Help onze kat Noëlla tegen haar blindheid

Help onze kat Noëlla tegen haar blindheid
Janna Zijlmans

Onze kat Noëlla raakt volledig blind zonder hulp.

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Beschikbaar in:  Nederlands

Beste vrienden en dierenliefhebbers,

 

Het is met een bezwaard hart dat we het aangrijpende verhaal van onze geliefde Noëlla delen. Door een ernstige oogaandoening staat zij op het punt haar zicht te verliezen, en de situatie wordt nog zwaarder doordat haar vriendelijke intenties nu worden beantwoord met agressie van haar eigen kattenvrienden. Dit heeft geleid tot een ongelukkige cyclus van angst en isolement voor Noëlla.

Noëlla, ooit vol levenslust en zelfvertrouwen, heeft haar vermogen verloren om oogcontact te maken zonder verkeerd begrepen te worden. Dit heeft geleid tot pijnlijke situaties waarin andere katten haar onbedoeld als bedreigend beschouwen, wat haar isolement en angst alleen maar meer vergroot. Ze is nu een schim van haar voormalige speelse zelf. Haar wereld is getint met onzekerheid.

Wij zijn vastberaden om Noëlla te helpen en haar een leven te bieden zonder angst en misverstanden. Een cruciale operatie kan niet alleen haar zicht redden, maar ook de mogelijkheid creëren voor Noëlla om opnieuw verbinding te maken met haar omgeving, vrij van verkeerde interpretaties die voortkomen uit haar visuele beperking. De operatie is echter kostbaar en vereist financiële steun, met een benodigd bedrag van €3200.

Maar we hebben jullie hulp nodig. Zoals elke dierenvriend weten we dat onvoorziene medische kosten een financiële last kunnen zijn. Ons noodpotje, dat normaal gesproken paraat staat voor dit soort situaties, is helaas leeg door de talloze onderzoeken en medicatie die Noëlla heeft ondergaan.

Jullie vrijgevigheid kan het verschil maken. Samen kunnen we Noëlla's wereld verlichten en haar de kans bieden op een nieuw hoofdstuk, vol begrip en vreugde. Door te doneren, schenken jullie niet alleen financiële steun, maar ook een straaltje hoop aan Noëlla en ons.

Laten we samen de hoop voor Noëlla levend houden. Elk gebaar van liefde en steun brengt ons dichter bij het realiseren van een positieve en gezonde toekomst.

 

Liefs.

Nick en Janna 

Dear friends and animal lovers,

It is with a heavy heart that we share the poignant story of our beloved Noëlla. Due to a severe eye condition, she is on the verge of losing her sight, and the situation is further compounded by her own feline companions responding with aggression to her friendly intentions. This has led to an unfortunate cycle of fear and isolation for Noëlla.

Noëlla, once full of vitality and confidence, has lost her ability to make eye contact without being misunderstood. This has resulted in painful situations where other cats unintentionally perceive her as a threat, only amplifying her isolation and fear. She is now a shadow of her former playful self, and her world is tinged with uncertainty.

We are determined to help Noëlla and provide her with a life free from fear and misunderstandings. A crucial surgery can not only save her sight but also create the opportunity for Noëlla to reconnect with her environment, free from misinterpretations stemming from her visual impairment. However, the surgery is costly and requires financial support, with a needed amount of €3200.

But we need your help. Like every animal lover, we understand that unforeseen medical costs can be a financial burden. Our emergency fund, usually ready for such situations, is unfortunately depleted due to the numerous examinations and medications Noëlla has undergone.

Your generosity can make a difference. Together, we can brighten Noëlla's world and give her the chance for a new chapter, full of understanding and joy. By donating, you are not only providing financial support but also a glimmer of hope to Noëlla and to us.

Let's keep the hope alive for Noëlla together. Every gesture of love and support brings us closer to realizing a positive and healthy future.

With love,

Nick and Janna

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 29-01-2024 gestart
61x bekeken

Actie georganiseerd door:

Janna Zijlmans

Janna Zijlmans

 

Doneer Wees de eerste om deze actie te steunen!

Donaties

 
Toon alle donaties
op 29-01-2024 gestart
61x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog