Dakloos en onderzoek

Dakloos en onderzoek
Stephane Van bommel

Na eenmanszaak in videofilms maken afgegleden naar dakloos zijn. Nu op zoek naar een platform om mijn bevindingen te delen.

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands

Beste mensen,

Sinds kort zijn wij Nadia en Steph dakloosgeworden. Ik, Steph, ben voor 100% afgekeurd. De werkmarkt heeft mij opzijgeschoven. Maar daar neem ik geen genoegen mee. 

Zij geloven niet meer in mij als fotograaf/videomaker. Nadia moet bedelen op straat  voor extra geld. Nadia is 3 maanden zwanger. Haar familie wil geen contact meer met haar. Omdat ik niet van Marokkaanse afkomst ben. Zij lijdt hier enorm onder.

Ik kan onmogelijk schrijven wat privé allemaal  speelt. Wel kan ik uw vragen beantwoorden mocht u die hebben. Wij hopen snel iets van u te horen. Dit wat betreft het dakloze deel van mijn oproep.

Wie van jullie heeft genoeg draagkracht om ons met een gift te helpen? Het is heel zwaar.

Het tweede deel van mijn oproep betreft een platform voor mijn acties. Ik wil mijn bevindingen delen van een jaar afglijden van eenmanszaak naar dakloos zijn. En mijn bevindingen uitlaten dragen door middel van interviews van anderen die hetzelfde hebben meegemaakt als ik. Dat als getuigenis in een mooi beeld. Van  daaruit ga ik verder. 
Want ik weet precies waar ik heen wil. Dan wordt het heel spannend.
Maar Ik heb helemaal geen spullen meer. Ik moet alles op een verouderd telefoontje doen waar ik geen hogere versie dan IOS 15 op kan zetten. Ik zei al ik neem er geen genoegen mee. In mijn vrije val van eenmanszaak naar dakloze ben ik veel tegengekomen. 1 onderwerp ga ik op deze site als “actie” onderwerp laten zien.

In eerste instantie zal ik het met dit telefoontje moeten doen. daarna hoop ik dat jullie gaan begrijpen dat ik serieus ben. En echte spullen nodig heb. Om mij in mijn onderwerp te verdiepen Via het interview die ik maak. Ik heb een laptop nodig met final cut, een nieuwe telefoon, kleren, ik moet mobiel zijn, ik heb een Canon/Sony semi-pro handheld camera nodig , een lavalier microfoon voor interviews, zakgeld, ik moet mobiel zijn. Ik heb rijbewijs A en B.

Kortom het lijstje komt snel aan de centen.

Ik hoop dat iemand inziet dat mijn onderwerp serieus de moeite is op uit te spitten. 
ik zit ook in de redactie van het krantje “de Veste” . We gaan samen werken met “mainline” en uitgever “ Tommi”.

En ik zit in de bewonerscommissie.

Dus eigenlijk kan ik meteen aan de slag als ik de spullen zou hebben met interviews hier. En die op een YouTube kanaal posten. En alle YouTube filmpjes ook op Steunactie zetten.

Dus als u genoeg draagkracht heeft helpt u alstublieft, met het dakloze deel of het  interview/YouTube plan. 

Met vriendelijke groet,

Nadia & Steph

Tot ziens

 

Dear people,

Recently, we Nadia and Steph became homeless. I, Steph, am 100% disabled. The job market has sidelined me. But I am not content with that.  

They no longer believe in me as a photographer/videomaker. Nadia has to beg on the streets for extra money. Nadia is 3 months pregnant. Her family no longer wants contact with her. Because I am not of Moroccan descent. She suffers immensely from this.

It is impossible for me to write what is going on privately. But I can answer your questions if you have any. We hope to hear from you soon. This concerns the homeless part of my appeal.

Who among you has enough strength to help us with a donation? It is very tough.

The second part of my appeal concerns a platform for my actions. I want to share my findings of a year's slide from being a sole proprietor to being homeless. And let my findings bear out through interviews of others who have gone through the same as me. That as testimony in a beautiful picture. From there, I will move on.  

Because I know exactly where I want to go. Then it gets very exciting.

But I no longer have any stuff at all. I have to do everything on an outdated phone that I can't put a version higher than IOS 15 on. I said I won't settle for it. In my free fall from sole proprietorship to homelessness, I have come across a lot. 1 topic I am going to showcase on this site as an ‘action’ topic.

Initially I will have to make do with this phone call. after that I hope you guys will start understanding that I am serious. And need real stuff. To delve into my subject Via the interview I am making. I need a laptop with final cut, a new phone, clothes, I need to be mobile, I need a Canon/Sony semi-pro handheld camera , a lavalier microphone for interviews, pocket money, I need to be mobile. I have driving licences A and B.

In short, the list is rapidly approaching pennies.

I hope someone recognises that my topic is seriously worth digging out.  

I am also on the editorial board of the newspaper ‘de Veste’ . We partner with ‘mainline’ and publisher ‘ Tommi’.

And I'm on the residents' committee.

So basically, if I had the stuff I could get started right away with interviews here. And post those on a YouTube channel. And put all the YouTube videos on Fundraiser as well.

So if you have enough bearing please help, with the homeless part or the interview/YouTube plan.  

Kind regards,

Nadia & Steph

See you soon

see more video on you tube here

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 14-05-2024 gestart
161x bekeken

Actie georganiseerd door:

Stephane Van bommel

Stephane Van bommel

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 14-05-2024 gestart
161x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog