Samen sterk: Steun twee jonge zusjes na het verlies van hun vader

Samen sterk: Steun twee jonge zusjes na het verlies van hun vader

Na een zware alcoholverslaving stapte hun vader uit het leven waardoor zij achterblijven met de financiële gevolgen

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Beste familie, vrienden en medelevenden,

Met een zwaar gemoed delen we deze GoFundMe-pagina met jullie. Onze papa, na jarenlang te hebben gevochten tegen zijn alcoholverslaving, heeft helaas besloten om uit het leven te stappen. Dit verlies heeft een diepe wond geslagen in ons leven en laat een onmetelijke leegte achter.

Naast het verdriet van zijn overlijden worden we nu ook geconfronteerd met een andere harde realiteit. Namelijk een financiële last die onze familie dreigt te verstikken. Als gevolg van onze papa zijn verslaving heeft hij de huurwoning, waarvoor onze mama officieel nog in het huurcontract staat, ernstig verwaarloosd. 

Hoewel zij al geruime tijd niet meer in het huis woont, noch wijzelf, is zij nooit officieel uit het huurcontract geschrapt. Nu onze papa er niet meer is, wordt mama juridisch gezien verantwoordelijk gesteld voor deze kosten, een financiële last die wij onmogelijk alleen kunnen dragen. De schade wordt geschat op meer dan €20.000. Daarbovenop komen ook nog de kosten voor het leegmaken van de woning en de begrafeniskosten.

Deze onverwachte last drukt zwaar op onze familie, vooral op mama. Zij staat er nu alleen voor, belast met de emotionele en financiële gevolgen van dit tragische verlies en het onrecht om financieel verantwoordelijk te worden gesteld voor een situatie die we zelf niet veroorzaakt hebben. 

Als jonge dochters van 16 en 18 jaar oud voelen we ons machteloos en overweldigd door de last die op onze schouders rust. We zijn vastbesloten om onze moeder te steunen en samen door deze moeilijke tijd heen te komen, maar we hebben jullie hulp en steun nodig om ons leven weer op te bouwen na deze moeilijke periode.

Elke donatie, hoe klein ook, zal een enorm verschil maken voor ons gezin. Met jouw hulp kunnen we de financiële druk verlichten en ons richten op het verwerken van ons verdriet en het ondersteunen van elkaar in deze moeilijke tijd.

Dank jullie wel voor het overwegen van een bijdrage en voor het delen van ons verhaal. Samen kunnen we deze uitdagingen overwinnen en hoop brengen in het leven van onze familie.

Met oprechte dankbaarheid,

Rowie & Nica

Cher famille, amis et personnes compatissantes,

C'est le cœur lourd que nous partageons cette page GoFundMe avec vous. Notre papa, après des années de lutte contre son addiction à l'alcool, a malheureusement décidé de mettre fin à sa vie. Cette perte a laissé une profonde cicatrice dans nos vies et un vide immense.

En plus du chagrin de son décès, nous sommes maintenant confrontés à une autre réalité difficile. Notre famille est menacée d'être écrasée par un fardeau financier. En raison de l'addiction de notre papa, il a gravement négligé la maison louée, pour laquelle notre maman est toujours officiellement inscrite au contrat de location.

Bien qu'elle ne vive plus dans la maison depuis un certain temps, ni nous-mêmes, elle n'a jamais été officiellement retirée du contrat de location. Maintenant que notre papa n'est plus là, juridiquement, maman est tenue responsable de ces frais, un poids financier que nous ne pouvons pas porter seuls. Les dommages sont estimés à plus de 20 000 €. S'ajoutent à cela les frais de vidage de la maison et les frais funéraires.

Cette charge inattendue pèse lourdement sur notre famille, surtout sur maman. Elle se retrouve seule, chargée des conséquences émotionnelles et financières de cette perte tragique et de l'injustice d'être tenue financièrement responsable d'une situation que nous n'avons pas causée.

En tant que jeunes filles de 16 et 18 ans, nous nous sentons impuissantes et submergées par le poids qui repose sur nos épaules. Nous sommes déterminées à soutenir notre mère et à traverser ensemble cette période difficile, mais nous avons besoin de votre aide et de votre soutien pour reconstruire nos vies après cette période difficile.

Chaque don, aussi petit soit-il, fera une énorme différence pour notre famille. Avec votre aide, nous pouvons alléger le fardeau financier et nous concentrer sur notre deuil et le soutien mutuel en cette période difficile.

Merci beaucoup d'envisager de contribuer et de partager notre histoire. Ensemble, nous pouvons surmonter ces défis et apporter de l'espoir dans la vie de notre famille.

Avec une gratitude sincère,

Rowie & Nica

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 26-04-2024 gestart
6257x bekeken

Actie georganiseerd door:

Elke Schumann

Elke Schumann

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 26-04-2024 gestart
6257x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog