Peace Now! Posters voor vrede

Peace Now! Posters voor vrede
Marije Lieuwens

Kunstenaars maken posters voor ☮️. Non profit. Meer posters, minder haat, minder geweld, meer dialoog &vrede. 🇬🇧 👇🏻

 
Available in:  Dutch

We verspreiden posters voor vrede. We willen graag meer posters maken, andere ontwerpen en nog meer mensen bereiken. Daar hebben we geld voor nodig. Help ons! 

We hebben al duizenden posters verspreid, maar willen nog meer.  De poster met een vredesduif heeft u wellicht al achter diverse ramen zien verschijnen. Deze poster met het rake ontwerp van Max Kisman roept op tot vrede. We geloven dat een sterk beeld mensen positief kan verbinden. De roep voor vrede hoort luid in het straatbeeld. Zien waar de posters hangen? Check onze Instagram.

HELP ons! 
Dit poster-initiatief is eind oktober spontaan gestart en kwam voort uit de onmacht van alle oorlog. Nu de actie analoog ‘viral’ gaat worden de kosten hoger dan de middelen. We zien dat veel mensen behoefte hebben aan de beelden van Peace Now en willen graag het momentum gaande houden door meer posters te verspreiden. Dit is relevant aangezien de oorlogen nog lang niet hun hoogtepunt bereikt lijken te hebben. 

Update (20 januari 2024)
We hebben het doelbedrag iets verhoogd, het geld dat in december gedoneerd werd toen is besteed aan postercampagnes in meerdere steden tijdens de Kerst en jaarwisseling. Ook moeten we bijdrukken omdat vanuit heel Nederland gevraagd wordt naar de poster.  De intensiteit van bepaalde oorlogen neemt ook toe. Vrede lijkt nog ver weg.  Er zijn meer posters en stickers nodig! 

We delen nu de poster uit via  distributiepunten. De poster ligt in Utrecht bij 14 winkels, en in Amsterdam 7 locaties en nog in 17 andere winkels in Den Bosch, Den Haag, Culemborg, Amersfoort, Breda, Leiden, Maarssen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Haarlem. Locaties houden we bij via de Instagram pagina.

Vanaf 10 stuks versturen we tegen verzendkosten. Stuur ons dan aub een bericht.  Sommige mensen hebben een PDF. Er zijn mensen die zelf willen plakken, workshops startte en allemaa creatieve dingen verzinnen. we zijn positief verrast door al deze enthousiaste reacties.

De actie startte in Utrecht maar is in December 2023 landelijk gegaan. Er hangen nu posters van Ameland tot Maastricht. Dankzij deze crowdfunding konden we ook posterscampagnes in grote steden kopen. Er is nog te veel oorlog in de wereld daarom zijn meer posters nodig. 

✌WAT HEBBEN WE NODIG? 
We zoeken geld om nieuwe posters en stickers te drukken. Uiteraard hebben we eigen geld en tijd geïnvesteerd, maar er zit een grens aan ons elastiek. We vallen buiten de meeste regels van subsidies. Aangezien Peace Now niet voldoet aan de regels van de meeste fondsen zoeken we naar een alternatief of een uitzondering. We vallen buiten regelingen, want ’jullie project is  al begonnen’. Daarom doen we nu crowdfunding.

✌WAT GAAN WE DOEN? 
De poster is een succes en het is prachtig dat het breed omarmd wordt. We hebben al enorm veel posters verspreid (5500). We willen nog veel gaan plakken en meer verspreiden. We verspreiden de poster nu via via. Door de poster ontstaan veel mooie ontmoetingen en gesprekken. Mensen die zich onmachtig voelden door alle oorlogsbeelden in het nieuws geven met de poster uiting aan hun gevoelens en hun wens voor de wereld.

STEUN DE ACTIE:
MEER POSTERS,
MINDER GEWELD,
MEER HOOP ☮️ 

Als we meer geld ophalen, dan drukken we gewoon meer. 

✌Initiatiefnemer
Marije Lieuwens, curator en communicatie-adviseur uit Utrecht is het project gestart. Ze had ervaring met een dergelijk project omdat ze in 2020 tijdens de start van de Corona een hoopvolle poster was gestart met een afbeelding van Bruna en de tekst 'Utrecht, zorg goed voor elkaar’. Marije: “Als je in de echte wereld verandering wil dan moet je ook analoog actievoeren. Ik wilde nieuwe beelden en slogans introduceren. Ik wil mensen die tegen oorlog zijn zichtbaar maken.“ 

Update 20-01-2024
Since we started our poster initiative some wars became more intens and the call for peace became even more important. We prolonged our action, and also want to provide whole the Netherlands of posters and beyond. Therefore we need more money. We create and distribute posters for peace. We would like to make more posters, with different designs and reach even more people. We need money for that. Please, Help us! 

Check our Instagram to see what people do with our posters.

Posters for peace
We have already distributed thousands of posters, but we want to reach even more people. You may have already seen the poster with a dove of peace appearing behind various windows. This poster by designer Max Kisman calls for peace. With a black and white image we try to bring a little nuance to the polarization in the world. We believe that a strong images can connect people in a positive way. We want the call for peace visible in the streets.

HELP us, please! 
This poster initiative started spontaneously in October 2023 and arose from a feeling of powerlessness when we saw so much war. Now that the analogue campaign is going 'viral', the costs are becoming higher than our resources. We see that many people want the Peace Now images and we would like to keep the momentum going by distributing more posters and stickers. This is relevant as the wars appear far from having reached their peak. 

We are now distributing the poster through several distribution points/stores in Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, Groningen, Breda and Culemborg. We also ship for a donation fee and some people have a PDF. We want to spread the message of peace in The Netherlands and beyond. 

✌?Initiator

Marije Lieuwens, curator and communications advisor from Utrecht, started the project. She had experience with such a poster project because she started a hopeful poster in 2020 during the start of the Corona with an image of Dick Bruna and the text 'Utrecht, take care of each other'. Marije: “If you want to see change in the real world, you also have to take real action. Don’t just click petitions. Demonstrate and paste posters. I wanted to introduce new images and slogans. I want to make people who are against war visible.”

✌?WHAT DO WE NEED?

We are looking for money to print new posters and stickers. Of course we have invested our own money and time, but there is a limit to our elasticity. We fall outside the rules of traditik al funding. Since Peace Now does not comply with the rules of most funds, we are looking for an alternative or an exception. That's why we now do crowdfunding.

✌?WHAT ARE WE GOING TO DO?

The poster is a success and it is wonderful that it is widely embraced. We have already distributed a huge number of posters (4500). We want to paste a lot more and distribute more. The poster already creates many wonderful encounters and conversations. People who felt powerless because of all the images of war in the news use the poster to express their feelings and their wishes for the world.

MORE POSTERS,
LESS VIOLENCE,
MORE HOPE ☮️

If we raise more money, we simply print more posters.

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 03/12/2023
Viewed 11052x

Fundraiser organised for:

Stichting Uncommissioned

Stichting Uncommissioned

Fundraiser organised by:

Marije Lieuwens

Marije Lieuwens

 

Donations

 
Show all donations
Started on 03/12/2023
Viewed 11052x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog
 
Other fundraisers in: Charity Arts & Culture
Report abuse