Verschepen van schoolmateriaal naar schooltje in Ghana

Verschepen van schoolmateriaal naar schooltje in Ghana

Wij zamelen geld in om een transport mogelijk te maken van ingezameld schoolmateriaal naar Ghana (via schip en vrachtwagen).

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Wij zijn vorig jaar met twee mensen gestart met een vrijwilligersproject in Ghana. We kwamen er (toevallig) terecht in een heel arm, afgelegen dorpje in het binnenland, waar quasi geen voorzieningen waren. 

Wij willen in dit dorp verschillende projecten realiseren over meerdere jaren en zijn zelf al gestart met de bouw van een lagere school. De school staat er ondertussen maar wij hadden nog  nood aan educatief materiaal (landkaarten, modellen, educatief materiaal voor lessen wiskunde, wetenschappen, sportgerief, teken-en knutselmateriaal, enz….) alsook was er dringend nood aan computers voor het opzetten van een ICT klaslokaal. 

Ondertussen zijn beide noden al deels vervuld: 

Wat wij nu nodig hebben is het geld om al deze spullen (een volle container) met een containerschip te verschepen naar Ghana en ook om daar nog een vervolgtransport te voorzien met een vrachtwagen naar het binnenland. 

Hiervoor zoeken wij de nodige gelden bij elkaar. 

Onze Ghanese kindjes zullen jullie heel dankbaar zijn ! 

Two of us started a volunteer project in Ghana last year. We (coincidentally) ended up in a very poor, remote village in the interior, where there were almost no facilities.

We want to realise various projects in this village over several years and have already started building a primary school. The school has now been built, but we still needed educational materials (maps, models, educational materials for maths and science lessons, sports equipment, drawing and craft materials, etc....) as well as computers to set up an ICT classroom.

Meanwhile, both needs have already been partially met:

we have received donations of school material from some Flemish schools

we have received second-hand laptops and computer material from the company 'Netropolix' in Geel (https://www.netropolix.be/blog/netropolix/netropolix-schenkt-laptops-aan-lagere-school-in-ghana/?utm_source=Linkedin&utm_medium=website&utm_campaign=blog).

What we now need is the money to ship all these items (a full container) with a container ship to Ghana and also to provide a follow-up transport with a truck to the interior.

For this we are looking to raise the necessary funds.

Our Ghanaian children will be very grateful !

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 15-06-2023 gestart
187x bekeken

Actie georganiseerd voor:

SKYHIGH FOR GHANA

Actie georganiseerd door:

Gwenn Goormans

Gwenn Goormans

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 15-06-2023 gestart
187x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog