Peace Now! Posters voor vrede

Peace Now! Posters voor vrede
Marije Lieuwens

Kunstenaars maken posters voor ☮️. Non profit. Meer posters, minder haat, minder geweld, meer dialoog &vrede. 🇬🇧 👇🏻

 
Beschikbaar in:  Nederlands

We verspreiden posters voor vrede. We willen graag meer posters maken, andere ontwerpen en nog meer mensen bereiken. Daar hebben we geld voor nodig voor drukkosten en voor de verspreiding. Help ons de roep voor vrede in de openbare ruimte brengen! 

Donaties zijn noodzakelijk om deze campagne gaande te houden. Waardeer je de actie? Doneer aub.

Update 24 juni 2024
We hebben sinds oktober 2023 al ruim 41.000 posters verspreid, maar willen nog meer.  De poster met een vredesduif heeft u wellicht al achter diverse ramen zien verschijnen. Deze poster met het rake illustratie van ontwerper Max Kisman roept op tot vrede. 

We geloven dat een sterk beeld mensen positief kan verbinden. De roep voor vrede hoort luid in het straatbeeld. Zien waar in Nederland en ver daarbuiten de posters hangen? Check onze Instagram.

HELP ons! 
Dit poster-initiatief is eind oktober 2023 spontaan gestart en kwam voort uit een gevoel van onmacht veroorzaakt door alle beelden van oorlog. Nu de poster actie analoog ‘viral’ gaat worden de kosten hoger dan de middelen. We zien dat veel mensen behoefte hebben aan de beelden van Peace Now en willen graag het momentum gaande houden door meer posters te drukken en te verspreiden. Dit is relevant aangezien de oorlogen nog lang niet hun hoogtepunt bereikt lijken te hebben. 

Doel is om de posters zo veel mogelijk gratis of voor kostprijs aan te bieden, want we willen niet verdienen aan oorlog. 

Crowdfunding 
We hebben het doelbedrag verhoogd. Want deze crowdfunding keert wekelijks uit en zo kunnen we de kosten dekken voor nieuwe posters, stickers, kaarten en verpakkingskosten. Het geld dat eerder is gedoneerd, is toen meteen besteed aan drukkosten en postercampagnes in meerdere steden tussen de Kerst en maart 2024. 

Omdat er vanuit heel Nederland vraag is naar de poster, moeten we steeds bijdrukken. Uiteraard moedigen we mensen aan om zelf te printen, maar we willen de posters blijven aanbieden om de drempel om mee te doen zo laag mogelijk te houden. De intensiteit van de oorlogen neemt toe. Vrede lijkt nog ver weg. Er zijn meer posters en stickers nodig! 

Verspreiding
We delen nu de poster uit via distributiepunten in verschillende steden en er komen steeds nieuwe locaties bij. De poster ligt in Utrecht bij 14 winkels, en in Amsterdam 7 locaties en nog in 17 andere winkels in Den Bosch, Den Haag, Culemborg, Amersfoort, Breda, Leiden, Maarssen, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Haarlem. Locaties houden we bij via de Instagram pagina. Of stuur een bericht. 

Vanaf 10 stuks versturen we tegen verzendkosten. Stuur ons dan aub een bericht.  Sommige mensen hebben een PDF. Er zijn mensen die zelf willen plakken, workshops startte en allemaal creatieve dingen verzinnen. We zijn positief verrast door al deze enthousiaste reacties.

De actie startte oorspronkelijk in Utrecht maar is in December 2023 landelijk gegaan. Er hangen nu posters van Ameland tot Maastricht. Dankzij deze crowdfunding konden we ook posterscampagnes in grote steden kopen. Er is nog te veel oorlog in de wereld daarom zijn meer posters nodig. 

✌WAT HEBBEN WE NODIG? 
We zoeken meer geld om nieuwe posters en stickers te drukken. Uiteraard hebben we eigen geld en tijd geïnvesteerd, maar er zit een grens aan ons elastiek. We vallen buiten de meeste regels van subsidies want die geven niet 'aan lopende projecten'. Aangezien Peace Now niet voldoet aan de regels van de meeste fondsen zoeken we naar een alternatief of een uitzondering. Daarom doen we nu crowdfunding.

✌WAT GAAN WE DOEN? 
De poster is een succes en het is prachtig dat het breed omarmd wordt. We hebben al enorm veel posters verspreid (41.000). We willen nog veel gaan plakken en meer verspreiden. We verspreiden de poster nu via via. Door de poster ontstaan veel mooie ontmoetingen en gesprekken. Mensen die zich onmachtig voelden door alle oorlogsbeelden in het nieuws geven met de poster uiting aan hun gevoelens en hun wens voor de wereld.

STEUN DE ACTIE:
MEER POSTERS,
MINDER GEWELD,
MEER HOOP ☮️ 

Als we meer geld ophalen, dan drukken we gewoon meer. 

✌Initiatiefnemer
Marije Lieuwens is een curator en communicatie-adviseur uit Utrecht. In 2020 startte ze tijdens de Corona een hoopvolle poster met een afbeelding van Bruna en de tekst 'Utrecht, zorg goed voor elkaar’. Marije: “Als je in de echte wereld verandering wil dan moet je ook analoog actievoeren. Dat verbind mensen. Ik wilde nieuwe beelden en slogans voor vrede introduceren. Ik wil mensen die tegen oorlog zijn zichtbaar maken.“ 

Update 24-06-2024
Since we started our poster initiative some wars became more intens and the call for peace became even more important. We prolonged our action, and also want to provide whole the Netherlands of posters and beyond. Therefore we need more money. We create and distribute posters for peace. We would like to make more posters, with different designs and reach even more people. We need money for that. Please, Help us! 

Check our Instagram to see what people do with our posters.

Posters for peace
We have already distributed thousands of posters, but we want to reach even more people. You may have already seen the poster with a dove of peace appearing behind various windows. This poster by designer Max Kisman calls for peace. With a black and white image we try to bring a little nuance to the polarization in the world. We believe that a strong images can connect people in a positive way. We want the call for peace visible in the streets.

Please donate
This poster initiative started spontaneously in October 2023 and arose from a feeling of powerlessness when we saw so much war. Now that the analogue campaign is going 'viral', the costs are becoming higher than our resources. We see that many people want the Peace Now images and we would like to keep the momentum going by distributing more posters and stickers. This is relevant as the wars appear far from having reached their peak. 

We are now distributing the poster through several distribution points/stores in Utrecht, Amersfoort, Amsterdam, Groningen, Breda and Culemborg. We also ship for a donation fee and some people have a PDF. We want to spread the message of peace in The Netherlands and beyond. 

✌Initiator
Marije Lieuwens, curator and communications advisor from Utrecht, started the project. She had experience with such a poster project because she started a hopeful poster in 2020 during the start of the Corona with an image of Dick Bruna and the text 'Utrecht, take care of each other'. Marije: “If you want to see change in the real world, you also have to take real action. Don’t just click petitions. Demonstrate and paste posters. I wanted to introduce new images and slogans. I want to make people who are against war visible.”

✌WHAT DO WE NEED?
We are looking for money to print new posters and stickers. Of course we have invested our own money and time, but there is a limit to our elasticity. We fall outside the rules of traditik al funding. Since Peace Now does not comply with the rules of most funds, we are looking for an alternative or an exception. That's why we now do crowdfunding.

✌WHAT ARE WE GOING TO DO?
The poster is a success and it is wonderful that it is widely embraced. We have already distributed a huge number of posters (41.000). We want to paste a lot more and distribute more. The poster already creates many wonderful encounters and conversations. People who felt powerless because of all the images of war in the news use the poster to express their feelings and their wishes for the world.

MORE POSTERS,
LESS VIOLENCE,
MORE HOPE ☮️

If we raise more money, we simply print more posters.

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 03-12-2023 gestart
15401x bekeken

Actie georganiseerd voor:

Stichting Uncommissioned

Stichting Uncommissioned

Actie georganiseerd door:

Marije Lieuwens

Marije Lieuwens

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 03-12-2023 gestart
15401x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog