fondamentale per me e per il loro benessere che possano essere garantite anche le nuove strutture ancora mancanti, così come la manutenzione di quelle già realizzate, come la sala-letto, la cucina, i servizi igienici, la scuola e poi, quanto prima per me, il nuovo centro di assistenza medica.

Il mio sogno per una clinica a Katugo, nel distretto di Nakasongola.

Questa clinica garantirebbe l'assistenza sanitaria di base e le cure per l'intero villaggio di Katugo e le aree circostanti. Questo nuovo progetto sarà un punto di riferimento molto importante per molti residenti dei paesi limitrofi. Due medici locali, un farmacista, quattro infermieri e un assistente sociale (tutti volontari locali) si prenderanno cura dei tanti pazienti ogni giorno con un approccio olistico e multidisciplinare. Ogni paziente riceve un programma di educazione sanitaria e una valutazione nutrizionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della salute.

Il mio obiettivo e la mia speranza è ridurre la prevalenza delle malattie curabili educando i pazienti alla prevenzione e al trattamento delle malattie sin dall'inizio. All'interno della struttura sarà conservata l'anamnesi di ogni paziente; e sarà organizzata una cartella clinica che fungerà da riferimento per future cure e diagnosi. Ogni tre mesi, l'andamento generale della clinica viene rivisto con particolare attenzione, al miglioramento complessivo delle condizioni mediche di ciascun paziente. Nel video vediamo l'orfana Patience (vedi sotto) che appartiene al nostro orfanotrofio; che è stata contagiata dalla malaria ed è stata portata da un medico in taxi per più di 30 km; dove può essere aiutata. Nelle foto Patience e Barbra con la malaria ... purtroppo la malaria non risparmia né i bambini né gli adulti. Con soli 45 dollari salviamo una persona infetta dalla malaria; perché senza le cure necessarie, affronterebbero la morte in poche settimane.

Il team multidisciplinare svilupperà piani educativi specifici, diagnosi ad hoc o percorsi assistenziali specifici per tutti i pazienti e valuterà nuovamente l'approccio se il loro stato di salute non migliora. Purtroppo, come spesso accade in queste zone rurali, l'accesso alle cure mediche e ai servizi sanitari di base non è garantito e i principali ospedali e centri sanitari sono a tantissimi chilometri di distanza dai piccoli centri rurali. Circa l'83% degli ugandesi vive in villaggi rurali e non ha facile accesso alle cliniche mediche od a un primo soccorso.

Uomini, donne, bambini e anziani spesso continuano a soffrire e talvolta a morire per malattie curabili, semplicemente perché non hanno accesso alle cure mediche. Anche nel caso di Katugo, i residenti dei villaggi circostanti devono ora percorrere molte miglia, anche a piedi per loro che non possono pagare un taxi o un pullman; e sostenere costi enormi per accedere all'assistenza sanitaria. È per questo motivo che ritengo fondamentale includere nel mio progetto questa clinica in grado di fornire cure primarie ed eventualmente servizi di emergenza, medicinali ed educazione sanitaria; con in avanti anche con l'opzione di acquistare un'ambulanza.

Il prossimo luglio torno in Uganda per un periodo di tre mesi, per acquistare un lotto di terreno vicino all'orfanotrofio. Sul posto viene realizzato da un ingegnere un disegno, richiesta ufficiale per la costruzione di questo nuovo centro di primo-soccorso. Dopo che le autorità locali l'hanno approvato e rilasciato, in tal caso posso iniziare a costruire questa piccola clinica. Dopo tredici anni di aiuti economici, utilizzando i risparmi di una vita e persino dopo aver venduto la casa in Lanusei; riuscendo a completare gli edifici e la costruzione della scuola, purtroppo i miei risparmi sono quasi via. Per questo attraverso questo sito chiedo aiuto, grazie a loro che mi danno la fiducia.

Mi rivolgo umilmente a tutti voi; e attraverso voi a tutti coloro che desiderano fornire assistenza finanziaria a questa triste realtà. Da parte mia, vi prometto che ogni centesimo donato sarà un aiuto diretto. Attraverso questa pagina è possibile seguire gli sviluppi del nostro lavoro sul campo, visualizzare le foto del "prima" e del "dopo", seguire i lavori di costruzione del terzo blocco della struttura e della recinzione attraverso reportage fotografici e video-grafici; ed un resoconto tempestivo di ciò che facciamo realmente in loco. Per Katugo e per i tanti orfani dell'Uganda, speranza e futuro di un Paese tanto ferito, quanto orgoglioso e stupendo. 

Con un grazie di cuore per la vostra fiducia.

Piu video e foto via: https://gofund.me/4954cede

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 29-04-2022 gestart
206x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Gianni Franceschi

Gianni Franceschi

1 donaties
€ 500 van € 37000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 29-04-2022 gestart
206x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog