Renovatie gebouw Stichting Mae Uku Oost-Souburg is gestart !!

Renovatie gebouw Stichting Mae Uku Oost-Souburg is gestart !!
Stichting Mae Uku

Crowdfunding actie voor hoognodige renovatie gebouw stichting Mae Uku!

 

De renovatie is begonnen! 

Het gebouw van de Molukse welzijnsstichting Mae Uku (vrij vertaald: ‘Komt tezamen’) aan de Prins Hendrikstraat in Oost-Souburg is toe aan een stevige renovatie. De Molukse gemeenschap maakt al sinds 1960 gebruik van het gebouw. Eerst diende het gebouw als kerk voor de gemeenschap en vanaf ca. 1985 als pand van Mae Uku. Het gebouw is het centrale punt, ‘het hart en de ziel’ van stichting Mae Uku en de Molukse gemeenschap op Walcheren. Het pand heeft dan ook historische en emotionele waarde voor de Molukse gemeenschap op Walcheren.

Renovatie is hoognodig om de ambities van Mae Uku voor de toekomst waar te maken en te huisvesten in een gebouw dat voldoet aan de eisen en wensen van de huidige en toekomstige tijd. De renovatie zal gericht zijn op veiligheid, comfort & duurzaamheid!

 

Wat is ons plan?

Ons gebouw is toe aan een grondige renovatie. Om het gebouw op het kwalitatief technische hedendaags niveau én gereed voor de nabije toekomst te krijgen, dient een aantal grote aanpassingen te worden uitgevoerd.

Er zijn zogenaamde ‘conditiemetingen’ uitgevoerd welke inzicht geven in de conditie/staat van het gebouw en op basis waarvan gerichte verbeterplannen kunnen worden opgesteld. De thema’s / criteria bepalend voor deze conditiemetingen en verbeterplannen zijn: veiligheid, comfort & duurzaamheid.

 

Dit leidt uiteindelijk tot de volgende verbeterplannen:

  • Gebouwtechnische maatregelen, ter verbetering van de bouwkundige staat van de accommodatie en die bijdragen aan nieuwe/aanvullende activiteiten. Denk hierbij aan het vervangen van gevel of gevelbekleding.
  • Verduurzamingsmaatregelen, ten behoeve van energiebesparing of energieopwekking. Zo zullen de kozijnen en het glas volledig vervangen gaan worden, wat een significante verbetering zal zijn van de isolatiewaarde van het gebouw. Tevens vindt er een verkenning plaats naar de mogelijkheden van toepassing van zonnepanelen.
  • Toegankelijkheidsmaatregelen, ter verbetering van de toegankelijkheid van de accommodatie voor mensen met een lichamelijke beperking (minder-validen). Goed bereikbaar minder-validentoilet, drempels waar mogelijk verwijderen en een veilig begaanbare vluchtroute voor alle gebruikers.

 

In een tijd waarin prijzen onzeker zijn en prijsstijgingen meer regel dan uitzondering zijn, is het voor een welzijnsstichting,  die niet op commerciële basis producten of diensten aanbiedt en bestaat uit vrijwilligers, goed zoeken naar mogelijkheden.

Om onze plannen uit te voeren gaan we samenwerken met lokale partijen. Partijen die onze stichting kennen, die ons een warm hart toedragen. Partijen die de lokale economie draaiend houden. En ook partijen die vanuit onderwijsfunctie graag bijdragen om scholieren en studenten te helpen ontwikkelen. Zo zie je maar, wij willen dit graag samen gaan realiseren!

 

Wie zijn wij?

Wij zijn Mae Uku, een welzijnsstichting met een Molukse basis, ten behoeve van activiteiten ter behoud en bevordering van de Molukse identiteit en cultuur, het behartigen van de belangen van de Molukse gemeenschap op Walcheren en die onder andere activiteiten op het gebied van educatie, dienstverlening voor de Molukse gemeenschap en anderen organiseert.

Mae Uku en de Molukse gemeenschap Walcheren staan midden in de (Zeeuwse) maatschappij en participeren daarin actief. Binnen Mae Uku verzorgen we ook activiteiten die zorgen voor verbinding en een mooie multiculturele samenhang.

 

Wat doen wij?

Wij organiseren en faciliteren activiteiten die bijdragen aan de realisatie van de brede doelstellingen van onze stichting. Denk hierbij aan onder meer taalcursussen, ouderengym, dans- en zanggroepen, wandelgroep.

En zeker ook heeft het gebouw een belangrijke functie voor die momenten die in onze Molukse cultuur als belangrijk worden beschouwd, zoals doop- of belijdenisfeesten, maar ook een plaats voor samenkomst voor familie bij overlijden van een dierbare.

Verschillende (Moluks) cultureel maatschappelijke organisaties op Walcheren maken gebruik van het gebouw voor vergaderingen alsook andere officiële bijeenkomsten.

Tevens zien wij een mogelijkheid om aan een toenemende vraag van andere organisaties, niet persé met Molukse achtergrond, gehoor te kunnen geven om een passende ruimte te bieden voor hun activiteiten.

Al deze activiteiten vinden plaats in, óf vanuit, ons gebouw. Dat geeft wel aan hoe belangrijk dit gebouw is voor ons in de realisatie van onze doelstelling. Het gebouw is daadwerkelijk ‘het hart en de ziel’ van de stichting!

 

Zo brengen wij mensen bij elkaar, ongeacht culturele achtergrond, om samen te leren, te ontspannen, te herdenken, te lachen, te huilen, te troosten en bovenal te waarderen en te respecteren! Mae Uku, Komt Tezamen!

 

Steun ons om onze renovatieplannen verder door te kunnen voeren, zodat wij onze belangrijke functie voor de Molukse gemeenschap op Walcheren met dit gebouw kunnen voortzetten. Maar ook als een ontmoetingsplaats voor iedereen, die op zoek is naar een passende ruimte voor haar activiteiten, te kunnen bieden!

 

Wij willen u bij voorbaat danken voor uw steun en donatie, terima kasih banyak!

Updates

Laden...

Collectanten

Laden...
op 16-08-2023 gestart
1085x bekeken

Actie georganiseerd door:

Stichting Mae Uku

Stichting Mae Uku

 

Donaties

 
Toon alle donaties
op 16-08-2023 gestart
1085x bekeken
Website widget
Voeg een donatieknop van deze actie toe aan een website of blog