Help Jaitsen zijn laatste jaren bij zijn familie door te brengen

Help Jaitsen zijn laatste jaren bij zijn familie door te brengen

Strijdigheid met de fundamentele mensenrechten en uitzichtloze detentie

 

Help de 78-jarige Jaitsen Singh, Nederlandse staatsburger, terug te keren naar zijn familie.

Jaitsen Singh, geboren in Suriname met een Nederlandse nationaliteit, zit al 39 jaar gedetineerd in een Amerikaanse gevangenis. Onder barre omstandigheden, hoge leeftijd en een broze gezondheid brengt hij bijna vier decennia in detentie door. Jaitsen heeft niemand in Amerika wonen waardoor hij nooit bezoek ontvangt. Het gemis van zijn familie, de eenzaamheid en het onmenselijk bestaan in de Amerikaanse gevangenis wegen voor hem enorm zwaar. Zijn zus Sieta Singh vreest iedere dag voor zijn leven. Tot op de dag van vandaag vecht hij voor gerechtigheid maar zijn oproepen blijven helaas onbeantwoord. Hij verlangt ernaar zijn resterende jaren dicht bij zijn familie in Nederland door te brengen. 

Er zijn twijfels over de geldigheid van zijn veroordeling nadat gebleken is dat een verklaring op basis waarvan de rechtbank hem veroordeelde, voortkwam uit een deal tussen een gedetineerde kroongetuige en een officier van justitie. In ruil voor de verklaring kreeg de kroongetuige strafvermindering, geld en een woning. Voordat de kroongetuige zijn valse verklaring kon intrekken overleed hij op mysterieuze wijze op het politiebureau. De moord op zijn vrouw en dochter heeft voor Jaitsen geresulteerd in een gevangenisstraf van 56 jaar. Jaitsen ontkent elke betrokkenheid bij de dubbele moord. Inmiddels zit Jaitsen net zo lang gedetineerd als dat hij buiten was. Door gebrek aan financiële middelen is het voor Jaitsen niet mogelijk om zijn onschuld bewijzen. 

De Nederlandse overheid heeft in zijn zaak vele steken laten vallen. Diverse malen vroegen lokale Amerikaanse advocaten van Jaitsen tijdens de rechtsgang Nederland om hulp maar deze zijn altijd onbeantwoord gebleven. Nederland was op de hoogte van deze misstanden. De Nationale Ombudsman concludeerde in 2022 dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken Jaitsen bij aanvang van de zaak tegen hem niet de benodigde consulaire bijstand had verleend. De VS staat open voor overdracht naar Nederland maar Nederland weigert Jaitsen terug te halen vanwege het ontbreken van binding met Nederland. Van de regel dat Jaitsen op het moment van het delict langer dan 5 jaar niet meer in Nederland woonde kan ontweken worden. Dit is immers geen wet maar een regel. Dit heeft te maken met onwil van de Nederlandse overheid. Het is een kwestie van willekeur. Bij verkiezingen in Nederland ontvangt Jaitsen altijd een stembiljet om te kunnen stemmen en daar waar nodig krijgt hij bezoek van het Nederlandse consulaat in Amerika.

Familie en vrienden van Jaitsen blijven onvermoeibaar strijden voor zijn vrijheid of overplaatsing naar Nederland. In Nederland heeft hij een grote familie wonen die hem met open armen willen ontvangen. Gezien zijn slechte gezond en hoge leeftijd hopen we hem ook op humanitaire gronden naar Nederland te halen. Samen met zijn Nederlandse advocaat Rachel Imamkhan van Advocatenkantoor Imamkhan, Amerikaanse advocaten en uw financiële hulp hopen we dit te kunnen bewerkstelligen.

Deze crowdfunding heeft als doel gespecialiseerde advocaten in Amerika in te huren om Jaitsen zo snel mogelijk naar Nederland te halen. Uw steun brengt hem een stap dichter bij zijn vrijheid en hereniging met zijn familie. Iedere bijdrage is van harte welkom. Namens Jaitsen Singh danken wij u hartelijk voor uw steun in deze zeer schrijnende zaak. 

“In a society of criminals, the innocent man goes to jail”

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 31/10/2023
Viewed 2254x

Fundraiser organised by:

V Sing

V Sing

 

Donations

 
Show all donations
Started on 31/10/2023
Viewed 2254x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog