Het zal je maar gebeuren...

Het zal je maar gebeuren...
Harmanda Nentjes

...dat een ex, zonder biologisch- of juridisch ouderschap en zonder erkenning of voogdij, jouw kind zomaar kan opeisen!

 

Hoe misbruik van Family Life leidt tot vervangende toestemming tot erkenning.

Een jonge moeder dreigt haar kind te verliezen in bizarre rechtszaak!

 

Het zal je maar gebeuren…

Petra, een alleenstaande vrouw, krijgt in de laatste fase van een langdurig zwangerschapstraject een kortstondige relatie met de verkeerde vrouw. Er was geen sprake van een gezamenlijke kinderwens, de vrouw was geen instemmende levensgezel, er was geen sprake van erkenning of een gedeeld ouderlijk gezag, ze woonden niet samen en hadden geen geregistreerd partnerschap. Toch eist deze vrouw op basis van het recht op Family life nu Petra’s kind op en wordt zij keer op keer in het gelijk gesteld. Petra blijft vechten voor haar dochtertje, maar dreigt nu door de torenhoge proceskosten en dwangsommen financieel aan de grond te geraken.

Deze onbegrijpelijke en voor Nederland unieke zaak speelt momenteel bij de rechtbank in Zwolle en ook in Leeuwarden en betreft de uit Urk afkomstige Petra , bewust alleenstaande moeder van een prachtig dochtertje van net twee jaar. In november jl. is ook haar zoontje geboren, waarmee het gezin compleet is en Petra’s droom in vervulling is gegaan. Beide kinderen zijn van dezelfde donor en hebben daardoor één vader. Met hem zijn goede onderlinge afspraken gemaakt; hij zal altijd deel blijven uitmaken van hun leven. Een ideaal voorbeeld van alleenstaand ouderschap, zou je denken. Ware het niet dat er een kink in de kabel kwam.

 

Verkeerde keuze

In juni 2019, slechts vijf weken voordat de eerste bevruchting via IVF zou plaatsvinden, kreeg Petra een relatie met een vrouw, een officier bij Defensie. Dit bleek een verkeerde keuze. De vrouw bleek een somber en negatief persoon te zijn met een overheersend en explosief karakter, waardoor Petra zich gaandeweg steeds meer gemanipuleerd voelde.

De relatie verslechterde al snel en 4 maanden na de geboorte van haar dochtertje in april 2020 besloot Petra de relatie te verbreken. De ex-vriendin eiste echter omgang met het pasgeboren meisje en Petra stemde hier, deels uit coulance en deels onder druk, mee in. Een grote vergissing, waar ze nu letterlijk en figuurlijk een hoge prijs voor betaalt…

 

Spijt

Petra kreeg met de dag meer spijt van haar beslissing. Ze maakte zich zorgen. Als haar dochtertje bij haar ex was geweest, vertoonde zij daarna afwijkend gedrag. Later bleek dat de ex haar dochtertje systematisch inprentte dat zíj́ haar mama was en ze liet de kleine bij haar in bed slapen. Het was een onhoudbare situatie en na 9 maanden vond Petra, op advies van een hulpverleningsinstantie, de moed om tegen haar ex in het verweer te komen en de omgangsregeling te beëindigen. Dat dit het begin zou zijn van een vreselijk heftige strijd om haar kind, kon zij toen nog niet vermoeden.

 

Family life

De vrouw wil Petra’s dochtertje niet loslaten en is koste wat kost van plan een omgangsregeling en zelfs het ouderlijk gezag op te eisen. Op basis van Family life lijkt het erop dat zij de strijd gaat winnen. Dit recht is bedoeld om het contact te herstellen tussen ouders en kinderen waartussen een nauwe persoonlijke betrekking bestaat. In principe kan dus iedereen die meent een dergelijke nauwe betrekking met een kind te hebben opgebouwd een omgangsregeling opeisen, hoe pijnlijk dit ook uitpakt voor zowel het kind als de rechtmatige ouder.

 

Verwoestende werking

Er volgt een jaar van dagvaarding kortgedingen, bodemprocedure en hoger beroepen, die een bijzonder zware wissel trekken op het gezin van Petra. Doordat zij weigert in te stemmen met een omgangsregeling, die zij schadelijk acht voor haar dochtertje, zijn de dwangsommen en kosten voor advocaten inmiddels opgelopen tot over de € 80.000. Hierdoor zit Petra psychisch en financieel aan de grond. De manier waarop Family life hier wordt misbruikt en door de rechtbank op onbegrijpelijke wijze wordt toegekend, heeft een verwoestende werking op het jonge gezin. Het recht op hereniging van ouder en kind heeft in dit geval een tegendraads effect waardoor een bizarre situatie is ontstaan, eentje die in Nederland niet eerder is voorgekomen en die het verdient om aan de kaak te worden gesteld.

 

Verbeten strijd

In de tussentijd blijft de ex-vriendin doorgaan met procederen, stelt zich steeds harder op en voert een verbeten strijd om Petra’s dochter te krijgen. In de meest recente procedure eist zij zelfs het eenhoofdig gezag op en wil zij Petra uit de ouderlijke macht laten ontzetten. Wanneer de rechtbank hiermee akkoord gaat is Petra haar dochtertje van twee kwijt, voorgoed…terwijl deze vrouw feitelijk niet meer dan een vreemde voor haar is.

 

Geweldige moeder

Ondanks de wanhoop, het verdriet en de spanningen die Petra voelt door deze hele zaak, geeft zij de strijd om haar dochtertje bij zich te kunnen houden, niet op en zorgt zij ervoor dat haar kinderen niets merken van deze ellende. Dit maakt Petra echt een geweldige moeder! De liefde voor haar dochtertje en zoontje is eindeloos groot. Zij hebben bij Petra een goed leven en een stabiele thuisbasis omdat er met warmte en heel veel liefde voor hen wordt gezorgd. Als Petra werkt, worden de kinderen opgevangen door de vader, gastouder, familie en vrienden die minstens zo veel liefde voelen voor de kinderen als hun moeder zelf. Haar dochtertje ontwikkelt zich inmiddels erg goed en snel, ze is een vrolijk meisje dat ieders hart doet smelten.

 

Dilemma

Petra staat voor een onmogelijk dilemma. Als zij zich neerlegt bij de rechterlijke uitspraken en instemt met een omgangsregeling, levert zij haar dochtertje niet alleen uit aan een in haar ogen gevaarlijk persoon, maar werkt zij ook nog eens mee aan het herstel van een contact dat nooit had mogen ontstaan. Als zij echter niet meewerkt, is zij volgens de wet strafbaar en hangen haar nog meer boetes en dwangsommen boven het hoofd, waardoor zij niet alleen haar huis zal verliezen, maar als zij niet kan betalen of zal meewerken, zal men uiteindelijk zelfs overgaan tot lijfsdwang, met andere woorden; opsluiting in de gevangenis!

Terwijl Petra’s enige wens is om haar kinderen een veilig bestaan te bieden en bij elkaar te houden.

Help dit gezin!

Tot nu toe houdt Petra zich dapper staande. Maar hoe lang nog? Hoeveel kan een mens incasseren?

Wij de familie en vrienden zijn voor Petra in de bres gesprongen en hebben een crowdfundingsactie voor haar opgestart. Iedereen wordt opgeroepen om Petra en haar kinderen te ondersteunen met een financiële bijdrage, zodat zij haar gezin bij elkaar kan houden.

Help Petra alsjeblieft ook door deze extreem moeilijke tijd heen! Alle kleine beetjes zijn welkom!

Om ons doel te kunnen bereiken vragen wij u dringend om deze steunactie zoveel mogelijk te delen met uw netwerk, via Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, email, enz. 

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 02-09-2021 gestart

Actie georganiseerd door:

Harmanda Nentjes

Harmanda Nentjes

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 02-09-2021 gestart
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog
 
Andere acties in: Hulp
Misbruik melden