Real emotioneel welzijn

Real emotioneel welzijn
Valentijn Vangronsvelt

Heerlijkheid om in eerlijkheid te zijn. Bovenstaande actiefoto is van een schilderwerk wat ik zelf heb gemaakt.

 
€ 0 ingezameld

Real, echt zijn

Het woord Real, in de betekenis van het woord, alleen maar echt kan zijn, in wat dit woord, in de Nederlandse vertaling vanuit het Spaans, Duits en Engels echt betekend. Wat betekend het woord echt dan echt? Voor hoever zouden mensen de hier onder staande vraag dan kunnen beantwoorden?  

Waar gaat het in het leven echt om?

Voor hoeveel zouden mensen zich dit dan echt  kunnen Realiseren, om hieraan woorden te kunnen geven? Voor hoever zouden ze dan hierin wel echt eerlijk kunnen zijn? Voor hoever zou de waarheid hierin niet anders zijn dan je denkt, als het over het leven gaat? Zo zit als je goed kijkt, het woord Real in vette letters, in deze vraagstelling vervat. Het om deze reden is dat de naam van dit fonds Real is.

Hierbij het doel van het fonds Real is, om tot een antwoord te komen op deze vraag. 

Zou deze doelstelling vanuit een realistische blik, in een nuchtere kijk op de realiteit, uit het kille rationele denken uitvoerbaar kunnen zijn? Voor hoeveel zou de realiteit van het leven niet meer zijn dan wat je vanuit het denken kan realiseren? Voor hoeveel zouden mensen zich nog echt kunnen realiseren waar het in het leven echt om gaat. Het gaat om een dieper gelegen realiteit die verder gaat dan de horizon van in de beperking vanuit het denken. Het doel in deze realisatie alleen maar echt kan zijn in dat waarvoor het staat, waar in het leven echt om gaat. Dit iets zou kunnen zijn van in een realiteit van dat wat voor zich spreekt. Het zo over dingen gaat, die in tegenstelling zoals het op het eerste zicht lijkt, heel vanzelfsprekend zijn. De vraag hierbij zal zijn, of we wel echt in staat zijn om hierbij in  openheid en eerlijk zonder schroom met elkaar hierover te spreken.

Hebben we dit als kind dan niet geleerd? We het mogelijk niet meer kunnen realiseren, hoe we als kind deze realiteit hebben beleefd. We het zo ook niet kunnen weten vanuit dit bewustzijn. Mensen zo zich eigenlijk zo ook niet meer willen en kunnen realiseren, dat de waarheid kwetst. Ze dit liever niet willen inzien en daarom liever weg vluchten van wat ze voelen. Mensen zo alleen maar kunnen zijn in eenzaamheid in het donkere duistere onderbewustzijn, waarin ze niet meer bewustzijn vanuit het bewustzijn van in wie ze zelf zijn. Ze zo zonder dit te realiseren alleen maar kunnen zijn in pijn. 

Daarom het fonds Real, een fonds is dat budgetten inzamelt, om organisaties en individuele personen het mogelijk te kunnen maken om via cursus en training meer emotioneel welzijn te kunnen realiseren. Het zo een realisatie zou mogen zijn om mensen vanuit hun jeugd als kind te kunnen leren hoe met elkaar leren samen te leven van in de beleving, vanuit gewaarwording, in  wie ze zelf zijn. Het zo een realisatie mogen zijn dat dit veel minder vanuit het denken hoeft te geburen. Mensen hierbij leren communiceren vanuit ervaring, waarin het echt duidelijk kan worden. Het dan voor hun niet meer nodig is om vanuit het denken, hunzelf te negeren. Mensen dan niet meer zo makkelijk vanuit vertwijfeling in eenzaamheid terug vallen, waardoor mensen hun beter in hun vel voelen. Er dan ook betere relaties mogelijk zijn tussen mensen. Zo ook alles van het leven eenvoudiger zou kunnen zijn, zoals het leren op school, het aanleren van vaardigheden of een job uitoefenen. Zo ook trauma's en tegensloegen makkelijker verwerkt kunnen worden. Het dan hierbij makkelijker is om tot goede oplossingen te kunnen komen.

De methodieken meer algemeen kunnen worden in het alledaagse leven. Kinderen zo in hun opgroeien vanuit toepassing van pedagogische methodieken, door de ervaring vanuit oefening open en eerlijk leren te communiceren, vanuit eigen ervaring in wie ze zelf zijn. Opdat ook volwassenen hiertoe de kans zouden krijgen door toepassing van deze methodieken, in een therapeutische setting.  Zo ook deze methodieken meer opgang kunnen vinden in therapeutische settingen bij volwassenen.

Het hierbij gaat over de toepassing van verschillende communicatie en bewegingsmethodieken, die er bestaan om dit te kunnen realiseren.

Opdat deze methodieken meer opgang zouden kunnen vinden in deze saaie, kille, rationele maatschappij. Zo de ingezamelde budgetten voor organisaties zoals scholen of psychiatrische ziekenhuizen enz, waaraan deze budgetten worden uitgekeerd, het mogelijk maakt om hiermee een organisatie in te huren die hierin opleidingen aanbieden. 

Je hierbij de vraag kan stellen of voorkomen niet beter is dan genezen. Jong geleerd, is oud  gedaan.

Hierbij ook individuele personen de kans te geven, om bijvoorbeeld door het beoefenen van verdedegingssport, een betere agressie beheersing op te bouwen.

Zo ook hierbij het belangrijk is om mensen te sensibiliseren, waardoor ze het belang van deze  methoden zich beter kunnen realiseren.

Deze methodieken zijn in twee groepen in te delen. De eerste groep zijn methoden waarin je leert te communiceren vanuit wie je bent, waardoor dit duidelijk kan worden, en er hierdoor begrip kan zijn voor elkaar.

https://www.ligand.be

/ Een organisatie die vormingen aanbied voor organisaties die werken met jongeren, zoals scholen om door communicatie, conflicten op een open en eerlijke manier op te kunnen lossen.

https://www.oranjehuis.be/columbus

 Die hierin ondersteuning aanbied in gezinnen, en dit is een onderdeel van dezelfde organisatie waarvan Ligant deel uitmaakt.

https://remember-openhartcirkels.be

/ Deze organisatie organiseert cursussen en bijeenkomsten, openhart cirkels genaamd, waarbij er openhartig met elkaar kan gesproken worden.

https://www.kivaschool.be

/ontdek-

kiva/pestproblemen-aanpakken/  Pestproblemen voorkomen en aanpakken vanuit open communicatie.

De tweede categorie zijn methodes waarbij je vanuit ervaring, door fysieke oefening van een bewegingsmethogiek leert over jezelf, waarbij je eerlijk durft te zijn in de communicatie.

https://www.sherborne.be

/ Een bewegingspedogiek om op een speelse manier, vanuit de ervaring uit fysieke oefeningen te kunnen leren vanuit het bewustzijn van in wie je bent. Dit zo ook de sociale ontwikkeling stimuleert. Het hierbij gaat zowel gaat om oefeningen die je individueel doet als in contact met de ander.

https://instituutorshof.be

/ Het hierbij gaat om emotioneel lichaamswerk, waarin het spelende kind centraal staat. Het hierbij gaat om wie je zijt vanuit je Wortels. Dit door spelenderwijs fysieke oefeningen te doen, om hierbij vervolgens stil te komen staan bij het lichamelijk gewaar zijn, in een meditatief moment. Het hierbij om een combinatie van oefeningen gaat die individueel en in contact met anderen worden uitgevoerd, zoals yoga, meditatie, ademhalingen oefeningen, relaxatie, dansen, spelen en stoeien, bio energetica. Ook oefeningen zoals in bomen klimmen om door bewuste beleving je eigen grens op te zoeken. Het hierbij niet gaat om de prestatie maar om de fysieke beleving. Deze oefenmethode is er op gericht om verdrongen emoties te kunnen toelaten. Deze emoties hierbij dan ook geuit kunnen worden in een veilige setting, waarbij in gesprekken onder de deelnemers, onder begeleiding van een therapeut, belemmerende gedachtes worden doorzien.   

https://www.rotsenwater.nl

/ Een psych fysieke methode waarbij de deelnemers zichzelf leren kennen vanuit zowel hun zwakke kant als hun sterke kant. Rots staat voor sterk en water staat voor zwak, in wat dit de sterke kant is in de stroom van openheid en eerlijkheid.

Het hierbij gaat om verschillende methodieken.

Maar zou er een methodiek bestaan die beter of slechter is dan de andere. Opdat verschillende facetten van deze methodes met elkaar kunnen gecombineerd kunnen worden, om te kunnen groeien naar meer openheid en eerlijkheid. Het dus hierbij om methodieken gaat die bij elkaar aansluiten.

Giften zijn mogelijk aan het Oranjehuis. Moorseelsesstraat 146, 8501 Kortrijk

BE73 4600 8015 3160 Met als vrije mededeling Gift Real Emotioneel welzijn. gift Real is ook al voldoende.

Alles is een, waarin alles de eenheid is.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 17-04-2023 gestart
553x bekeken

Actie georganiseerd door:

Valentijn Vangronsvelt

Valentijn Vangronsvelt

 
€ 0 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 17-04-2023 gestart
553x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog