Vrijwilligerswerk milieukwesties en natuurrampen

Vrijwilligerswerk milieukwesties en natuurrampen

Behoud van great barrier reef en andere milieukwesties

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Op 1 juli 2024 ga ik (Sarina) voor 3 maanden naar Indonesië en Australië. Ik ben 32 jaar oud, heb Business/Geografie gestudeerd, en heb een passie om de natuur te helpen.

In Indonesië ga ik me inzetten voor milieukwesties en natuurrampen, die niet alleen invloed hebben op de natuur, maar ook op de gezondheid van de lokale bevolking. Gezondheid, milieu en natuurrampen zijn essentiële gebieden waarin sommige gemeenschappen blijven worstelen om de armoedecyclus te doorbreken en een veilig, gezond en duurzaam leven te leiden. Denk bijvoorbeeld aan de prachtige stranden van Indonesië die worden vervuild door afval en plastic. Mijn activiteiten omvatten educatie, samenwerking met de lokale gemeenschap en het bedenken van bewustwordingscampagnes.

In Australië zal ik vrijwilligerswerk doen voor het behoud van het Great Barrier Reef. Ik zal samenwerken met overheidsinstanties, lokale gemeenschappen, vissers, toeristenoperators, kustresorts en vastgoedeigenaren om positieve gedragsverandering te bevorderen en effectief marien beheer te ondersteunen om de lokale bedreigingen voor het rif te verminderen.

Zou je mij en het milieu willen steunen? Je kunt gebruikmaken van onderstaande link.
Als dank ontvangt elke donateur een door mij persoonlijk geschreven digitale gids met tips om je ecologische voetafdruk te verkleinen en meer rekening te houden met de natuur en het milieu.
En achteraf een mooie blog over de impact van mijn vrijwilligerswerk.

 

 

English: 
On July 1, 2024, I (Sarina) will be traveling to Indonesia and Australia for 3 months. I am 32 years old and have studied Business and Geography, with a passion for helping nature.

In Indonesia, I will be dedicating my efforts to environmental issues and natural disasters that not only impact the environment but also the health of the local population. Health, environment, and natural disasters are essential areas where some communities continue to struggle to break the cycle of poverty and lead a safe, healthy, and sustainable life. For example, consider the beautiful beaches of Indonesia being polluted by waste and plastic. My activities will include education, collaboration with the local community, and the creation of awareness campaigns.

In Australia, I will be volunteering for the preservation of the Great Barrier Reef. I will collaborate with government agencies, local communities, fishermen, tourist operators, coastal resorts, and property owners to promote positive behavioral changes and support effective marine management to reduce local threats to the reef.

Would you like to support me and the environment? You can use the link below. As a token of appreciation, every donor will receive a personally written digital guide from me with tips on reducing your ecological footprint and being more considerate of nature and the environment. And afterward, a beautiful blog about the impact of my volunteer work.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 28-01-2024 gestart
7x bekeken

Actie georganiseerd door:

Sinitta dos Santos

Sinitta dos Santos

 
Actie loopt tot 31-07-2024

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 28-01-2024 gestart
7x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog