Behandeling tumor/sterelisatie Zuna

Behandeling tumor/sterelisatie Zuna

Ik wil mijn katje graag een tweede kans kunnen geven op een gezonde leven.

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands

Hallo iedereen.

Ik ben wanhopig en het is ook het reden waarom ik dit steunactie maak.

Ik ben 23jaar, onlangs onverwachts gestopt met studeren, ik woon alleen en ik zit in een veranderingsmoment van mijn leven waar ik ook financieel niet stabiel ben.

Twee jaar geleden heb ik de katter die in het bezit van mijn moeder was in mijn huis ontvangen, omdat ze naar ergens zou verhuizen waar we geen dieren in konden. Deze katter heb ik 10jaar geleden toen ik nog in Portugal woonde op straat gevonden, ze was erg ziek en was erg klein en mijn hart kon het niet aan om haar achter te laten.

Ze was nooit gesteriliseerd ondanks dat ik dit vaak tegen mijn moeder heb aangeraden om te doen, dit door ziektes die er dan mogelijk bij kunnen komen. Ze vond het nooit belangrijk en heeft nooit naar mij geluisterd.

Al even is er een tumor die erg snel groeit, het begint te etteren en ik zie dat ze zieker en zieker wordt, maar ik heb geen financiële mogelijkheid om een operatie van rond 1500€/2000€ en alle kosten van mogelijk chemotherapie en dierenarts bezoeken te betalen dit omdat ik pas ben begonnen met werken en ik ben ook net verhuisd. Dit situatie is erg dringen daarom dat ik niet kan sparen omdat het in België vreselijk duur is om je dieren te behandelen.

Ik wil en kan haar niet zo verder laten pijn leiden en daarom roep ik om hulp, dit omdat ik haar ook niet wil laten inslapen als ik weet dat er hoop voor een genezing is.

Ik weet niet waar ik terecht kan en wat ik verder moet doen, ik heb ook nog nooit iets van geld gevraagd aan mensen want dat is gewoon hoe ik opgevoed ben. Maar ze is mijn beste vriendin en mijn gezelschap en familie ook.

Alle soort hulp is welkom, maar ik zie dat zo veel mensen worden geholpen met een steunactie voor verschillende redenen en problemen, dus ik besliste om het maar te proberen. Elke cent help. Zouden er extras overblijven wil ik graag een gelijkaardige situatie steunen met het resterende geld!

Ik wil graag alle stappen en documenten van de procedure delen en iedereen geüpdatet houden over het hele gebeurtenis, zodat alle kosten kunnen gewoon openbaar gesteld worden. 

Ik wil ook graag vragen beantwoorden en er fotos/videos van sturen.

Mijn excuses aan iedereen, maar ik ben echt hopeloos en het doet mij vreselijk pijn om te zien waardoor mijn bestevriendin doorgaat.

Ik wil alles er aan doen zodat ik haar uit deze pijn en nog een kans op een mooie en gezonde leven kan geven, maar ik weet dat ik niet veel kan daarom vraag ik jullie om hulp. ?

Alvast bedankt voor alle soort van hulp.

Hello everyone.

I'm desperate and it's why I'm making this support campaign.

I am 23 years old, recently unexpectedly stopped studying, I live alone and I am in a moment of change in my life where I am also not financially stable.

Two years ago I received the cat that my mother owned into my house because she was moving to a place where we couldn't have animals. I found her on the street 10 years ago when I was still living in Portugal, she was very sick and very small and my heart could not bear to leave her behind.

She had never been spayed/sterelized, despite the fact that I often advised my mother to do this because of illnesses that could potentially accompany the decision of not doing it when our cat would get older. She never cared about it and never listened to me.

There has been a tumor for a while that is growing very fast, it is starting to fester and I see my Zuna getting sicker and sicker, but I have no financial means to have an operation of around 1500€/2000€ and all the costs of possible chemotherapy and vet visits to pay for this because I just started working and I also just moved. This situation is very urgent so I cannot save because it is terribly expensive in Belgium to treat your animals.

I don't want and can't let her continue suffering like this and that's why I call for help, this because I don't want to put her to sleep when I know that there is hope for a cure.

I don't know where to go and what to do next, I've never asked for money from people either like this, because that's just how I was raised. But she's my best friend and so is my company and family.

Any kind of help is welcome, but I see that so many people are being helped with a support campaign for different reasons and problems, so I decided to give it a try. Every cent helps.

I would like to share all the steps and documents of the procedure and keep everyone updated on the whole event so that all costs can be made public. And if there would be left any extras I would like to donate it too to some similar situation.

I would also like to answer questions and send pictures/videos of it.

My apologies to everyone, but I am truly hopeless and it pains me terribly to see what my best friend is going through.

I want to do everything I can so that I can get her out of this pain and give her another chance for a beautiful and healthy life, but I know I can't do much that's why I ask you for help.

Thanks in advance for any kind of help.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 29-09-2022 gestart
144x bekeken

Actie georganiseerd door:

Ana Adriana Moreira Barreiros Costa

Ana Adriana Moreira Barreiros Costa

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 29-09-2022 gestart
144x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Hulp
Misbruik melden