IVF traject

IVF traject

Wij starten met IVF-traject na een lange strijd met infertiliteit

 

Hallo,

Wij zijn Pantera & Alison.

Een getrouwe koppel en met een babywens.

In november 2022 zijn we gestart met ons traject. 

6 inseminaties waarvan 5 mislukte pogingen en 1 zwangerschap dat eindigde in miskraam. 

Na veel medicatie, hormonen, naalden en veel negatieve testen later kregen we eindelijk een positieve test.

Uiteraard op een roze wolk en zo gelukkig dat het eindelijk mocht zijn. Helaas 7 weken later verloren we ons kindje Lou. De zoveelste tegenslag… 

We gingen het rouwproces aan en wisten dat we bijna aan het einde van de mogelijkheden zaten om zwanger te geraken. Een laatste inseminatie poging bleek negatief en zo wisten we dat de volgende stap IVF zou zijn. 

Dit is waar we ons nu bevinden. Het grootste deel van de spaarcenten ging in het aankoop van ons huis en het hele fertiliteitstraject tot nu toe. 

IVF start vanaf volgende maand, maar de keerzijde is helaas de kosten. Daarom doen we graag deze oproep om ons hiermee te helpen opdat er minder stress op Alison valt en ze zich gezond en zorgeloos kan focussen op het impactvolle traject. 

We moeten doorzaad opnieuw bestellen en dit is ook de grootste kost. Daarnaast zullen alle medicatie, onderzoeken en ingrepen nog bijkomen. 

Als u geraakt ben door ons verhaal en u ons graag een duwtje in de rug wilt geven, zouden we jullie zi dankbaar zijn. Geen verplichtingen, enkel dank dat u geluisterd heeft naar ons verhaal.

Ik wil jullie alvast heel erg bedanken.

Hello,

 

We are Pantera & Alison.

 

A married couple and with a baby wish.

 

We started our process in November 2022.

 

6 inseminations of which 5 failed attempts and 1 pregnancy that ended in miscarriage.

 

After a lot of medication, hormones, needles and many negative tests later we finally got a positive test.

 

Obviously on a pink cloud and so happy that it was finally allowed to be. Unfortunately 7 weeks later we lost our baby Lou. Yet another setback....

 

We went through the grieving process and knew we were almost at the end of the possibilities to get pregnant. A final insemination attempt proved negative and so we knew the next step would be IVF.

 

This is where we are now. Most of the savings went into buying our house and the whole fertility process so far.

IVF starts from next month, but unfortunately the downside is the cost. Therefore, we are happy to make this appeal to help us with this so that less stress falls on Alison and she can focus on the impactful process healthily and carefree.

 

We need to reorder semen and this is also the biggest cost. In addition, all the medication, tests and procedures will be on top of that.

 

If you are touched by our story and would like to give us a boost, we would be so grateful. No obligations, just thank you for listening to our story.

 

Thank you very much in advance.

Bonjour,

 

Nous sommes Pantera & Alison.

 

Un couple marrié et avec un souhait de bébé.

 

Nous avons commencé nos démarches en novembre 2022.

 

6 inséminations dont 5 échecs et 1 grossesse qui s'est terminée par une fausse couche.

 

Après beaucoup de médicaments, d'hormones, d'aiguilles et de tests négatifs, nous avons finalement obtenu un test positif.

 

Nous étions évidemment sur un nuage rose et tellement heureux que ce soit enfin possible. Malheureusement, 7 semaines plus tard, nous avons perdu notre bébé Lou. Encore un autre échec...

 

Nous avons traversé le processus de deuil et savions que nous étions presque au bout de nos possibilités de tomber enceinte. Une dernière tentative d'insémination s'étant révélée négative, nous savions que la prochaine étape serait la FIV.

 

Voilà où nous en sommes aujourd'hui. La plupart des économies ont été consacrées à l'achat de notre maison et à l'ensemble du processus de fécondation jusqu'à présent.

 

La FIV commence le mois prochain, mais l'inconvénient, malheureusement, c'est le coût. C'est pourquoi nous sommes heureux de lancer cet appel à l'aide afin qu'Alison soit moins stressée et qu'elle puisse se concentrer sur ce processus important, en bonne santé et sans souci.

 

Nous devons commander du sperme, ce qui représente également le coût le plus important. À cela s'ajoutent tous les médicaments, les tests et les interventions.

 

Si notre histoire vous a touché et que vous souhaitez nous donner un coup de pouce, nous vous en serions très reconnaissants. Il n'y a pas d'obligation, nous vous remercions simplement d'avoir écouté notre histoire.

 

Merci d'avance.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 21-03-2024 gestart
564x bekeken

Actie georganiseerd door:

Alison Stoykovich

Alison Stoykovich

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 21-03-2024 gestart
564x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog