THE RED WEDDING (MENSTRUAL HYGIENE IN UGANDA)

THE RED WEDDING (MENSTRUAL HYGIENE IN UGANDA)
Cyrus Collins Kasozi

Together with local governments and schools and local leaders we are teaching local community, teachers and volunteers to edu

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Engels

For billions of women and girls worldwide, menstruation is a monthly reality. Yet in many countries, people still face serious challenges when it comes to managing their periods. Myths, exacerbate the difficulties for girls and women across the world. We stand with ladies and young girls in communities in this matter. A shame free society is all we need.

For some, menstruation is only an annoyance to which they pay little attention. For millions of others, however, this most natural of reproductive cycle functions can mean abuse (the onset of menstruation can signal that a girl is ready for marriage and childbearing, even if she is still a child); stigma (banished to menstruation huts; barred from sharing meals); missed opportunity (skipping school due to pain, Period poverty bullying from others, and/or lack of personal hygiene products); and loss of dignity (lack of supplies and sanitation in humanitarian settings where even basics like soap and water can be scarce or unavailable.)

Among the programs to encourage menstruation health and hygiene (The Red Wedding), ACTIVE ME AND YOU provides information, clean sanitary facilities, Fellowships, and dignity kits with basics such as soap, period supplies, and underwear to persons who menstruate. As a result of poverty in Kyotera district and surrounding areas, Active me and you has recently donated thousands of kits in humanitarian situations.

HOW DOES MENSTRUATION AFFECT LIVES?

If not properly managed, menstruation can interrupt daily life. Adolescents especially experience extremely painful periods which can affect their attendance and performance at school. A lack of adequate facilities and materials, restrictions on girls’ movements during their period and feeling ashamed or ‘unclean’ also contribute to girls skipping school.

Taboos, myths and shame surrounding menstruation can lead to teasing, shaming and exclusion from daily activities and have a negative effect on girls’ feelings of dignity.

Voor miljarden vrouwen en meisjes wereldwijd is menstruatie een maandelijkse realiteit. Toch worden mensen in veel landen nog steeds geconfronteerd met ernstige problemen als het gaat om het regelen van hun menstruatie. Mythes, verergeren de moeilijkheden voor meisjes en vrouwen over de hele wereld. Wij staan in deze kwestie achter de dames en jonge meisjes in de gemeenschappen. Een schaamtevrije samenleving is alles wat we nodig hebben.

Voor sommigen is menstruatie slechts een ergernis waar ze weinig aandacht aan besteden. Maar voor miljoenen anderen kan deze meest natuurlijke van de reproductieve cyclusfuncties misbruik betekenen (het begin van de menstruatie kan een signaal zijn dat een meisje klaar is om te trouwen en kinderen te krijgen, zelfs als ze nog een kind is); stigmatisering (verbannen naar menstruatiehutten; uitgesloten van het delen van maaltijden); gemiste kansen (spijbelen van school door pijn, armoede van anderen en/of gebrek aan persoonlijke hygiëneproducten); en verlies van waardigheid (gebrek aan voorraden en sanitaire voorzieningen in humanitaire omstandigheden waar zelfs basisvoorzieningen als zeep en water schaars of niet beschikbaar kunnen zijn).

Onder de programma's ter bevordering van menstruatie, gezondheid en hygiëne (The Red Wedding), verstrekt ACTIVE ME AND YOU informatie, schone sanitaire voorzieningen, Fellowships, en waardigheidskits met basisvoorzieningen als zeep, menstruatiebenodigdheden en ondergoed aan mensen die menstrueren. Als gevolg van de armoede in het Kyotera district en de omliggende gebieden, heeft Active me and you onlangs duizenden kits gedoneerd in humanitaire situaties.

HOE BEÏNVLOEDT MENSTRUATIE HET LEVEN?

Als de menstruatie niet in goede banen wordt geleid, kan ze het dagelijks leven onderbreken. Vooral adolescenten ervaren extreem pijnlijke menstruaties die hun aanwezigheid en prestaties op school kunnen beïnvloeden. Een gebrek aan goede voorzieningen en materialen, beperkingen aan de bewegingsvrijheid van meisjes tijdens hun menstruatie en het gevoel dat ze zich schamen of 'onrein' zijn, dragen er ook toe bij dat meisjes spijbelen.

Taboes, mythen en schaamte rond menstruatie kunnen leiden tot plagen, beschamen en uitsluiting van dagelijkse activiteiten en hebben een negatief effect op het gevoel van waardigheid van meisjes.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 28-01-2023 gestart
263x bekeken

Actie georganiseerd door:

Cyrus Collins Kasozi

Cyrus Collins Kasozi

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 28-01-2023 gestart
263x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog