De actiebeheerder heeft het doneren gedeactiveerd. Doneren is niet meer mogelijk.

NEE tegen het huidige beleid. NEE tegen CST. Wie strijdt mee?

NEE tegen het huidige beleid. NEE tegen CST. Wie strijdt mee?

Wij gaan niet akkoord met de huidige gang van zaken. NEE tegen het beleid, NEE tegen CST.

 

Doneren is niet meer mogelijk

Sinds 2020 verstuur ik brieven, bel en mail ik. 

Heb ik al 1000’en uren research erop zitten. 

Maar, met juridische stappen heb ik gewacht totdat de strijd de moeite waard was.

Die tijd is aangebroken.

Graag wil ik naast ‘nee’ zeggen op social media, óók juridisch de grens aangeven, want genoeg is genoeg!

Wanneer ons cruciale informatie en transparantie wordt onthouden, ga ik er zelf naar op zoek.

Wanneer we wettelijk en medisch worden aangevallen, klaag ik dat juridisch aan.

Dàt is nu eenmaal de eerste stap.

Ik wil binnen 2 jaar niet horen: ”Het enige wat je had moeten doen, was een rechtszaak voeren.” Daarom voer ik hem NU.

Nu, nu het nog kan... Want stilletjes aan wordt burgers ‘het recht op wettige zelfverdediging’ ontnomen. Als we nù niet ageren, is het straks wellicht te laat.

 

Als ik niets doe, is het slaagpercentage 0%.

Als ik iets doe, is het m.i. 30%.

Voor mij, is dat voldoende om te ageren.

Ook wil ik later mijn kind in de ogen kunnen kijken en zeggen: ”Lieve schat, mama en zovele andere bondgenoten, hebben er àlles aan gedaan om dit onrecht te bestrijden!“.

Want, als een overheid haar burgers shamed en afdreigt, hun relaties, vrijheid, welzijn en fysieke integriteit aantast, is het mijn plicht als burger én als ouder een aanklacht in te dienen. Met klagen alleen geraak ik nergens.

Maar ook ‘in mijn eentje’ geraak ik nergens.

Vandaar deze oproep aan jullie, mijn bondgenoten: wie strijdt er met mij mee?

Ik nam alvast een advocatenteam onder de arm en heb minstens twee pistes om de laatste maatregelen en hun verantwoording daartoe aan te vechten. 

Rekening houdend met het feit dat we in beroep of verder moeten gaan, worden de nodige kosten geschat op €35.000 (incl. btw, kosten m.b.t. advocaat en gerechtsdeurwaarder, funding website en bijkomende kosten indien we verliezen). We beginnen er echter al aan vanaf dat we €10.000 hebben kunnen ophalen.

Naast het feit dat ik bereid ben om mijn nek uit te steken en om àl mijn tijd in dit initiatief te steken, leg ik ook persoonlijk de eerste €1.000 op tafel.

Hierna staat het iedereen vrij om bij te dragen naar eigen vermogen en goeddunken. Wij zijn jullie alvast SUPERdankbaar voor èlk bedrag, klein of groot! Ook een DIKKE merci aan bondgenoten die financieel geen bijdrage kunnen leveren maar wel ruchtbaarheid geven aan onze steunactie. Ieder zijn steentje...

#SamenSterk

PS: meer details m.b.t. de aanklacht, funding, etc. vinden jullie onder het gedeelte ‘praktisch’.

Warme groet

Stavroula Krallis

 

PRAKTISCH:

-er lopen al meerdere rechtszaken en dat juichen we toe! Hoe meer verschillende invalshoeken (andere aanpak én andere advocatenkantoren) via rechtszaken in verschillende regio’s (andere rechters) en op verschillende tijdstippen, hoe beter. Onze aanklacht verschilt alvast met de lopende rechtszaken en werkt dus aanvullend.

-belangrijk om weten qua bewijslast, is dat er een verschil is tussen een ‘aanklacht vanuit het individu’ en een ‘(straf)klacht tegen het individu’ (bv. wanneer een burger een boete heeft gekregen, omdat hij zich niet aan de maatregelen heeft gehouden). Bij het tweede ligt de bewijslast bij de tegenpartij (de staat). Bij het eerste (bv. wanneer een burger de overheid aanklacht voor het voeren van slecht beleid en invoering van de CST) ligt de bewijslast bij degene die de aanklacht heeft neergelegd.

-de funding wordt gedaan voor een schadeclaim tegen de Belgische Staat en het Vlaams Gewest wegens foutief verzuim bij een wetenschappelijk gefundeerde aanpak van de COVID-crisis, met prejudiciële vraagstellingen wat betreft de beide decreten tot het invoeren en uitbreiden van het toepassingsgebied van de CST enerzijds, en het bij KB en nadien bekrachtigingswet afkondigen van de nationale noodtoestand anderzijds. Daarbij staat misbruik van het machtsapparaat om grondrechten te beknotten centraal. De aanpak van een langdurige gezondheidscrisis wordt gevoerd naar de waan van de dag en zonder deugdelijke wetenschappelijke en juridische onderbouwing. Onder de dekking van de bescherming van de volksgezondheid worden andere grondrechten uitgehold en vergaand aangetast. Van een op kennis en zorgvuldig onderzoek gesteunde afweging van grondrechten is al lang geen sprake meer. De recente decreten en wetten dienen door het Grondwettelijk Hof te worden beoordeeld. De noodtoestand wordt lichtzinnig afgekondigd en de maatstaf waarop dit gebeurt, is bedenkelijk. Er zal een gezamenlijke claim tegen verschillende overheden worden ingesteld. Om deze claim praktisch haalbaar te houden, wordt hij beperkt tot maximum een 10-tal participanten met sterke claims. Wie hiervoor in aanmerking wilt komen, stuur een mailtje naar aanklacht@protonmail.com 

-van zodra de funding voor minstens €10.000 rond is, kan de aanklacht verder worden uitgewerkt. De inhoud hiervan blijft o.w.v. strategische redenen vertrouwelijk zolang het een ‘ontwerpversie’ betreft. We zijn immers niet alleen op het internet. Uiteraard wordt deze ontwerpversie van de aanklacht, achter de schermen, óók besproken met sterke ‘kennis- en ervaringsprofielen’ uit onze ‘groep van bondgenoten’. Echter, publiekelijk communiceren over de precieze inhoud van de aanklacht zal wijselijk pas gebeuren vanaf neerlegging.

-je kan zowel anoniem als niet-anoniem bijdragen. Als we binnen de 2 weken niet de kaap van €10.000 zouden halen, zullen alle (niet-anonieme) gelden worden teruggestort. Let wel, terugstorten kan uiteraard énkel als mensen niet-anoniem hebben gestort (m.a.w. u liet uw emailadres achter). Bedragen die anoniem werden gestort, kunnen logischerwijs dan ook niet worden teruggestort en zullen daarom worden gedoneerd aan een nader te bepalen goed doel.

-er werd een rekening geopend door gerechtsdeurwaarder Courboin dewelke attesteert dat de gelden énkel gebruikt zullen en kunnen worden om de erelonen van het advocatenkantoor, de deurwaarderskosten, fundingkosten en verdere gerechtskosten te betalen. Deurwaarder Courboin attesteert eveneens, dat als we binnen de 2 weken niet de kaap van €10.000 halen, alle (niet-anonieme) gelden zullen worden teruggestort.

-veel bondgenoten uit Nederland wilden ook graag doneren. We hebben dit speciaal nagevraagd en het kan! Dus bondgenoten die in Nederland wonen, kunnen eveneens doneren.

-tot slot, steunen is geen vereiste, het màg. Bovendien stort je wat je zelf wilt en kàn. Wij zijn jullie alvast SUPERdankbaar voor èlk bedrag, klein of groot!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 17-11-2021 gestart
15186x bekeken

Actie georganiseerd door:

Stavroula Krallis

Stavroula Krallis

 

Doneren is niet meer mogelijk

Donaties

 
Toon alle donaties
op 17-11-2021 gestart
15186x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog