Help Joseph zijn huis in India te behouden!

Help Joseph zijn huis in India te behouden!
Rene Tiemessen
Deel deze actie

De bank wil het huis vorderen omdat Joseph door Covid en het teruglopende toerisme geen inkomsten meer heeft

5 donaties
€ 110 van € 6500 ingezameld

(English version below)

Joseph woont met zijn vrouw en 3 kinderen en zijn moeder in een klein huisje aan de rand van Cochin in India. Jaren geleden hebben Edith en ik op onze reis door India hem geholpen een Tuk-Tuk te kopen om zo in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Met die inkomsten was Joseph in staat een lening te krijgen bij zijn bank waar hij hard voor werkte. Met gemiddeld € 2,50 inkomsten per dag kwam de droom om het huisje te bezitten langzaam maar zeker dichterbij. 

Nu door Covid de stroom toeristen tot een minimum is gereduceerd en er door de recente ontwikkelingen met Covid nauwelijks nog klanten zijn is de afbetaling aan de bank niet gelukt. De bank dreigt hem nu uit huis te zetten en zijn bezittingen te veilen. Vreselijk natuurlijk zeker als je bedenkt dat het hele openstaande bedrag nog maar € 6.500 euro is. 

Edith en ik beseffen dat Joseph maar één geval is van armoede. Het heeft echter grote gevolgen op een veel groter geheel. Door zijn werk worden veel mensen in de kleine gemeenschap geholpen. Zijn familie, inclusief die van zijn broer en zijn ouders op leeftijd, allemaal zijn zij afhankelijk van de inkomsten van zijn werk. Hierdoor zijn twee kinderen inmiddels aan het studeren maar ook dat zal, als de lening niet betaald kan worden niet verder kunnen.

We hebben inmiddels contact met de bank en kunnen het nog wat uitstellen. Edith en ik gaan het zo wie zo oplossen maar kunnen dit helaas niet alleen. € 6.500 euro is eenvoudigweg ook voor ons te veel. Het zou mooi zijn. Heel mooi zijn als we wat hulp krijgen. Iedere donatie is daarom welkom, hoe klein ook. 

Mocht er meer binnen komen dan we nodig hebben (ik durf het nauwelijks te geloven), dan zetten we een fonds op om Joseph en zijn familie blijvend te ondersteunen en zijn kinderen te kunnen laten studeren.

English: 

Joseph lives with his wife, 3 children and his mother in a small house on the edge of Cochin in India. Years ago Edith and I helped to buy him a tuk-tuk on our trip by India in order to be able to meet his own livelihood.

With that income, Joseph was able to get a loan at his bank for a small house where he worked hard for. With an average of € 2.50 income per day, the dream came closer to own the cottage slowly but surely.

Now because of Covid number of tourists has been reduced to a minimum and hardly any payments to pay for his debt could be met. The bank is in danger of putting him out of home and to auction his possessions. Terribly of course, especially if you consider that the entire outstanding amount is only € 6,500 euros.

Edith and I realize that Joseph is only one case of poverty. However, his poverty has major consequences on a much larger scale. Due to his work, many people are helped in the small community. His family, including those of his brother and his parents at age, they are all dependent on the income of his work. As a result, two children are now studying but also that if the loan cannot be paid cannot continue.

We now have contact with the bank and can postpone some. Edith and are determined to solve this problem but unfortunately cannot do this alone. € 6,500 Euro is also too much for us. It would be nice. Super nice if we get some help, your help. Every donation is therefore welcome, no matter how small.

If more comes in then we need (I hardly dare to believe), then we set up a fund to continue to support Joseph and his family and let his children study.

Please donate and if you have trouble making the payment, let me know and I help you set it up. If you have trouble translating this site use Google Chrome, it will translate the site in English.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 27-04-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog

Actie georganiseerd door:

Rene Tiemessen

Rene Tiemessen

5 donaties
€ 110 van € 6500 ingezameld

Donaties

 
Toon alle donaties
op 27-04-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog