Cost-winner lies paralyzed

Cost-winner lies paralyzed

A lady who was the breadwinner lies paralyzed leaving the family with no income. The need is high to have this lady operate

 
Beschikbaar in:  Nederlands

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Geliefde broeder/zuster,

Soms worden we geconfronteerd met verhalen die ons diep raken en ons herinneren aan de kracht van menselijke solidariteit. Vandaag wil ik jullie voorstellen aan een dappere vrouw, de kostwinner van de familie, in Marokko die onze hulp dringend nodig heeft. Zij zorgde voor haar moeder en twee broers met kanker. Zij zorgde voor brood op tafel welk sinds haar ongeval helaas niet meer kan.

Deze moedige dame heeft het onvoorstelbare meegemaakt - haar heup gebroken, en ze kan niet meer bewegen. Zij ligt 24 uur per dag op bed. Zelfs het doen van behoeftes, doet zij op bed omdat zij niet kan opstaan en naar het toilet gaan. Zij is voor 100% van anderen afhankelijk. Maar ondanks alle obstakels en pijn, blijft ze vastberaden en hoopvol.

Deze dappere vrouw nu nodig heeft met nood een nieuwe heup nodig. Maar helaas ontbreken de financiële middelen om deze operatie te bekostigen. Ze doet een beroep op jou om haar een helpende hand te bieden.

Ons doel is om € 7500 in te zamelen om deze levensreddende operatie mogelijk te maken. Laten we ons verenigen, laten we samenwerken om deze dame de kans te geven om weer te lopen, om haar pijn te verlichten en haar hoop te herstellen.

Het is niet een kwestie of het project wordt gehaald. Maar of jij daar ook een aandeel in hebt. Doneer al is het een kleine bijdrage je weet niet welke donatie het leven van deze dappere dame kan veranderen.

Dear,

Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Beloved brother/sister,

Sometimes we are faced with stories that touch us deeply and remind us of the power of human solidarity. Today I want to introduce you to a brave woman, the breadwinner of the family, in Morocco who desperately needs our help. She was caring for her mother and two brothers with cancer. She put bread on the table which, unfortunately, since her accident, she can no longer do.

This brave lady has experienced the unimaginable - her hip broken, and she can no longer move. She lies in bed 24 hours a day. Even doing needs, she does on bed because she cannot get up and go to the toilet. She is 100 percent dependent on others. But despite all the obstacles and pain, she remains determined and hopeful.

This brave woman now needs a new hip with urgency. But unfortunately, she lacks the financial resources to pay for this surgery. She is appealing to you to lend her a helping hand.

Our goal is to raise €7000 to make this life-saving surgery possible. Let's unite, let's work together to give this lady the chance to walk again, to relieve her pain and restore her hope.

It is not a question of whether the project will be achieved. But whether you have a part in it. Donate even if it is a small contribution you don't know what donation can change the life of this brave lady.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 06-01-2024 gestart
866x bekeken

Actie georganiseerd door:

Farid El Moussaui

Farid El Moussaui

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 06-01-2024 gestart
866x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog