2de keer getroffen door kanker

2de keer getroffen door kanker
Konrad Verstraelen

Aub, help onze ouders om het leven iets minder zwaar te maken.

 

In 2015 veranderde ons leven drastisch. Alles wat eens zo belangrijk leek, verdween in het niks bij wat er ons te wachten stond. 

Ons papa, echtgenoot, zoon, broer, neef, vriend,… was van de ene dag op de andere, doodziek. Een grote hersentumor en zeldzame kleincellige kanker zette ons leven op zijn kop. 

Eens een stoere, gespierde, 1000 man sterke leeuw, transformeerde naar een fragiele teddybeer. Op korte tijd werd hem alles afgenomen. Werk, hobby’s, motorrijden, … alles weg. Hij had enkel nog 1 doel, een ongeneeslijke kanker overwinnen. Op het einde van de behandeling was hij maar een fractie meer van wat hij ooit was. Toch is hij erin geslaagd om met een sterk geloof, en een unieke fantastische vrouw aan zijn zijde, de verschrikkelijke ziekte te overwinnen. 

April 2022. Op de 6 maandelijkse controle bij de oncoloog, zijn er verdachte letsels te zien. Daarop volgt een PET scan en biopsies die onze grootste nachtmerrie bevestigd. Opnieuw kanker. Een niet kleincellige soort deze keer. 

De rollercoaster start weer opnieuw. Chemotherapie, bestraling en immunotherapie. Een lange pijnlijke en vermoeiende weg. 

Helaas is de basis van waaruit zijn lichaam moet starten deze keer veel minder sterk. 

Ook financieel is de diagnose een ware ramp. 

De behandelingen, extra zorg, medicijnen, hulpmiddelen, aangepaste rolstoel, opeenstapeling van facturen … teveel om op te noemen. Mijn mama kan niet meer gaan werken voorlopig omdat hij 7d/7d verzorging en begeleiding nodig heeft. Financieel is dit niet aan houdbaar. 

7 juli 2022, test hij midden de chemotherapie kuren positief op Corona virus. Het is hartverscheurend om dit nu ook het hoofd moeten proberen te bieden. 

Alle vanzelfsprekende dagdagelijkse handelingen zijn hem afgenomen. Hij werkte zijn ganse leven voor zijn gezin. Nooit een dag werkloos. Een werker en vechter. 

Daarom zijn we deze crowdfunding gestart. Om de financiële last te helpen aanpakken zodat mijn papa hem kan focussen op “hopelijk” terug beter worden. ❤

Alle kleine beetjes helpen, aub, help ons om dit wat dragelijker te maken. 

 

"In 2015, our lives changed drastically.  Everything that once seemed so important disappeared in the background of what lay ahead.

Our daddy, husband, son, brother, nephew, friend,… was sick from one day to the next.  A large brain tumor and rare small cell cancer turned our lives upside down.

Once a tough, muscular, 1000 men strong lion, transformed into a fragile teddy bear.  In a short time everything was taken from him. Work, hobbies, motorcycling, ... all gone.  He only had 1 goal left, to conquer an incurable cancer.  At the end of the treatment, he was only a fraction of what he once was.  Still, with a strong faith, and a uniquely wonderful woman by his side, he managed to overcome the terrible disease.

April 2022. At the 6 monthly check-up with the oncologist, suspicious lesions can be seen.  This is followed by a PET scan and biopsies that confirm our worst nightmare.  Cancer again. A non-small celled species this time.

The roller coaster starts again.  Chemotherapy, radiation and immunotherapy.  A long painful and tiring road.

Unfortunately, the base from which his body has to start is much less strong this time. 

The diagnosis is also a real disaster financially.

The treatments, extra care, medicines, aids, adapted wheelchair, accumulation of invoices ... too many to mention.  My mom can no longer work for the time being because he needs 7d/7d care and guidance. This situation is not financially sustainable. 

July 7, 2022, he tests positive for Corona virus in the middle of chemotherapy. It's heartbreaking to have to face this in addition to the cancer. 

All self-evident day-to-day activities have been taken from him. He worked for his family all his life. Never a day unemployed.  A worker and fighter. 

That is why we started this crowdfunding.  To help deal with the financial burden so that my daddy can focus on "hopefully" getting well again. ❤️‍

Every little bit helps, please, help us make this a little more bearable."

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 06-07-2022 gestart
2966x bekeken

Actie georganiseerd door:

Konrad Verstraelen

Konrad Verstraelen

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 06-07-2022 gestart
2966x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Medisch
Misbruik melden