Support sports academies from Uganda/Steun sport academietjes uit oeganda

Support sports academies from Uganda/Steun sport academietjes uit oeganda
Stichting  Nedas

Donate to the sports academy of the Ugandan young boys? Doneren aan de sportacademietjes van de Oegandese jonge jongens?

 

imagine that you are still 9 years old. You like a lot of sports, each of which you practice more than well. Your parents cannot buy gym shoes and sportswear because your parents can hardly keep their heads above water financially and also  your sports academy has too little sports equipment!

Denk je eens in dat je nog 9 jaar bent. Je houdt van heel veel sporten, die je stuk voor stuk ook meer dan goed beoefent. Je ouders kan niet gymschoenen en sportkleding kopen want je ouders kunnen financieel nauwelijks het hoofd boven water houden en ook  jouw sportacademie heeft te weinig sport sportmateriaal!

Femo foundation Africa, together with Stichting Nedas, regularly organize actions to give something back to young children of poor parents from Uganda who, due to a lack of money, cannot let their children play sports in various sports academies, members of the femo football academy association.

Femo foundation Africa samen met Stichting Nedas organiseren  regelmatig acties om wat terug te doen voor jonge kinderen van arme ouders uit Oeganda die door geldgebrek hun kinderen niet kunnen laten sporten in verschillende sport academietjes, leden van femo voetbal academie vereniging.

With this campaign we hope to raise at least 30,000 euros for the charity Femo foundation and the Nedas Foundation.

Met het actie hopen wij minimaal 30.000 euro op te halen voor het goede doel Femo foundation en het Stichting Nedas.

For this we are looking for sponsors to contribute our STONE to this and achieve the commitment.

Hiervoor zoek ik sponsoren om onze STEEN hieraan bij te dragen en het commitment te bereiken.

Do you also want to contribute to the sporty future of these Ugandan young boys? Donate whatever amount you can, Thank you.

Wil jij ook jouw steen bijdrage aan de sportieve toekomst van deze Oegandese jongeren?Doneer elk bedrag dat je kunt, bedankt.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 25-08-2022 gestart
614x bekeken

Actie georganiseerd door:

Stichting  Nedas

Stichting Nedas

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 25-08-2022 gestart
614x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Sport
Misbruik melden