School supplies for children in Ghana

School supplies for children in Ghana
Aicha Ouro-Afa
Deel deze actie

Veel families in Ghana hebben niet de financiele mogelijkheid om schoolmaterialen te kopen voor hun kinderen.

9 donaties
€ 210 van € 3000 ingezameld
Beschikbaar in:  Engels

English

Assalaam alaikum/Hello.

Many families in Ghana don‘t have the financial means to purchase educational resources for their children.

My name is Aicha. Ghana is my home country. I currently live in Netherland and will complete my education as a childcare provider this year.

After this training I will go to Ghana to do voluntary work there for 1 year. My goal is to raise money to give to a primary school in Ghana (Accra). The school can use the money to provide the children with lunch and school materials such as school books, pen, pencil, notebooks etc.

I ask you not to only donate but also to share this so others will know about it and also share.

And if you can’t give some money , some other things such as pens, notebooks, shoes and or clothing, etc. Would be very useful you can send me a message on here or on my social media listed below .(only for the people living in Arnhem and surroundings)

Don't forget every euro counts, Even if it's only 1,-, it will make the children, the school and of course myself so very happy.

It is important to know that your donations have arrived in good hands.

So I will post pictures on my

Instagram: _charityghana 

Snapchat: xaicha_stuff

Here is an Islamic hadith on the benefits of giving sadaqa/charity.

Abu Hurayrah narrated that the said salla-llahu 3alyhi-wa-sallam said:

“There is not a day when the people arise two angels come down and one of them says, 'O Allah, give recompense to the one who spends sadaqah,' and the other says, 'O Allah, destroy the one who spends not. "

(al-Bukhari and Muslim)


On the day of judgement, there will be no shade except the shade of Allah. Those who give sadaqah in secret that his left hand does not even know what his right hand has given are so beloved by Allah that Allah will shade them by His Shade, among seven other people.

The Prophet ﷺ said, “Seven (people) will be shaded by Allah by His Shade on the Day of Resurrection when there will be no shade except His Shade. 

(al-Bukhari and Muslim)

This is one of the benefits of giving a sadaqa, which is that it is a good deed that saves you from hellfire, even if it is just a minor sadaqa! And each of the benefits and benefits of a sadaqa actually has its own sermon of reading. A sadaqa wipes out the sin, the Prophet says: “And the sadaqa quenches sin as water quenches fire. An advantage that you do not quickly think of, namely that a sadaqa is a remedy for physical complaints and diseases.” For he who created you and ordained you to be sick has sent a messenger who taught us: "Heal your sick with a Sadaqah."

 

Sadaqah/charity is a beautiful act that is due upon every Muslim every day. It instills compassion and empathy in the heart of the doers and eases the beneficiaries in multiple ways. 

Every act of kindness is sadaqah (Sahih Muslim) and Allah loves those who offer sadaqah so dearly that on the day of judgment, He will shade those who give sadaqah in complete secrecy with His Shade and call those who give sadaqah regularly to enter Jannah from Baab as-Sadaqah.

Netherlands

Assalaam alaikum/Hallo.

Mijn naam is Aicha. Ghana is mijn geboorte land. Momenteel woon ik in Nederland en rond ik mijn opleiding pedagogische medewerker af dit jaar. 
 

Na deze opleiding ga ik naar Ghana om daar vrijwilligerswerk te doen voor 1 jaar . Mijn doel is geld in te zamelen en te doneren aan een basisschool in Ghana (Accra). De school kan het geld gebruiken om de kinderen te voorzien van lunch en school materialen zoals schoolboeken, pen, potlood, notitieboekjes etc. 

Ik vraag jullie niet alleen om te doneren maar ook om de actie verder te delen.

En zo nodig als jullie wat anders dan geld kwijt kunnen zoals Pennen, schriften, kleding etc. Kunnen jullie mij berichten (graag alleen voor de mensen wonend in Arnhem en omstreken)

Vergeet niet elke euro telt ,Al is het maar 1,- , het zal de kinderen ,de school en natuurlijk ikzelf zo erg blij maken.

het is belangrijk om te weten dat jullie donaties goed zijn aangekomen.

En daarom zal ik foto’s en video’s plaatsen op mijn Instagram: _charityghana en Snapchat: xaicha_stuff.

hierbij een Hadith over de voordelen van het geven van sadaqah/liefdadigheid.

Abu Hurayrah heeft overgeleverd dat de profeet salla-llahu 3alyhi-wa-sallam heeft gezegd:

"Er is geen dag waarop de mensen opstaan of twee engelen komen neer en een van hen zegt: "O Allah, geef vergoeding aan degene die sadaqa uit geeft," en de ander zegt: "O Allah, vernietig degene die niet besteedt."

(al-Boekhaari en Moeslim)

“Er zijn zeven soorten mensen aan wie Allah schaduw zal geven op de Dag dat er geen schaduw zal zijn, behalve de schaduw die Hij geeft. Een van deze personen is iemand die in het geheim liefdadigheid geeft, zodanig dat zijn linkerhand niet weet wat zijn rechterhand gegeven heeft.

(al-Boekhaari en Moeslim)

Dit is één van de voordelen van het geven van een sadaqa, namelijk dat het een goede daad is waarmee je jezelf kunt behoeden van het hellevuur, ook al is het maar een kleine sadaqa! En elk van de voordelen en gunsten van een sadaqa verdienen eigenlijk een eigen preek of lezing. Een sadaqa veegt de zonden weg, de Profeet zegt: “En de sadaqa dooft de zonde zoals het water het vuur dooft. Een voordeel waar je niet snel aan denkt, namelijk dat een sadaqa een middel is tegen lichamelijke klachten en ziekten.” Want degene die jou geschapen heeft en heeft voorbestemd dat jij ziek bent heeft namelijk zijn boodschapper gezonden die ons geleerd heeft: “Genees jullie zieke met een sadaqa.”

sadaqah is een mooie daad die elke moslim elke dag moet ondergaan. Het wekt mededogen en empathie in het hart van de doeners en verlicht de begunstigden op meerdere manieren.

Elke daad van vriendelijkheid is sadaqah (Sahih Muslim) en Allah houdt zo veel van degenen die sadaqah offeren dat Hij op de dag des oordeels degenen die sadaqah geven in volledige geheimhouding zal verduisteren met Zijn Schaduw en degenen die regelmatig sadaqah geven zal oproepen om Jannah binnen te gaan van Baab as-Sadaqah.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
2 weken geleden gestart
432x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Aicha Ouro-Afa

Aicha Ouro-Afa

9 donaties
€ 210 van € 3000 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
2 weken geleden gestart
432x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog