Steun Palestijnse organisaties voor een rechtvaardige vrede in Palestina

Steun Palestijnse organisaties voor een rechtvaardige vrede in Palestina
Justice Now

Échte vrede begint met volledige erkenning van de rechten en het leed van de Palestijnen. Steun de boodschap en doneer!

 
Download de poster hier (gratis)
Bestel de poster & zine hier (gratis)

Lees onze zine over Gaza/Palestina hier (gratis)

Print de zine hier zelf uit (gratis)

Volg ons op Instagram

 

Vrede is (helaas) niet genoeg

Terwijl de wereld toekijkt vindt er in Gaza een genocide plaats. Een onmiddellijk staakt-het-vuren is een belangrijke eerste stap om de huidige wandaden van Israël een halt toe te roepen. Maar voor een duurzame oplossing is er meer nodig. Want ook een terugkeer naar de status quo van vóór oktober 2023 is een terugkeer naar structureel geweld en apartheid. Al meer dan een halve eeuw begaat Israël stelselmatige schendingen van de Palestijnse onafhankelijkheid, weigert het land de Palestijnse bevolking gelijkwaardig te behandelen, en ontkent de staat het door de VN erkende recht op terugkeer voor alle verdreven Palestijnen. Daarmee is het beleid van Israël de voornaamste bedreiging voor echte vrede. En dan geldt ook dat, als het huidige escalerende geweld tegen de inwoners van Gaza gestopt kan worden, Israël verantwoording moet afleggen voor het vernietigen van 39.000 Palestijnse levens en het plegen van genocide. Want zonder gerechtigheid voor het Palestijnse volk kan duurzame vrede niet bestaan.

In ons land erkennen veel organisaties, politieke partijen en individuen het belang van rechtvaardigheid voor de Palestijnen echter niet. Daarom verspreiden we de bovenstaande poster. Met de spreuk Justice Now willen we solidariteit tonen met de Palestijnen, en publiek bewustzijn creëren over het feit dat rechtvaardigheid een belangrijke voorwaarde is voor duurzame vrede. Deze poster wil daarmee in dialoog treden met de Peace Now-poster die aan populariteit wint. Onze poster is dus een aanvulling - en geen tegenreactie - op die boodschap. 

 

Doe je mee?

De actie gaat verder dan het verspreiden van een leus. We willen namelijk een dringende oproep doen. Terwijl Europese overheden – waaronder de Nederlandse – uitingen van steun aan de Palestijnen tegenwerken en verbieden en Israël actief steunen, zetten Palestijnse maatschappelijke organisaties in Europa zich onverminderd in voor gerechtigheid. Maar hun strijd van onderop kost veel energie, tijd en geld. Om hun strijd bij te staan roepen we daarom op tot donatie, het zetten van politieke druk op de Nederlandse regering, en een boycot van Israëlische producten. Wat ons betreft gaat elke uiting van solidariteit namelijk gepaard met materiële steun. Doe je mee? 

 1. Je kunt hier beginnen met een donatie (scroll naar beneden om meer te lezen over de organisaties die wij met deze actie ondersteunen).
 2. Verder kun je de poster hier gratis bestellen of downloaden om deze op je eigen manier te verspreiden. Ook kun je de poster op sommige locaties ophalen (voor nu alleen nog in Utrecht, scroll naar beneden voor een lijstje van ophaalpunten). Scroll naar beneden voor een uitleg van het posterontwerp.
 3. Hieronder kun je onze zine lezen en verspreiden om jezelf en anderen meer te leren over wat er nu in Gaza/Palestina gebeurt. Onderaan deze pagina vind je tot slot informatie over hoe je kunt boycotten, en vindt je nuttige links en bronnen als je meer wilt kijken of lezen over de achtergronden bij de huidige genocide in Gaza.

Lees hier onze zine over Gaza/Palestina (gratis)

Print de zine hier zelf uit (gratis)

 

De donatie-actie

We willen je vragen om, indien je iets kan missen, een bijdrage te leveren aan Palestijnse organisaties die in Nederland actief zijn. Alle kleine beetjes helpen! Onafhankelijke Palestijnse maatschappelijke organisaties zijn, juist nu, van cruciaal belang. Deze organisaties bieden essentiële plekken van waaruit de maatschappelijke druk op politiek en bedrijven opgevoerd kan worden. Mede daarom worden ze dan ook door heel Europa aan banden gelegd. Door je donatie draag je bij aan het behoud van Palestijnse publieke ruimtes en organisaties in Nederland. De opbrengst wordt volledig en gelijkmatig verdeeld over de volgende doelen:

 

Plant een Olijfboom
Plant een Olijfboom ondersteunt sinds 2004 het verzet van Palestijnen tegen landconfiscatie door het aanplanten van gesponsorde olijfbomen. Op dagelijkse basis worden Palestijnse olijfboeren namelijk geïntimideerd, aangevallen, gedood en verdreven door Israëlische kolonisten. Daarnaast organiseert Plant een Olijfboom sinds 2021 'hulp waar nodig' via het Palestina Fonds. Ook zetten zij zich in voor bewustwording en voorlichting rondom de situatie van de Palestijnen, om zodoende rechtvaardige vrede met gelijkwaardigheid voor alle burgers, inclusief recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen, na te streven. Volg actuele en informatieve berichten via hun Instagram en kijk voor een overzicht van acties op planteenolijfboom.nl/help-gaza

 

Samidoun Nederland
Samidoun zet zich in voor de rechten van Palestijnse gevangenen. Israël houdt op grote schaal Palestijnen vast. Vele van hen zijn zonder aanklacht of proces vastgezet, en in Israëlische gevangenissen ondervinden deze Palestijnse gevangenen marteling en (seksueel) geweld. Terwijl Europese overheden zich weigeren uit te spreken tegen deze mensenrechtenschendingen, voeren ze sinds oktober 2023 wel de druk op Samidoun op. In Duitsland werd Samidoun al verboden.

 

Café Tabaria
Café Tabaria biedt ruimte om te leren over Palestina en de Palestijnse cultuur. In een poging om de ontmenselijking van Palestijnen tegen te gaan trekt dit Haagse pop-upcafé van locatie naar locatie. Zo faciliteert Tabaria ruimtes waar Palestijnen en supporters van de Palestijnse zaak samen kunnen rouwen, en verbinding zoeken met de Palestijnse cultuur. Café Tabaria host Palestijnse culturele evenementen, verspreidt bewustzijn rondom de geschiedenis en het heden van het Palestijnse volk, en ondersteunt belangrijke acties, zoals het werk van de Palestine Humanitarian Response en het #connectinggaza-project, waarbij er e-sims worden verzameld voor bewoners van Gaza zodat deze in contact kunnen blijven met de buitenwereld.

 

We zullen een klein deel van de opbrengst gebruiken voor de verdere verspreiding van de posters. Het is ook mogelijk dat er organisaties of doelen bij komen voor donatie. We blijven deze pagina updaten met de laatste info over de voortgang van de actie. Hierover willen we namelijk zo transparant mogelijk zijn. Heb je suggesties? Laat het ons weten! 

Wil je helpen met posters verspreiden en daar over praten? Stuur ons een mail! Wat je nog meer kunt doen is boycotten:

 

Boycotten

De website van de Boycott, Divestment & Sanctions-beweging (BDS) biedt inzicht in de banden die overheden en bedrijven hebben met Israël. Ook biedt de website resources en informatie over de onderdrukking van de Palestijnen, en deelt de site handvatten om bij te dragen aan een boycot van Israël. 

 

Verder lezen, kijken en helpen
 

Wetenschappelijke boeken en rapporten

 • Rashid Kalidi, The Hundred Years' War on Palestine (2020)
 • Noam Chomsky & Ilan Pappé, On Palestine (2015)
 • Ilan Pappé, Ten Myths About Israel (2017)
 • Maya Wind, Towers of Ivory and Steel: How Israeli Universities Deny Palestinian Freedom (2024)
 • Edward W. Saïd, Orientalism (1978)
 • Zie ook: dutchscholarsforpalestine.nl/books
 • Uitgeverij Verso Books biedt sinds Oktober 2023 gratis ebooks aan met informatie en inzichten over Palestina, geschreven door een breed scala aan auteurs en onderzoekers
 • Het Amnesty-rapport Israel’s Apartheid Against Palestinians uit 2022 biedt inzicht in het verregaande, discriminerende beleid van Israël jegens de Palestijnen.


Romans

 • Ghassan Kanafani, Mannen in de zon (1963)
 • Susan Abulhawa, Ochtend in Jenin (2006)
 • Sahar Khalifeh, My First and Only Love (2010)
 • Hala Alyan, Salt Houses (2017)
 • Susan Abulhawa, Against the Loveless World (2019)
 • Zie ook: dutchscholarsforpalestine.nl/books, under section ‘Cultural Resources: Fiction, Poetry, Prose and Youth’
   

Films

Documentaire

Websites en initiatieven 

 • Zie Docenten voor Palestina & Dutch Scholars for Palestine voor educatieve informatie over Palestina. Daarbij biedt ook Teach Palestine informatie en resources voor docenten die hun leerlingen willen onderwijzen over de situatie van de Palestijnen.
 • Steun de studentenprotesten en leer over academische medeplichtigheid.
 • Al-Haq is een Palestijnse mensenrechtenorganisatie die alle mensenrechtenschendingen op Palestijnse grond monitort. De organisatie deelt rapporten en informatie, en zet zich in voor de erkenning van Palestijnse mensenrechten.
 • Decolonize Palestine bundelt een breed scala aan bronnen–van korte filmpjes tot academische boeken–om tot inzicht te komen rondom de Palestijnse zaak.
 • Palestine Humanitarian Response is een Nederlandse campagne opgezet door Awni Farhat, een inwoner van Den Haag, om in het bijzonder de kinderen van Gaza te ondersteunen met activiteiten en medicijnen, te midden van de vernietiging van hun levens door het Israëlische leger.
 • De website van de Boycott, Divestment & Sanctions-beweging (BDS) biedt inzicht in de banden die overheden en bedrijven hebben met Israël. Ook biedt de website resources en informatie over de onderdrukking van de Palestijnen, en deelt de site handvatten om bij te dragen aan een boycot van Israël.
   

Bronnen uit de zine Wat gebeurt er in Gaza

 

Posterontwerp: het symbool van de sleutel

Op de poster is een sleutel afgebeeld. De sleutel is uitgegroeid tot een belangrijk symbool in de wereldwijde Palestijnse gemeenschap. In 1948 verdreef Israël 700.000 Palestijnen om hun land te claimen—een gebeurtenis die later te boek kwam te staan als de Nakba, ofwel catastrofe. Na de Zesdaagse Oorlog van 1967 breidde Israël nogmaals haar grondgebied uit, en 300.000 Palestijnen moesten vluchten. Het aantal vluchtelingen nam sindsdien alleen maar toe. Vandaag de dag leven er 5,9 miljoen Palestijnen in ballingschap—bijna de helft van alle Palestijnen ter wereld. De VN erkent hun recht op terugkeer, en hun recht op hun voormalig bezit, maar Israël weigert hierin mee te gaan. In tegendeel: Israël breekt internationale wet na wet, en heeft haar onderdrukking van de Palestijnen inmiddels opgevoerd tot een genocide. Als herinnering aan het recht op terugkeer staat de sleutel voor standvastigheid en gerechtigheid voor het Palestijnse volk. Rechtvaardigheid is de sleutel tot vrede.

 

Ophaalpunten (Utrecht)

Noordoost: Het Huis van Betekenis | Lauwerecht 10 | 3514 BB

Binnenstad: Savannah Bay | Telingstraat 13 | 3512 GV

West: Het Hof van Cartesius | Vlampijpstraat 94 | 3534 AR

 

Download de poster hier (gratis)
Bestel de poster hier (gratis)
Volg ons op Instagram

Lees hier onze zine over Gaza/Palestina (gratis)

 

 

Deze actie wordt mede mogelijk gemaakt door Utrecht BIJ1.

Real peace rests upon the full recognition of Palestinian rights and suffering. Support this message by donating!

 

Download our poster here (free)
Order our poster & zine here (free)
Follow us on Instagram

 

Peace is not enough

As the world watches, a genocide is taking place in Gaza. An immediate ceasefire could provide an important first step in halting the crimes committed by Israel. A sustainable solution, however, requires much more than a ceasefire: a mere return to the pre-October 2023 situation is not a return to peace, but a return to structural violence and apartheid. For more than half a century, Israel has systematically violated Palestinian independence, and subjected Palestinians to unequal policies and discrimination. Israel steadfastly denies exiled Palestinians their right of return–even though UN rulings require the country to uphold this right. Israel’s long-standing discriminatory policies, in short, are a fundamental threat to peace. This also means that if a stop to the current attacks on Gaza were to be achieved, Israel should still be held responsible for taking 39,000 Palestinian lives and for the genocide it has been committing. There can be no sustainable peace without justice for the Palestinian people.

Many organizations, parties and individuals in the Netherlands have failed to support the rights of the Palestinian people. That is why we decided to spread the poster below. Its call for Justice Now is an articulation of solidarity with the Palestinians, and an attempt to express that justice is a vital precondition for peace. In making this point, the poster aims to engage in a dialogue with the Peace Now poster that is currently gaining traction. Our poster is therefore complementary - and not in opposition - to its message.

 

Will you join us?

By spreading the poster, we hope to also spread an appeal. While European governments - including the Dutch government - criminalize and hinder expressions of justice for Palestine and actively support Israeli violence, Palestinian organizations have been vehemently defending justice. Their struggle, conducted in the face of increased censorship, takes time, energy, and resources. To support the struggle for justice and help facilitate spaces for resistance, we are therefore collecting donations. The QR-code on the poster leads to the donation page you’re currently on. And here, we’d like to urge you, and everyone else who reads this, to help donate, to help pressure Dutch politics, and to boycott Israeli products. We believe that every expression of solidarity should be accompanied by material support. Will you join us? 

 1. You can start by donating via this page. Scroll down to read more on the organizations we aim to support through our donation action.
 2. You can also order the poster for free, download it for free, or pick it up for free at our pick-up points (only in Utrecht for now, see locations below) and circulate it where and how you see fit. Scroll down to read more about the poster design.
 3. Towards the end of the page, we also provide several links to resources and information on the (historical) background behind the current genocide in Gaza.

 

Donation

Perhaps the QR code on the poster brought you here. Or perhaps you got here via another route. In any case: we’d like to ask you to donate to Palestinian organizations that are active in the Netherlands. Every little bit helps! Independent Palestinian organizations and spaces in the Netherlands are of vital importance. They offer a starting point for economic and political pressure, and campaigns for justice. Moreover, they are crucial for facilitating a flourishing Palestinian culture. All across Europe, however, governments are cracking down on independent Palestinian organizations. Your donation helps facilitate Palestinian public spaces and organizations in the Netherlands. All donations are used to support the following causes:

 

Plant een Olijfboom
Since 2004, Plant een Olijfboom (‘Plant an Olive Tree’) supports Palestinian resistance against land confiscation by planting sponsored olive trees. On a daily basis, Palestinian olive farmers are intimidated, attacked, killed and expelled from their own farms by Israeli colonists. With their Palestina Fonds ('Palestine Fund'), Plant een Olijfboom directly support these farmers whenever necessary. The organization also generates awareness regarding the situation of the Palestinian people. Follow their updates via Instagram or join an action - more info on planteenolijfboom.nl/help-gaza

 

Samidoun Nederland
Samidoun is an international Palestinian prisoner support organization. It aims to protect and uphold the rights of Palestinian political prisoners. On a tremendous scale, Israel imprisons innocent Palestinians–often without an official charge or trial. In Israeli prisons, many of these prisoners face torture and (sexual) violence. European governments have failed to denounce these grave violations of human rights. Instead, they have increasingly targeted and curtailed Samidoun since October 2023. Germany has already banned the German branch of the organization. 

 

Café Tabaria
Café Tabaria facilitates a space to learn about Palestine and its culture. In an active attempt to resist the dehumanization of Palestinians, the café, which is based in The Hague, hosts events and temporary cafe spaces at a variety of locations. Doing so, Tabaria opens up room to grieve and embrace Palestinian culture together. It allows Palestinians to reconnect with their culture, and helps others to get to know it. Café Tabaria organizes Palestinian cultural events, spreads awareness regarding the history and present of Palestinians, and hosts and supports valuable Palestinian organizations and networks (such as Palestine Humanitarian Response and the #connectinggaza e-sim project, which helps the people of Gaza remain in contact with the outside world).

 

A small portion of donations will be reserved for further printing costs. More organizations and causes might be added to the donation action; keep checking this page for more information. For transparency’s sake, we’ll make sure this webpage is always up to date. Did we miss an important Palestinian cause, resource or organization? Let us know!

Do you want to help spread the posters and get in touch about it? Send us an e-mail! You can also help by boycotting:

 

Boycott

The Boycott, Divestment & Sanctions-movement (BDS) reports which companies and governments support, and collaborate with, Israel. Their website offers resources and information about Israel’s oppression of Palestine, as well as ideas and guidelines for those interested in supporting a boycott of Israel.

 

Information on Israel’s systematic oppression of the Palestinians

 • Docenten voor Palestina, Dutch Scholars for Palestine and Teach Palestine offer educational information and resources on the Palestinian struggle.
 • Support the student protests and learn about academic complicity in the Netherlands.
 • Al-Haq is a Palestinian human rights organization based in the West Bank. It monitors human rights violations occurring in Palestinian regions, and publishes reports on these violations. It has been an important legal voice in the struggle for Palestinian justice.
 • Decolonize Palestine offers a wide range of sources–ranging from accessible videos to academic books–to inform people on the Palestinian cause.
 • Amnesty International’s 2022 report Israel’s Apartheid Against Palestinians offers insight into the far-reaching, structural human rights violations Israel perpetrates.
 • Teach Palestine offers information and resources for teachers.
 • Since October 2023, publisher Verso Books offers free ebooks, written by a broad range of authors and researchers, to provide information and insights regarding Palestine.

 

The key symbol 

The poster depicts a key, an important symbol in the global Palestinian community. In 1948, Israel drove 700,000 Palestinians from their homes to claim their land–an event now known as the Nakba, or catastrophe. After the 1967 six-days war, Israel again expanded its territories, exiling another 300,000 Palestinians. In subsequent years, the number of Palestinian refugees increased. Today, 5,9 million Palestinians live in exile–almost half of all Palestinian people. The UN recognizes their right of return and their right to reclaim their former property, but Israel refuses to do so. On the contrary: Israel has only ramped up its systematic oppression, which has now escalated into a genocide. As a reminder of the right of return, the key symbolizes Palestinian resilience and the struggle for justice.

 

Pick-up points (Utrecht)

North East: Het Huis van Betekenis | Lauwerecht 10 | 3514 BB

City centre: Savannah Bay | Telingstraat 13 | 3512 GV

West: Het Hof van Cartesius | Vlampijpstraat 94 | 3534 AR

 

Download our poster here for free
Order our poster here (free)
Follow us on Instagram

 

This action is partly made possible by Utrecht BIJ1.

السلام الحقيقي يعتمد على الاعتراف الكامل بحقوق الفلسطينيين ومعاناتهم. ادعم هذه الرسالة بالتبرع

 

قم بتحميل ملصقنا مجاناً هنا
قم بطلب ملصقنا هنا (مجاناً)
تابعنا على انستغرام

 

السلام (للأسف) لا يكفي

بينما يشاهد العالم، تحدث إبادة جماعية في غزة. إن الوقف الفوري لإطلاق النار يمكن أن يشكل خطوة أولى هامة في وقف الجرائم التي ترتكبها إسرائيل. لكن الحل المستدام يتطلب أكثر من مجرد وقف إطلاق النار: مجرد العودة إلى وضع ما قبل أكتوبر ٢٠٢٣ لا تعني عودة إلى السلام، بل عودة إلى العنف الهيكلي والفصل العنصري. لأكثر من نصف قرن، انتهكت إسرائيل الاستقلال الفلسطيني بشكل منهجي، وأخضعت الفلسطينيين للتمييز ولسياسات غير متكافئة. تحرم إسرائيل باستمرار الفلسطينيين المنفيين من حقهم في العودة إلى الأراضي الفلسطينية، وهو حقهم المكفول بأحكام الأمم المتحدة. باختصار، تشكل السياسات التمييزية التي تنتهجها إسرائيل منذ فترة طويلة تهديداً أساسياً للسلام. وحتى لو كان من الممكن وقف الهجمات الحالية على غزة، فلابد وأن تتحمل إسرائيل مسؤولية قتل ٣٥ ألف فلسطيني و الإبادة الجماعية التي ترتكبها. فلا يمكن أن يكون هناك سلام مستدام بدون تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

بالرغم من ذلك، فإن العديد من المنظمات والأحزاب والأفراد في هولندا لا يدركون أهمية دعم حقوق الشعب الفلسطيني. ولهذا السبب قررنا نشر الملصق أدناه. من خلال شعارنا "العدالة الآن" نود أن نعبر عن التضامن مع الفلسطينيين، ونشر الوعي عن حقيقة أن العدالة شرط مسبق وأساسي للسلام. من خلال توضيح هذه النقطة، يهدف الملصق إلى الدخول في حوار مع ملصق "السلام الآن" الذي يكتسب حاليًا قوة جذب في أوتريخت وما حولها. ولذلك فإن ملصقنا يكمل - ولا يتعارض - مع رسالة ملصق السلام.

 

هل ستنضم إلينا؟

ومن خلال نشر الملصق، نأمل أيضاً في نشر نداء. بينما تقوم الحكومات الأوروبية - بما في ذلك الحكومة الهولندية - بتجريم وإعاقة التعبير عن العدالة لفلسطين، ودعم العنف الإسرائيلي بشكل فعال، فإن المنظمات الفلسطينية تدافع بشدة عن العدالة. إن نضالهم، الذي يجري في مواجهة الرقابة المتزايدة، يستغرق وقتاً وطاقةً وموارداً. نقوم هنا بجمع التبرعات لدعم النضال من أجل العدالة، والمساعدة في تسهيل مساحات للمقاومة. يؤدي رمز الاستجابة السريعة (QR) الموجود على الملصق إلى صفحة التبرع التي تتصفحها حالياً. وهنا، نود أن نحثك، وكل من يقرأ هذا النص، على المساعدة في التبرع، والمساعدة في الضغط على السياسة الهولندية، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية. نعتقد أن كل تعبير عن التضامن يجب أن يكون مصحوباً بدعم مادي. هل ستنضم إلينا؟

 1. يمكنك البدء بالتبرع عبر هذه الصفحة. في أسفل الصفحة يمكنك قراءة المزيد عن تصميم الملصق، وعن المنظمات التي نهدف إلى دعمها من خلال عملية التبرع.
 2. يمكنك أيضاً تحميل صورة الملصق هنا مجاناً بنفسك، وتعميمها في المكان والطريقة التي تراها مناسبة.
 3. في نهاية الصفحة، نقدم أيضًا عدة روابط للموارد والمعلومات حول الخلفية (التاريخية) وراء الإبادة الجماعية الحالية في غزة.

 

التبرع

ربما جلبك رمز الاستجابة السريعة الموجود على الملصق إلى هنا. أو ربما وصلت إلى هنا عبر طريق آخر. على أية حال: نود أن نطلب منكم التبرع للمنظمات الفلسطينية الناشطة في هولندا. أي تبرع يساعد، مهما كان صغيراً! تعتبر المنظمات والمساحات الفلسطينية المستقلة في هولندا ذات أهمية أساسية، فهي توفر نقطة انطلاق للضغط الاقتصادي والسياسي، والحملات من أجل العدالة. علاوة على ذلك، فهي ضرورية لتسهيل ثقافة فلسطينية مزدهرة. ومع ذلك، في جميع أنحاء أوروبا، تقوم الحكومات باتخاذ إجراءات صارمة ضد المنظمات الفلسطينية المستقلة. تبرعك يساعد في تسهيل الأماكن العامة والمنظمات الفلسطينية في هولندا. يتم استخدام جميع التبرعات لدعم القضايا التالية:

 

Plant een Olijfboom

منذ عام ٢٠٠٤، تدعم منظمة Plant een Olijfboom ("ازرع شجرة زيتون") المقاومة الفلسطينية ضد مصادرة الأراضي من خلال زراعة أشجار الزيتون. يتعرض مزارعو الزيتون الفلسطينيون بشكل يومي للترهيب والهجوم والقتل والطرد من مزارعهم على يد المستعمرين الإسرائيليين. تدعم منظمة Plant een Olijfboom هؤلاء المزارعين بشكل مباشر كلما لزم الأمر من خلال "صندوق فلسطين". تعمل المنظمة أيضًا على نشر الوعي بشأن حالة الشعب الفلسطيني. تابع تحديثاتهم عبر انستغرام أو انضم إلى أحد نشاطاتهم - يمكنك قراءة المزيد من المعلومات على planteenolijfboom.nl/help-gaza

 

Samidoun Netherlands

"صامدون" هي منظمة دولية لدعم الأسرى الفلسطينيين. وتهدف إلى حماية ودعم حقوق السجناء السياسيين الفلسطينيين. تقوم إسرائيل بسجن الفلسطينيين الأبرياء على نطاق واسع - دون توجيه اتهامات أو محاكمات رسمية في كثير من الأحيان. وفي السجون الإسرائيلية، يواجه العديد من هؤلاء الأسرى التعذيب والعنف (الجنسي). لقد تقاعست الحكومات الأوروبية عن إدانة هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وبدلاً من ذلك، قاموا باستهداف وتقييد منظمة "صامدون" بشكل متزايد منذ أكتوبر ٢٠٢٣، وقد قامت ألمانيا بحظر الفرع الألماني للمنظمة.

 

Café Tabaria

يوفر مقهى طبريا مساحة للتعرف على فلسطين وثقافتها. وفي محاولة نشطة لمقاومة تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، يستضيف المقهى، الذي يقع مقره في لاهاي، فعاليات ومساحات مؤقتة للمقاهي في مجموعة متنوعة من المواقع. وبذلك يفتح طبريا المجال للحزن واحتضان الثقافة الفلسطينية معاً. فهو يسمح للفلسطينيين بإعادة التواصل مع ثقافتهم، ويساعد الآخرين على التعرف عليها. ينظم مقهى طباريا فعاليات ثقافية فلسطينية، وينشر الوعي بتاريخ الفلسطينيين وحاضرهم، ويستضيف ويدعم المنظمات والشبكات الفلسطينية القيمة (مثل الاستجابة الإنسانية الفلسطينية ومشروع الشرائح الإلكترونية #connectinggaza، الذي يساعد سكان غزة على البقاء على اتصال مع العالم الخارجي).

سيتم استخدام جزء صغير من التبرعات لتغطية تكاليف الطباعة الإضافية. قد تتم إضافة المزيد من المنظمات والقضايا إلى إجراء التبرع؛ استمر في مراجعة هذه الصفحة لمزيد من المعلومات. من أجل الشفافية، سوف نتأكد من أن صفحة الويب هذه محدثة دائمًا. هل نسينا قضية أو مورداً أو منظمة فلسطينية مهمة؟ أخبرنا!

 

المقاطعة

تقوم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) بالإبلاغ عن الشركات والحكومات التي تدعم إسرائيل وتتعاون معها، ويقدم موقعهم الإلكتروني موارد ومعلومات حول القمع الإسرائيلي لفلسطين، بالإضافة إلى أفكار وإرشادات للراغبين في دعم مقاطعة إسرائيل.

 

معلومات عن القمع الإسرائيلي الممنهج للفلسطينيين

 • "الحق" هي منظمة فلسطينية لحقوق الإنسان مقرها في الضفة الغربية. وهي ترصد انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في المناطق الفلسطينية، وتنشر تقارير عن هذه الانتهاكات. تُعتبر هذه المنظمة صوتاً قانونياً مهماً في النضال من أجل العدالة الفلسطينية.
 • يقدم موقع "إنهاء الاستعمار في فلسطين" مجموعة واسعة من المصادر - بدءاً من مقاطع الفيديو سهلة الفهم إلى الكتب الأكاديمية - لإطلاع الناس على القضية الفلسطينية.
 • يقدم تقرير منظمة العفو الدولية لعام ٢٠٢٢ بعنوان "الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين" نظرة ثاقبة للانتهاكات الهيكلية بعيدة المدى لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل.
 • تقدم منظمة "علِّم فلسطين" معلومات وموارد للمعلمين.
 • منذ أكتوبر ٢٠٢٣، تقدم دار النشرVerso Books كتباً إلكترونية مجانية، كتبها مجموعة واسعة من المؤلفين والباحثين، لتوفير معلومات ورؤى بخصوص فلسطين.

 

رمز المفتاح

يصور الملصق مفتاحاً، وهو رمز مهم في المجتمع الفلسطيني العالمي. في عام ١٩٤٨، طردت إسرائيل ٧٠٠ ألف فلسطيني من منازلهم للمطالبة بأراضيهم - وهو الحدث الذي يعرف الآن باسم النكبة. وبعد حرب الستة أيام عام ١٩٦٧، قامت إسرائيل مرة أخرى بتوسيع أراضيها ونفي ٣٠٠ ألف فلسطيني آخرين. وفي السنوات اللاحقة، ارتفع عدد اللاجئين الفلسطينيين، واليوم، يعيش ٥.٩ مليون فلسطيني في المنفى، أي ما يقرب من نصف الشعب الفلسطيني. تعترف الأمم المتحدة بحق هؤلاء الفلسطينيين في العودة وحقهم في استعادة ممتلكاتهم السابقة، لكن إسرائيل ترفض القيام بذلك. بل على العكس من ذلك، فقد كثفت إسرائيل قمعها المنهجي، والذي تصاعد الآن إلى إبادة جماعية. كتذكير بحق العودة، يرمز المفتاح إلى صمود الفلسطينيين والنضال من أجل العدالة.

 

قم بتحميل ملصقنا مجاناً هنا
قم بطلب ملصقنا هنا (مجاناً)
تابعنا على انستغرام

 

هذا النشاط ممكن بفضل Utrecht BIJ1.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 25-03-2024 gestart
2986x bekeken

Actie georganiseerd door:

Justice Now

Justice Now

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 25-03-2024 gestart
2986x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog