Red mijn bos

Red mijn bos

Juridische financiering om in hoger beroep schade betaald te krijgen, crimineel werd reeds schuldig bevonden door rechter.

 

Donate Be the first to support this fundraiser!

Beste natuurliefhebbers

In 2017 werd 200 m2 bosrand van mijn mini-bosje met de kettingzaag volledig weggemaaid door de naastliggende landbouwer, dit volstond echter niet, een kraan rukte de oude bomen de wortels af tot op de stam om een diepe gracht te delven en het water af te leiden voor het bos met alle gevolgen vandien. De grond en het hout werd meegenomen. Mijn strijd duurt al 6 jaar en is stof voor een dik boek ondertussen. De boer werd nu eindelijk berecht na een afpalingsprocedure met de eigenaars, die 5 jaar oponthoud realiseerden door allerlei  wetsartikelen, die totaal niet van toepassing waren en eisten d'office de kap onder dwangsom, wat een verderzetting van de ellende van de wanpraktijken van de boer waren terwijl ik voordien nooit ook maar 1 ingebrekestelling omtrent overlast, schade … gekregen heb. U kan begrijpen dat dit een shock was voor ons. Tot op heden konden zij hun eisen niet verkocht krijgen omdat die eis niet onderbouwd is door de wet. Wel konden zij 5 jaar de zaak laten aanslepen waardoor ik pas op de valreep van de verjaringstermijn de boer kon dagvaarden…
De ‘beheerwerken’ van de boer werden beschouwd als not done door de rechter, echter 1 euro tegemoetkoming ter herstel werd aangeboden … Alle bewijzen, getuigen, … ten spijt werden verworpen wegens niet ontegensprekelijk terwijl ik nooit een deskundige op verzoek toegewezen kreeg. Ook was 6 jaar na datum deze kwestie niet meer aan de orde terwijl alles volgens de data van de rechters nageleefd werd.
Een lachertje en de grootste vernedering ooit. Geen erkenning voor deze zinloze misdaad  en bovendien een précédent want bijgevolg staat het u vrij een ander zijn eigendom te beschadigen, te bewerken, in te nemen, grond af te voeren en alle wetten met de voeten te treden want de rechter houdt zich zelf niet aan de wet. De wet duidt dat elkeen die schade toebrengt aan een ander, die dient te vergoeden. art. 1382. Wat koop je nog voor 1 euro ? Alle beplanting volledig vernield, grondverzet, aarde meegenomen en al het hout, geen privacy meer en een diepe gracht die nog steeds het water afleidt waardoor de bomen het zeer hard te verduren krijgen in hete zomers, zoveel is reeds duidelijk. Deze handelingen werden gesteld zonder toestemming noch van mij noch van bevoegde instanties, zonder vergunning, zonder reden …. Ik kende al die mensen, de boer noch de eigenaars totaal niet, had hen nooit ontmoet voordien. Nooit enige aanmaning noch ingebrekestelling gehad dat er problemen waren of zij hinder hadden, laat staan schade door het bos dat daar al eeuwen staat … Tot op heden hebben zij zelfs de schade niet bewezen, die aanleiding zou zijn van dit oponthoud en deze heisa. De vonnissen zijn gebaseerd op gebakken lucht en daar raakt een mens mee weg in ons land terwijl ik alle aantijgingen zwart op wit kon weerleggen. Schrijnend.

Mijn verhaal is zeer complex geworden en wellicht ook een tactiek in het voordeel van de vernieler.

Ondertussen ben ik aan alle procedures tot nu toe reeds 15 000 euro kwijt en als alleenstaande kan dit tellen. Het budget is op maar de strijd is nog niet gestreden want deze ingrepen werden niet rechtvaardig behandeld zoals het hoort.
Daarom verzoek ik elkeen die gerechtigheid genegen is om mij bij te staan en mij financieel bij te staan. Het is mijn laatste kans op gerechtigheid om de advocaat te financieren en bij positief resultaat m.a.w. als de boer de RVP dient te betalen, stort ik het geld aan elkeen terug. Zodoende is het een lening en donatie tesamen.  Ik wil enkel recuperatie van de vandaal die deze zinloze wanpraktijken uitvoerde. Zoals we allen leerden, wie het potje breekt, moet het betalen.

Dank voor uw begrip in deze donkere tijden, een lichtpuntje zou welkom zijn.

Vriendelijke groeten


Chantal

Updates

Loading...

Collectors

Loading...
Started on 03/12/2023
Viewed 69x

Fundraiser organised for:

vandalisme bos

Fundraiser organised by:

Chantal Dobbelaere

Chantal Dobbelaere

 

Donate Be the first to support this fundraiser!

Donations

 
Show all donations
Started on 03/12/2023
Viewed 69x
Website widget
Add a widget of this fundraiser to a website or blog